Υπουργείο Γεωργίας – Ανακοίνωση Τύπου

0

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΛ.: 2124338-9 FAX: 5242305
E-MAIL: [email protected] & [email protected]
ΑΘΗΝΑ 31.07.2001

Υπογράφτηκαν από τον Υπουργό Γεωργίας κ. Γιώργο Ανωμερίτη, οι ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2001-2002.
Με βάση την απόφαση αυτή η κυνηγετική περίοδος καθορίζεται από 20 Αυγούστου 2001 έως τις 28 Φεβρουαρίου 2002.

Τα επιτρεπόμενα να κυνηγηθούν είδη, η χρονική περίοδος και οι μέρες κυνηγίου τους καθώς και ο μέγιστος αριθμός ατόμων κατά είδος, που επιτρέπεται να θηρεύει ο κυνηγός στην ημερήσια έξοδό του παρουσιάζονται στο συνημμένο πίνακα.

Κύρια χαρακτηριστικά της νέας ρυθμιστικής συμφωνίας είναι:
1.- Παραμένει ως έχει η ρύθμιση για τα θηλαστικά.
2.- Γίνονται δεκτά και εφαρμόζονται οι δείκτες του προγράμματος ΟΡΝΙΣ, για τα δενδρόβια και εδαφόβια, βάσει του πίνακα της Ευρ. Επιτροπής, χωριστά για κάθε πτηνό.
3.- Η θήρα όλων των υδρόβιων και παρυδάτιων καθορίζεται από 15 Σεπτεμβρίου έως 31 Ιανουαρίου.
4.- Ο καθορισμός τελών έκδοσης αδειών κυνηγίου για το έτος 2001-2002 καθώς και η συνδρομή των κυνηγών στους Κυνηγετικούς Συλλόγους παραμένει στα περυσινά επίπεδα χωρίς καμμία αύξηση. Διατηρείται η διαφοροποίηση των τελών μεταξύ τοπικής άδειας (3000 δρχ.), περιφερειακής (10.000 δρχ.) και γενικής (17.000δρχ.), η οποία ευνοεί τους κυνηγούς της ελληνικής περιφέρειας.
5.- Διατηρούνται όλες οι απαγορεύσεις της περυσινής Απόφασης.
6.- Συμφωνήθηκε μεταξύ Υπουργείου και της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος:
α.- Η συνεχής και αυξημένη επιτήρηση του κυνηγίου μέσω της ενίσχυσης του έργου της θηροφυλακής.
β.- Η ένταξη όλων των κυνηγών σε προγράμματα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης περιβαλλοντικού οικολογικού και τεχνικού ενδιαφέροντος και
γ.- Η εντατικοποίηση, όπου και θα πέσει το κύριο βάρος των πολιτικών που θα ασκηθούν, της συνεχούς αναπαραγωγής, ιδιαίτερα σε μειονεκτικές περιοχές.
δ.- Η κατάστρωση συγκεκριμένων σχεδίων δασικής ανάπτυξης.

Οι ρυθμίσεις αυτές, από τη μία πλευρά ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο να παραπεμφθεί η χώρα μας στο Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, αφού πλέον τηρεί τα δεδομένα του προγράμματος ΟΡΝΙΣ και τον περιορισμό για
τα υδρόβια, τα οποία εμπεριέχονται στον επίσημο πίνακα της αιτιολογημένης γνώμης της Ευρ. Επιτροπής, και από την άλλη υιοθετείται η κοινή πεποίθηση για τη μη περικοπή για όλα τα είδη του Φεβρουαρίου.

Όπως δήλωσε ο Υπουργός Γεωργίας “Το Υπουργείο στηρίζει την κυνηγετική δραστηριότητα μέσα στα πλαίσια των ευρωπαϊκών και εθνικών κανονισμών και συμφερόντων, συμβατών πάντα με τον σεβασμό στο περιβάλλον και το οικοσύστημα”.

Share.

Τα σχόλια είναι κλειστά σε αυτό το θέμα


Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων