Απόφαση καθορισμού χώρων εκγύμνασης κυνηγετικών σκύλων

0

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΘΗΡΑΣ
ΠΛΗΡ. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΤΗΛ.: 07210 22510
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 2609
Α.Β.Δ.Α.Δ. 6

ΑΠΟΦΑΣΗ
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΧΩΡΩΝ ΕΚΓΥΜΝΑΣΗΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΩΝ ΣΚΥΛΩΝ

Έχοντας υπ’ όψιν:
1. Τις διατάξεις του 57 παρ. 4 α του Ν. 2637/98 που αντικατέστησε την παρ. 10 του άρθρου 55 του Ν.Δ. 86/69 “Δασικός Κώδικας”.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 177/75 που αντικατέστησε την παρ. 5 του άρθρου 55 του Ν.Δ. 86/69.
3. Την διαταγή του Υπουργείου Γεωργίας αρ. 105190/5421/6-11-01.
4. Την αρ. 156/14-12-01 πρόταση του Κυνηγ Συλλόγου Μεσσήνης.
5. Την αρ. 46/1-10-01 πρόταση του Κυνηγ. Συλλόγου Μελιγαλά.
6. Την αρ. 54/1-10-01 πρόταση του Κυνηγ. Συλλόγου Καλαμάτας.
7. Τις προτάσεις των δασονομείων Περιφέρειάς μας.
8. Την από ΔΥ/5-4-2002 εισήγηση του γραφείου Θήρας.
9. Την ανάγκη εξυπηρέτηση των κυνηγών της περιοχής δικαιοδοσίας του Δασαρχείου Καλαμάτας.

Αποφασίζουμε

Α. Καθορίζουμε ως χώρους εκγύμνασης κυνηγετικών σκύλων τις παρακάτω περιοχές:
1. Περιοχή Μάνης. Εμβαδόν 4.784 στρ.
Συνοπτική περιγραφή: Περικλείεται από τα δημοτικά διαμερίσματα Καστάνεας – Σαϊδονας και θέσεως “Πραπανίτσας” Σαϊδόνας.
Τα όρια περιγράφονται στον συνημμένο χάρτη.

2. Περιοχή Κάμπου. Εμβαδόν 17.500 στρ.
Συνοπτική περιγραφή: Περιλαμβάνεται έκταση που περικλείεται από τα δημοτικά διαμερίσματα Κάμπου – Κέντρου – Τσερίων – Προσηλίου – Σταυροπηγίου.
Τα όρια περιγράφονται στον συνημμένο χάρτη.

3. Περιοχή όρους Καλαθίου.
Εμβαδόν 17.500 στρ.
Συνοπτική περιγραφή: Περιλαμβάνει έκταση που περικλείεται από τους δασικούς δρόμους: Διασταύρωση Άνω Βέργας – Αλτομυρών, Άνω Βέργα – Αρμίτσα – Δενδρά – Ζέκια – Μαύρος Λόγγος (έως διασταύρωση Κοτσυφαλώνων), ρέμα Κοτσυφαλώνων έως διασταύρωση Άνω Βέργας – Αλτομυρών.
Τα όρια περιγράφονται στον συνημμένο χάρτη.

4. Περιοχή Άνω Αρφαρών. Εμβαδόν 13.000 στρ.
Συνοπτική περιγραφή: Περιλαμβάνεται έκταση που περικλείεται από τα δημοτικά διαμερίσματα Βελανιδιάς – Πολιανής – Άνω Αρφαρών και θέση “Πελεκητή”.
Τα όρια περιγράφονται στον συνημμένο χάρτη.

5. Περιοχή Βάλτου Παμίσου – Μακαρίας. Εμβαδόν 19.986 στρ.
Συνοπτική περιγραφή: Περιλαμβάνει έκταση που περικλείεται από τον δημοτικό δρόμο Μπούκας Μεσσήνης, επαρχιακό δρόμο Μεσσήνης μέχρι γέφυρα ποταμού Άριος, κοίτη ποταμού Άριος έως εκβολή του στη θάλασσα και παραλία έως Μπούκα.
Τα όρια περιγράφονται στον συνημμένο χάρτη.

6. Περιοχή Ιθώμης. Εμβαδόν 10.360 στρ.
Συνοπτική περιγραφή: Περιλαμβάνει έκταση που περικλείεται από τα δημοτικά διαμερίσματα Λάμπαινας, Αρσινόης – Μαυροματίου – Ιθώμης και δρόμο Ι.Μ. Βουλκάνου έως συναντήσεως του δρόμου Βαλύρας – Λάμπαινας.
Τα όρια περιγράφονται στον συνημμένο χάρτη.

7. Περιοχή Χαρακοπιού. Εμβαδόν 4.650 στρ.
Συνοπτική περιγραφή: Περιλαμβάνει έκταση που περικλείετε από τα δημοτικά διαμερίσματα Χαρακοπιού – Χρυσικελλαριάς – Υάμειας.
Τα όρια περιγράφονται στον συνημμένο χάρτη.

8. Περιοχή Χανδρινού. Εμβαδόν 4.900 στρ.
Συνοπτική περιγραφή: Περιλαμβάνει έκταση νότια των επαρχιακών οδών Χανδρινού Πύλου και δυτικά της δημοτικής οδού Χαννδρινού Πλατανόβρυσης.
Τα όρια περιγράφονται στον συνημμένο χάρτη.

9. Περιοχή Μαυροζούμενας – Μελιγαλά. Εμβαδόν 8.994 στρ.
Συνοπτική περιγραφή: Περιλαμβάνει έκταση μεταξύ των δημοτικών διαμερισμάτων Νεοχωρίου – Μίλα – Κάστρου – Στενύκλαρου και Μαγούλας.
Τα όρια περιγράφονται στον συνημμένο χάρτη.

Β. Επιτρέπεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους η εκγύμναση των κυνηγετικών σκύλων που συνοδεύονται από κυνηγούς που δεν φέρουν κυνηγετικό όπλο και πάντοτε υπό την επιτήρηση και ευθύνη αυτών εντός των καθορισθέντων χώρων.

Γ. Απαγορεύεται η εκγύμναση των κυνηγετικών σκύλων εκτός των καθορισθέντων χώρων.

Δ. Οι παραβάτες κάτοχοι των κυνηγετικών σκύλων θα παραπέμπονται δικαστικά, σύμφωνα με τις διατάξεις των αρ. 5 Ν. 177/75 και 287 παρ. 3 β του Ν.Δ. 86/69.

Ε. Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από της εκδόσεώς της και καταργείται κάθε προγενέστερη που αναφέρεται στο ίδιο θέμα.

Ζ. Η τήρηση της απόφασης ανατίθεται στους δασικούς Υπαλλήλους, στους θηροφύλακες της Γ’ Κυνηγετικής Ομοσπονδίας και των Κυνηγετικών Συλλόγων και σε κάθε φιλόνομο πολίτη.

Καλαμάτα 11-4-2002
Ο Δασάρχης καλαμάτας
Κωνσταντίνος Γεωργιλάς
Δασολόγος

Share.

Τα σχόλια είναι κλειστά σε αυτό το θέμα


Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων