Όμιλος Πόϊντερ & Σέττερ Κλάμπ Ελλάδος

0

Όμιλος Πόϊντερ & Σέττερ Κλάμπ Ελλάδος

Αποτελέσματα Αγώνων

Παρασκευή 17/01/2003, Λητή.
CACT.CACIT. Έρευνα Κυνηγίου & Μεγάλη Έρευνα σε καμπίσια πέρδικα.
ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ. ΤΕΡΕΝ 1
Κριτές: Κατσαρός Ν.- Λεβαντίνος Αλ.

Φυλή

Ιδιοκτήτης

Κυναγωγός
1ος Εξαίρετος Apollon E.S. Ραπακούλιας –
2ος Εξαίρετος Κάστορ του Πετρόχειλου Poin. Πετρόχειλος –
3ος Πολύ Καλός Orion Roi Poin. Αποστολάκος –
4ος Πολύ Καλός Ariba della Palmosa Poin. Γονιδάκης –

ΜΕΓΑΛΗ ΕΡΕΥΝΑ. ΤΕΡΕΝ 2
Κριτές: Δούκας Γ. -Μολφέτας Σπ.
1ος Εξ.CACT.CACIT. Back
Poin.

Μοσκάτ

Γιούργας
2ος Εξ.RCACT.RCACIT Aristos Apollonion E.S. Αθανασόπουλος Ραπακούλιας
3ος Εξαίρετος Astor Kasandris Poin. Χρήστου Γιούργας
Εξαίρετος Gounda v.d. Postschwaige Poin. Eschini –
Εξαίρετος Redo della Torichelle Poin. Κοζαδινός Ζαλαβράς
Εξαίρετος Dario v.d. Postschwaige Poin. Μαθιόπουλος Μαυρίδης
Εξαίρετος Naomi Ir. S. Μαγουλάς Eschini
Εξαίρετος Carlo Poin. Eschini

Σάββατο 18/01/2003, Λητή.
CACT.CACIT. Έρευνα Κυνηγίου & Μεγάλη Έρευνα σε καμπίσια πέρδικα.
ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ. ΤΕΡΕΝ 1
Κριτές: Λάμπρου Κ.- Δούκας Γ.

Φυλή

Ιδιοκτήτης

Κυναγωγός
1ος Πολύ Καλός Apollon E.S. Ραπακούλιας –

ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ. ΤΕΡΕΝ 2
Κριτές: Παπακων/νάκης -Μαστροκωστόπουλος
1ος Πολύ Καλός Orion Roi
Poin.

Αποστολάκος

ΜΕΓΑΛΗ ΕΡΕΥΝΑ. ΤΕΡΕΝ 1
Κριτές:Δούκας Γ.-Λάμπρου Κ.- Λεβαντίνος Αλ.
1ος Εξ.CACT.CACIT. Redo della Torichelle Poin. Κοζαδινός Ζαλαβράς
2ος Εξαίρετος Devil Poin. Braconi Γιούργας
3ος Πολύ Καλός Canensis Roudy E.S. Κανίδης –

ΜΕΓΑΛΗ ΕΡΕΥΝΑ. ΤΕΡΕΝ 2
Κριτές: Μολφέτας -Παπακων/νάκης – Μαστροκωστόπουλος Γ.
1ος Εξαίρετος Faunello v.d. Postschwaige Poin. Eschini

Κυριακή 19/01/2003, Λητή.
CACT.CACIT. Έρευνα Κυνηγίου & Μεγάλη Έρευνα σε καμπίσια πέρδικα.
ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ. ΤΕΡΕΝ 1
Κριτές: Παπακων/νάκης -Μαστροκωστόπουλος

Φυλή

Ιδιοκτήτης

Κυναγωγός
1ος Εξ.CACT.CACIT. Dea v.d. Postschwaige Poin. Μαθιόπουλος Μαυρίδης
2ος Εξαίρετος Greco del Binario E.S. Μάντης-Ξύδης Μαυρίδης
3ος Πολύ Καλός Pocker E.S. Μαθιόπουλος Μαυρίδης

ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ. ΤΕΡΕΝ 2
Κριτές: Λάμπρου Κ.- Λεβαντίνος Αλ.
CQN Gigolo v.d. Postschwaige
Poin.

Καλτσογιάννης

ΜΕΓΑΛΗ ΕΡΕΥΝΑ. ΤΕΡΕΝ 1
Κριτές:Κορεντζέλης-Μαστροκωστόπουλος -Λάμπρου
1ος Πολύ Καλός Rok Poin. Μαριέτας –
ΜΕΓΑΛΗ ΕΡΕΥΝΑ. ΤΕΡΕΝ 2
Κριτές: Δούκας Γ. -Παπακων/νάκης Ι.- Μολφέτας Σπ.
1ος Εξ.CACT.CACIT. Aristos Apollonion E.S. Αθανασόπουλος Ραπακούλιας

Share.

Τα σχόλια είναι κλειστά σε αυτό το θέμα


Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων