Ξεκινάει από σήμερα το κυνήγι

0

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 18/12/2002

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

Από το Υπουργείο Γεωργίας εκδόθηκε σήμερα νέα ρυθμιστική απόφαση για το κυνήγι.
Η απόφαση αυτή, λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση του ΣΤΕ και πρόσφατη μελέτη σχετικά με το καθεστώς διαχείρισης των θηρεύσιμων ειδών, περιορίζει την ημερομηνία λήξης της κυνηγετικής περιόδου για διάφορα θηρεύσιμα είδη και προσαρμόζεται στα δεδομένα της Επιστημονικής Βάσης ORNIS της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Σεπτέμβριος 2001) Η λήξη της κυνηγετικής περιόδου ανά θηρεύσιμο είδος έχει ως εξής:
Α/A Είδος Ημερομηνία Λήξης
Θηλαστικά
1 Αγριοκούνελο (Oryctolagus cuniculus) 28/2
2 Λαγός (Lepus europaeus) 10/1
3 Αγριόχοιρος (Sus Scrofa) 20/1
4 Αλεπού ( Vulpes vulpes) 28/2
5 Πετροκούναβο (Martes Foina) 28/2
Πουλιά: Δενδρόβια, εδαφόβια κ.α.
1 Τρυγόνι (Streptopelia turtur) 28/2
2 Φάσα (Columba palumbus) 20/2
3 Αγριοπερίστερο (Columba Livia) 28/2
4 Φασοπερίστερο (Columba – oenas) απαγορεύτηκε
5 Ορτύκι ( Coturnix coturnix) 28/2
6 Σιταρήθρα (Alauda arvensis) 10/2
7 Τσίχλα ( Turdus philomelos) 28/2
8 Δενδρότσιχλα (Turdus viscivorus) 20/2
9 Κοκκινότσιχλα (Turdus iliacus) 28/2
10 Γερακότσιχλα (Turdus pilaris) 28/2
11 Κότσυφας (Turdus Merula) 20/2
12 Καρακάξα ( Pica pica) 28/2
13 Κάργια (Corvus monedula) 28/2
14 Κουρούνα (Corvus Corone) 28/2
15 Ψαρόνι ( Sturnus vulgaris) 28/2
16 Κίσσα ( Garrulus glandarius) 28/2
17 Μπεκάτσα (Scolopax rusticola) 28/2
18 Πετροπέρδικα (Alectoris graeca) 30/11
19 Νησιωτική πέρδικα (Alectoris chukar) 30/11
20 Φασιανός (Phasianus colchicus) 29/12
Πουλιά: Υδρόβια και παρυδάτια
1 Σφυριχτάρι (Anas penelope) 10/2
2 Κιρκίρι (Anas crecca) 31/1
3 Πρασινοκέφαλη (Anas platyrhynchos) 31/1
4 Σουβλόπαπια ( Anas acuta) 10/2
5 Σαρσέλα (Anas querquedula) 10/2
6 Χουλιαρόπαπια (Anas clypeata) 10/2
7 Κυνηγόπαπια (Aythya ferina) 31/1
8 Τσικνόπαπια (Aythya fuligula) 10/2
9 Φλυαρόπαπια (Anas strepera) 31/1
10 Φαλαρίδα (Fulica atra) 10/2
11 Ασπρομετωπόχηνα (Anser albifrons) 10/2
12 Νερόκοτα (Gallinula chloropus) 10/2
13 Μπεκατσίνι (Gallinago gallinago) 10/2
14 Καλημάνα (Vanellus vanellus) 31/1

Share.

Τα σχόλια είναι κλειστά σε αυτό το θέμα


Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων