Το όπλο κατά της Λαθροθήριας

0

KYNHΓΕΤΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΜΕΛΟΣ: F.A.C.E. & C.I.C
ΕΔΡΑ: ΦΩΚΙΩΝΟΣ 8 & ΕΡΜΟΥ
T.K.: 105 63, ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ: 010-32.31.271/ 32.36.668-FAX: 010-32.22.755

Αθήνα 7-8-2002

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΙΣΧΥΡΗ ΘΗΡΟΦΥΛΑΚΗ

ΤΟ ΟΠΛΟ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΛΑΘΡΟΘΗΡΙΑΣ

Η Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδας, μπροστά στη προγραμματισμένη και σχεδιασμένη προσπάθεια υπονόμευσης της θηροφυλακής των Κυνηγετικών Ομοσπονδιών, που συνεχίζεται παρά τις πρόσφατες αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας με τις οποίες το θέμα έχει οριστικά ρυθμιστεί, επισημαίνει με ιδιαίτερη έμφαση τα εξής:

1) Η επιμονή των ολίγων μεν αλλά αμετανόητων υπονομευτών του έργου της θηροφυλακής είναι καταδικασμένη για άλλη μια φορά να αποτύχει γιατί το πολύτιμο έργο που προσφέρει η Ομοσπονδιακή θηροφυλακή στη φύση με τη φύλαξη και προστασία της άγριας πανίδας, είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό και έχει τύχει της καθολικής αναγνώρισης τόσο των κυνηγών όσο και της ευρύτερης κοινής γνώμης.

2) Μπροστά στην αδυναμία του κράτους να εξασφαλίσει επαρκή θηροφύλαξη, ανέκαθεν όλες οι Κυνηγετικές οργανώσεις είχαν εκφράσει την επιθυμία τους και τον διακαή πόθο (με αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων) να αναλάβουν οι κυνηγοί το έργο της θηροφύλαξης, όπως ακριβώς ο νόμος προβλέπει, που είναι όχι μόνο απαραίτητη προϋπόθεση για την ύπαρξη και συνέχιση του κυνηγιού αλλά την αναγκαιότητά της έχει επισημάνει με επανειλημμένες παλαιότερες αποφάσεις του το Συμβούλιο της Επικρατείας.

3) Το 1999, την επιθυμία αυτή του Κυνηγετικού κόσμου αλλά και τις επισημάνσεις του Σ.Τ.Ε. υιοθέτησε το Υπουργείο Γεωργίας και εκδόθηκαν οι γνωστές Αποφάσεις, με τις οποίες οι Ομοσπονδίες, όπως είχαν εκ του Νόμου το δικαίωμα, προσέλαβαν θηροφύλακες και έτσι ξεκίνησε η λειτουργία των Ομοσπονδιακών θηροφυλάκων. Οι προσλήψεις αυτές ήταν και είναι απολύτως νόμιμες, οι δε δαπάνες των σχετικών εξόδων ήταν και είναι επίσης απολύτως νόμιμες.

4) Το Νοέμβριο του 2001 με αφορμή την απαράδεκτη για τον Κυνηγετικό κόσμο ενέργεια εναντίον της θηροφυλακής από ελάχιστα άτομα του Δ.Σ. του Κ.Σ. ΛΑΜΙΑΣ, το Σ.Τ.Ε. εξέδωσε τις γνωστές Αποφάσεις (3942/2001 και 3943/2001) με τις οποίες:

α) Αναγνωρίζεται ρητά το δικαίωμα των Κυνηγετικών οργανώσεων (ΚΣΕ -Ομοσπονδίες & Σύλλογοι) να προσλαμβάνουν ιδιωτικούς θηροφύλακες.

β) Αναγνωρίζεται το έργο των αναγνωρισμένων Κυνηγετικών οργανώσεων ως έργο δημοσίου συμφέροντος, το κυνήγι ως διαχείριση του περιβάλλοντος και η ευνοϊκή μεταχείριση των αναγνωρισμένων Κυνηγετικών οργανώσεων από το Υπουργείο Γεωργίας ως απόλυτα αιτιολογημένη.

γ) Αμφισβητείται η τυπικότητα της πρόσληψης, όταν επιβάλλεται με απόφαση του Υπουργού, ενώ αναγνωρίζεται απολύτως η νομιμότητα της πρόσληψης από τις Κυνηγετικές Ομοσπονδίες με δικές τους Αποφάσεις.

5) Για να καλυφθεί το παραπάνω τελευταίο σημείο των Αποφάσεων του Σ.Τ.Ε. οι Κυνηγετικές Ομοσπονδίες προέβησαν και στην τυπική τακτοποίηση του θέματος με σχετικές αποφάσεις τους, όπως άλλωστε και με δικές τους αποφάσεις αρχικά νομίμως είχαν προσληφθεί οι θηροφύλακες των Ομοσπονδιών.

6) Μετά από τα παραπάνω και τις εκθέσεις ελέγχων των οικονομικών όλων των Ομοσπονδιών αλλά και της Κ.Σ.Ε. με τις οποίες διαπιστώθηκε η άψογη από κάθε πλευράς διάθεση των σχετικών εισφορών των κυνηγών για τις δαπάνες της θηροφυλακής, εκδόθηκαν, συμμορφούμενες προς τις Αποφάσεις του Σ.Τ.Ε., οι πρόσφατες με αριθ. Πρωτ. 103814/3925/26-7-2002 και 103219/3940/26-7-2002 Αποφάσεις του Υπουργείου Γεωργίας με τις οποίες, αίρεται κάθε αμφισβήτηση για τη νομιμότητα της λειτουργίας και τη νομιμότητα των δαπανών της θηροφυλακής τόσο για το παρελθόν όσο και για το παρόν και το μέλλον.

7) Η φημολογούμενη δήθεν επιστροφή στους κυνηγούς των εισφορών για τη θηροφυλακή είναι όχι μόνο νομικά παντελώς αστήρικτη και πρακτικά αδύνατον να γίνει αλλά ταυτόχρονα ξευτελίζει τον διαχειριστικό ρόλο του κυνηγού (ως φύλακα της φύσης) για το ασήμαντο ποσό των 6.000 δρχ.!!! Είναι σαφές ότι οι υποκινητές όλης αυτής της υπόθεσης έχουν σκοπιμότητες προσωπικές, πολιτικές, εξυπηρέτησης τοπικών μικροσυμφερόντων κ.λ.π. και καθοδηγούνται από κέντρα εκτός του Κυνηγετικού κόσμου.

Η Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος είναι βέβαιη ότι και αυτή η προσπάθεια θα αποτύχει όπως και όλες οι άλλες, γιατί κανένας κυνηγός δεν μπορεί να επιθυμεί την κατάργηση της Θηροφυλακής με διάφορα νομικίστικα τερτίπια και κατά συνέπεια τη στήριξης της λαθροθηρίας.

Όσοι, παρά ταύτα, ελάχιστοι βρεθούν, να είναι βέβαιοι ότι θα απομονωθούν από την Κυνηγετική οικογένεια και θα φέρουν το στίγμα της στήριξης της λαθροθηρίας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ν. ΠΑΠΑΔΟΔΗΜΑΣ
Ο ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ι. ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Share.

Τα σχόλια είναι κλειστά σε αυτό το θέμα


Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων