Απαγόρευση κυνηγίου από τη Νομαρχία Θεσσαλονίκης

0

1774-alt.jpg

«Απαγόρευση Θήρας πτερωτών θηρεύσιμων ειδών άγριας πανίδας»

Έχοντας υπόψη:
1. Την αριθ. 100793/3948/2-8-2005 απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ρυθμίσεις θήρας για τη Κυνηγετική περίοδο 2005-2006».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ.3 της ΚΥΑ 414985/1985 «Περί μέτρων διαχείρισης της άγριας πανίδας».
3. Την αριθμ. 5631/26-7-2000 (Ορθή επανάληψη της 118-2000) Απόφαση Γεν. Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας «Ορισμός εισηγητών και μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής, με εντολή Γενικού Γραμματέα, αποφάσεων εγγράφων και άλλων πράξεων στον Γενικό Διευθυντή στους προϊσταμένους Διευθύνσεων και προϊσταμένους Τμημάτων και Γραφείων των Υπηρεσιών της Περιφέρειας».
4. Την αριθμ. 1556/10-02-2006 Απόφαση Γεν. Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας περί απαγόρευσης θήρας στους Νομούς Θεσσαλονίκης, Ημαθίας και Πιερίας εξ΄ αιτίας του γεγονότος ότι το Εθνικό Κτηνιατρικό Εργαστήριο Αναφοράς της Θεσσαλονίκης για τη γρίπη των πτηνών γνωστοποίησε ότι στις περιοχές Σταυρού – Θεσσαλονίκης, Ν. Επιβατών – Θεσσαλονίκης και παραλία Κατερίνης απομονώθηκε μετά από εξετάσεις ο ιός της γρίπης των πτηνών – υπότυπος Η5 σε τρία δείγματα κύκνων.
5. Την ανάγκη λήψεως πρόσθετων μέτρων προστασίας.

Απαγορεύουμε την άσκηση του κυνηγιού όλων των πτερωτών ειδών της άγριας πανίδας στη περιοχή ευθύνης και δικαιοδοσίας του Δασαρχείου Θεσσαλονίκης.

Η παρούσα ισχύει από σήμερα μέχρι το τέλος της κυνηγετικής περιόδου 2005 – 2006, ήτοι στις 28-02-2006.

Οι παραβάτες διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. Δ. 86/69, 996/71, του Ν. 177/75 και της αριθ. 414985/1985 Κοινής Υπουργικής Απόφασης.

Η τήρηση αυτής της διάταξης και η εφαρμογή της ανατίθεται στα όργανα της Δασοφυλακής, Αγροφυλακής, Ελληνικής Αστυνομίας, Ιδιωτικούς Φύλακες Θήρας, Μέλη Κυνηγετικών Οργανώσεων, όλο το Δασικό Προσωπικό του Δασαρχείου Θεσσαλονίκης και σε φιλόνομο και φιλοπρόοδο πολίτη.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνείτε στα τηλέφωνα : 2310545585, 2310508661

Share.

Τα σχόλια είναι κλειστά σε αυτό το θέμα


Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων