Η FACE εκπροσωπεί πλέον 34 χώρες

0

1353-facetop.jpg
Η Ομοσπονδία των Οργανώσεων για το Κυνήγι και τη Διατήρηση της Άγριας Πανίδας της Ε.Ε. (FACE), πραγματοποίησε τη Γενική της Συνέλευση στις 4 Σεπτεμβρίου στις Βρυξέλλες. Οι εκπρόσωποι των 7 εκατομμυρίων κυνηγών αποφάσισαν την ένταξη ως πλήρη μέλη της FACE, τις Κυνηγετικές Οργανώσεις της Αλβανίας, της Λιθουανίας και της Μολδαβίας, ανεβάζοντας των αριθμό των χωρών μελών σε 34.

Παράλληλα αποφασίστηκε η συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Οργάνωσης για το Παραδοσιακό Κυνήγι (AECT) ως συνεργαζόμενο μέλος.

Όπως τονίστηκε, η αποδοχή της ένταξης των τριών νέων χωρών συμβολίζει την αίσθηση ενότητας και συνεργασίας μεταξύ των ευρωπαίων κυνηγών, η οποία είναι που ισχυρότερη από πολιτικές ή εθνικές διαφορές και την ίδια στιγμή ενισχύει τον πολιτικό ρόλο της FACE ως συνομιλητή στην Ευρώπη σε θέματα σχετικά με τη διατήρηση και τη διαχείριση της φύσης.
Πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι με την αποδοχή της AECT, μιας ακόμη μη κυβερνητικής οργάνωσης μετά την ένταξη του Διεθνούς Συμβουλίου για τη Διατήρηση της Άγριας Πανίδας (CIC) το Σεπτέμβριο του 2003, αναμένονται και άλλες μη κυβερνητικές οργανώσεις – εθνικές, περιφερειακές ή διεθνείς – να ενδυναμώσουν τις ενέργειες της FACE για ενίσχυση του κυνηγιού.

Share.

Τα σχόλια είναι κλειστά σε αυτό το θέμα


Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων