Καταδίκη Ελλάδας από το Ε. Δ. για τη μη προστασία οχιάς!!!

0

1801-oxiamilou.jpg

Καταδίκη Ελλάδας από Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τη μη προστασία οχιάς

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο καταδίκασε την Πέμπτη την Ελλάδα διότι δεν έλαβε τα αναγκαία μέτρα προστασίας της οχιάς Vipera schweizeri, η οποία ζει κυρίως στη Μήλο.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε προσφύγει κατά της Ελλάδας επισημαίνοντας ότι στην Μήλο, όπου ζει ο μισός παγκόσμιος πληθυσμός του προστατευόμενου είδους, λειτουργούν ορυχεία και επιτρέπεται η βοσκή κοπαδιών, θέτοντας σε κίνδυνο την αναπαραγωγή της σπάνιας οχιάς.

Στην απόφαση του Δικαστηρίου αναφέρεται ότι «η Ελληνική Δημοκρατία, μη λαμβάνοντας, εντός της ταχθείσας από την κοινοτική νομοθεσία προθεσμίας, τα απαραίτητα μέτρα για τη θέσπιση και εφαρμογή ενός αποτελεσματικού συστήματος αυστηρής προστασίας της οχιάς Vipera schweizeri στη Μήλο, ώστε να απαγορεύεται οποιαδήποτε εκ προθέσεως παρενόχληση του είδους αυτού, ιδίως κατά την περίοδο αναπαραγωγής, την περίοδο κατά την οποία τα νεογνά εξαρτώνται από τη μητέρα και την περίοδο χειμερίας νάρκης, καθώς και οποιαδήποτε βλάβη ή καταστροφή των τόπων αναπαραγωγής ή των τόπων αναπαύσεως του εν λόγω είδους, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας».

Share.

Τα σχόλια είναι κλειστά σε αυτό το θέμα


Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων