Αποτίμηση της κατάστασης στην Κορώνεια

0

ΣΤ’ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΔΡΑ: ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 173 – 175
551 34 – ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ. (2310) 477.129, 477.128 ΦΑΞ 473.863, 475.301
www.hunters.gr e mail : [email protected]

ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Θεσσαλονίκη: 13 – 09 – 2004

Αριθ. Πρωτ.: 1357

ΘΕΜΑ: Τα Νεκρά πουλιά στη λίμνη Κορώνεια

Σας ενημερώνουμε ότι από τις 6 Σεπτεμβρίου 2004 παρακολουθούμε καθημερινά την εξέλιξη του φαινομένου θανάτωσης πουλιών στην λίμνη Κορώνεια του νομού Θεσσαλονίκης και καταγράφουμε τα είδη και τον αριθμό τόσο των νεκρών όσο και των ζώντων πουλιών. Παράλληλα, με κατάλληλες μεθόδους, εκτιμήσαμε τον συνολικό αριθμό των νεκρών πουλιών που δεν καταναλώθηκαν από άρπαγες και που δεν αποσυντέθηκαν πλήρως από την έναρξη του φαινομένου και ο οποίος ανέρχεται σε 40 – 70 άτομα ανά τρέχον χιλιόμετρο της περιμέτρου της λίμνης. Σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα και με πολύ μέτριους υπολογισμούς το σύνολο των πουλιών που φαίνεται να θανατώθηκαν τον τελευταίο μήνα ανέρχονται από 16.000 έως 28.000. Από αυτά εντοπίστηκαν περισσότερα από 4.300 νεκρά πουλιά, σε δειγματοληπτικές λωρίδες συνολικού μήκους 5 χιλιομέτρων, ενώ με τη βοήθεια Ομοσπονδιακών και εποχιακών θηροφυλάκων καθώς και εθελοντών – μελών των κυνηγετικών οργανώσεων συλλέχθηκαν και αποτεφρώθηκαν περισσότερα από 1500.

Τα είδη που βρέθηκαν νεκρά, περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας, από 06-12/09/2004 είναι τα παρακάτω:

1. Platalea leucorodia – Χουλιαρομύτα
2. Pelecanus crispus – Αργυροπελεκάνος
3. Larus rindibundus – Καστανοκέφαλος γλάρος
4. Larus cachinans – Ασημόγλαρος
5. Larus minutus – Νανόγλαρος
6. Anas platyrhyncos – Πρασινοκέφαλη πάπια
7. Anas crecca – Κρικίρι
8. Anas clypeata – Χουλιαρόπαπια
9. Anas strepera – Φλυαρόπαπια
10. Aythya ferrina – Κυνηγόπαπια
11. Aythya nyrroca – Βαλτόπαπια
12. Fulica atra – Φαλαρίδα
13. Calidris minuta – Νανοσκαλίδρα
14. Calidris alpina – Λασποσκαλίδρα
15. Calidris alba – Λευκοσκαλίδρα
16. Chlidonias niger – Μαυρογλάρονο
17. Egretta garzetta – Λευκοτσικνιάς
18. Egretta alba – Αργυροτσικνιάς
19. Ardea cinerea – Σταχτοτσικνιάς
20. Charadrius dubius – Ποταμοσφυριχτής
21. Tringa stagnatilis – Νανοπρασινοσκέλης
22. Tringa erythropus – Μαυρότριγγας
23. Tringa glareola – Λασπότριγκας
24. Tringa ochropus – Δασότριγγας
25. Gallinago gallinago – Μπεκατσίνι
26. Sterna caspia – Καρατζάς
27. Plyllomachus pugnax – Ψευτομαχητής
28. Himantopous himantopus – Καλαμοκανάς
29. Recurvirostra avocetta – Αβοκέτα
30. Sturnus vulgaris – Ψαρόνι

Από τις 10 Σεπτεμβρίου εγκαταστάθηκαν και λειτουργούν συνεχώς στο βόρειο, δυτικό και ανατολικό τμήμα της λίμνης 37 πηγές ήχου (κανονάκια προπανίου) που διατέθηκαν από τη Νομαρχία Θεσσαλονίκης και απομακρύνουν τα πουλιά από θέσεις τροφοληψίας. Ήδη τα αποτελέσματα λειτουργίας τους είναι θετικά. Η παρακολούθηση και διερεύνηση του φαινομένου συνεχίζεται και τα αποτελέσματα θα δημοσιευτούν σε επιστημονικά περιοδικά.

Με τιμή
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Γενικός Διευθυντής

Περικλής Κ. Μπίρτσας
Δρ Δασολόγος Θηραματολόγος

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΟΜΑΘ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΡΩΝΕΙΑ

Αξιότιμοι Κύριοι,

Τα όργανα της Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής μας ανέφεραν ότι στη Λίμνη Κορώνεια της Θεσσαλονίκης υπάρχουν πολλά νεκρά πουλιά στις όχθες. Αμέσως ο Κυνηγετικός Σύλλογος Λαγκαδά, οι Δασολόγοι – Θηραματολόγοι από την Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας & Θράκης και όλη η δύναμη της Θηροφυλακής του νομού κατέφθασαν στην περιοχή όπου διαπίστωσαν μια πρωτοφανή οικολογική καταστροφή. Χιλιάδες νεκρά πουλιά, υδρόβια και παρυδάτια, από 30 είδη, αρκετά από τα οποία απειλούμενα και σπάνια, όπως αργυροπελεκάνοι, καλαμοκανάδες, αβοκέτες, βαρβάρες, χουλιαρόπαπιες, χουλιαρομύτες, κιρκίρια, ερωδιοί, τρίγγες, διάφορα είδη γλάρων, καθώς και ένας καρατζάς, σπάνιο για την Ελλάδα είδος, ήταν νεκρά στα αβαθή και τους καλαμιώνες της λίμνης και πολλά άλλα ψυχορραγούσαν.

Αμέσως η Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης (ΚΟΜΑΘ), σήμανε συναγερμό και ενημερώνοντας όλους τους αρμόδιους φορείς έκανε συνεχείς επιτόπιες μετρήσεις και παρατηρήσεις. Συνέλεξε δείγματα νεκρών πουλιών, που εστάλησαν προς ανάλυση στις αρμόδιες υπηρεσίες και ενημέρωσε μεταξύ άλλων, τη Ν.Α Θεσ/νίκης, τις Δασικές Υπηρεσίες, το Επαρχείο Λαγκαδά, Τμήμα Αλιείας, τη Δ/νση Κτηνιατρικής και το ΕΘΙΑΓΕ.

Πιθανή Αιτία:

Από τη μακροσκοπική εξέταση των νεκρών πουλιών και αυτών που ήταν ετοιμοθάνατα, σύμφωνα δε και με τη διεθνή βιβλιογραφία η επιστημονική ομάδα της ΚΟΜΑΘ εκτιμά πως η δυσμενής αυτή κατάσταση οφείλεται στις συνθήκες της λίμνης, όπως η αύξηση της θερμοκρασίας, η πτώση της στάθμης των νερών της λίμνης, οι αναερόβιες συνθήκες, το υψηλό ph, η υψηλή αλατότητα και η υψηλή αγωγιμότητα.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ:

Η διεθνής βιβλιογραφία προτείνει:

– απομάκρυνση των πουλιών από την περιοχή της λίμνης και παρεμπόδιση προσέγγισης από άλλα, καθώς πρόκειται για «οικολογική παγίδα», με «κανονάκια» (συσκευές παραγωγής κρότου), με πτήσεις αεροπλάνων ή ελικοπτέρων (μετά από συνεννόηση πιθανόν με την αερολέσχη)

– συγκέντρωση και καύση των νεκρών πουλιών

– περαιτέρω εργαστηριακό έλεγχο των νεκρών πουλιών

– διερεύνηση της γενεσιουργής αιτίας για την εμφάνιση του φαινομένου

Προτείναμε άμεση εφαρμογή αυτών των μέτρων ώστε να σταματήσουμε την οικολογική καταστροφή. Προκαλέσαμε έκτακτη σύσκεψη στα γραφεία της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Μακεδονίας Θράκης παρουσία των αρμόδιων φορέων. Αναλάβαμε άμεσα δράσεις, μακριά από τον στείρο «καταγγελκτικό λόγο». Πιο συγκεκριμένα η Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης, με το επιστημονικό προσωπικό από Δασολόγους και ειδικευμένους Θηραματολόγους που διαθέτει, με το προσωπικό ενδιαφέρον και εργασία των μελών του Δ.Σ, με την Ομοσπονδιακή της Θηροφυλακή, με τον μηχανισμό ενεργοποίησης Κυνηγετικών Συλλόγων και μελών κυνηγών από τη στιγμή που εντόπισε την κρίση πραγματοποίησε τις εξής συγκεκριμένες ενέργειες, οι οποίες μπορούν να συνοψισθούν όπως κατωτέρω:

1) Έστειλε άμεσα στην περιοχή την επιστημονική της ομάδα

2) Ενημέρωσε το γραφείο του Νομάρχη και τον ειδικό του Σύμβουλο, ζητώντας οδηγίες για τις υπηρεσίες που πρέπει να ενημερωθούν

3) Ενημέρωσε άμεσα το Δασαρχείο Λαγκαδά, την Δ/νση Κτηνιατρικής Θεσσαλονίκης, το Τμ. Περιβάλλοντος του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, το Επαρχείο Λαγκαδά, το ΥΠΕΧΩΔΕ, το Τμ. Αλιείας, την Πυροσβεστική Υπηρεσία (για την καύση των πουλιών)

4) Ξεκίνησε καταμέτρηση των νεκρών πουλιών γύρω από τη λίμνη

5) Μετέφερε δείγματα νεκρών και ημιθανών πουλιών στις κλινικές της Κτηνιατρικής Σχολής, στις κτηνιατρικές υπηρεσίες, στο ΕΘΙΑΓΕ

6) Έστειλε και στέλνει συνεχώς δελτία τύπου ενημερώνοντας τα ΜΜΕ και αποφεύγοντας την κινδυνολογία. Έδωσε δεκάδες συνεντεύξεις σε τηλεοπτικά δίκτυα πανελλήνιας και τοπικής εμβέλειας, ραδιόφωνα και εφημερίδες

7) Προκάλεσε και διοργάνωσε έκτακτη σύσκεψη στα γραφεία της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Μακεδονίας Θράκης όπου συμμετείχαν ο Αντινομάρχης Ν.Α. Θεσσαλονίκης, οι Διευθυντές των Διευθύνσεων Περιβάλλοντος, Αλιείας, Κτηνιατρικής, Κτηνίατροι, Ιχθυολόγοι από το Τμ. Αλιείας του Επαρχείου Λαγκαδά, Καθηγητές του Α.Π.Θ από τα Τμ. Βιολογίας και Δασολογίας, ο Πρόεδρος και μέλη του Δ.Σ της ΚΟΜΑΘ, μαζί με την επιστημονική ομάδα της Ομοσπονδίας

8) Έστειλε αμέσως δείγμα για εντοπισμό πιθανού αιτίου και από ζωντανά ασθενή πουλιά

9) Ανέλαβε άμεση δράση εφαρμόζοντας τις προτάσεις της σύσκεψης, και συγκεκριμένα: α) την τοποθέτηση των συσκευών παραγωγής κρότου (κανονάκια) που διέθεσε η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης β) την καταμέτρηση των νεκρών πουλιών και την αναγνώριση των ειδών γ) τη συλλογή και καύση των νεκρών πουλιών (περισσότερα από 1500 πουλιά κάηκαν παρουσία της Πυροσβεστικής στις 10/9).

10) Προχωρεί σε επιστημονική παρακολούθηση των πτωματοφάγων, ώστε να εκτιμηθεί η υφιστάμενη κατάσταση

11) Κινητοποίησε τον μηχανισμό των Ομοσπονδιακών Θηροφυλάκων της που υπάρχουν στο Νομό Θεσσαλονίκης

12) Είναι σε συνεχή επικοινωνία με το πανεπιστήμιο και τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες.

13) Όλα τα παραπάνω τα έπραξε με δικές της δαπάνες και δικό της προσωπικό, χωρίς επιδοτούμενα κονδύλια και χωρίς οικονομική βοήθεια (πλην των συσκευών κρότου που διέθεσε η Ν.Α. Θεσσαλονίκης, μετά από παρέμβαση του Υπουργού Γεωργίας, όπου και εκφράζουμε ευχαριστίες για την άμεση κινητοποίηση). Αυτό άλλωστε σημαίνει εθελοντισμός και ανιδιοτελής συμμετοχή.

Η Λίμνη Κορώνεια στέλνει άλλο ένα απεγνωσμένο μήνυμα για άμεσες και αποτελεσματικές λύσεις. Αυτή τη φορά τα χιλιάδες νεκρά πουλιά είναι τα θύματα της ολιγωρίας σε μια περιοχή που «όφειλε» να είναι οικολογικός παράδεισος. Η Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης θα συνεχίζει να δρα με σοβαρότητα και αποτελεσματικότητα για την αντιμετώπιση αυτής της μεγάλης οικολογικής καταστροφής.

Είμαστε στη διάθεσή σας για επιπλέον ενημέρωση και για κάθε δυνατή βοήθεια. Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες

Με τιμή

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Νικόλαος Μαϊλιάνης Ιωάννης Πολυχρόνης

Share.

Τα σχόλια είναι κλειστά σε αυτό το θέμα


Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων