Όμιλος Πόϊντερ & Σέττερ Κλάμπ Ελλάδος

0

Αποτελέσματα Αγώνων

Παρασκευή 31/01/2003, Λητή-Λαγκαδά.
CACT.CACIT. Έρευνα Κυνηγίου & Μεγάλη Έρευνα σε καμπίσια πέρδικα.
ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ. ΤΕΡΕΝ 1
Κριτές: Λουκάκης Α. – Πλιάτσικας Γ. – Λεβαντίνος Αλ.

Φυλή

Ιδιοκτήτης

Κυναγωγός
1ος Εξαίρετος Hellenik Mario Poin. Κατσαρός –
2ος Πολύ Καλός Ariba della Palmosa Poin. Παπασταματάκης Γονιδάκης

ΜΕΓΑΛΗ ΕΡΕΥΝΑ. ΤΕΡΕΝ 2
Κριτές: Δούκας Γ. – Φαϊτάς Ν. – Μολφέτας Σπ.
1ος Εξαίρετος Orion du mont Angel
Poin.
Gaslini Eschini
2ος Εξαίρετος Palaziensis Sea Poin. Λιάσκος –

Σάββατο 1/02/2003, Λητή-Λαγκαδά.
CACT.CACIT. Έρευνα Κυνηγίου & Μεγάλη Έρευνα σε καμπίσια πέρδικα.

ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ. ΤΕΡΕΝ 1
Κριτές: Πλιάτσικας Γ. – Λεβαντίνος Αλ. – Καψάσκης

Φυλή

Ιδιοκτήτης

Κυναγωγός
1ος Πολύ Καλός Dea von der Postschwaige Poin. Μαθιόπουλος Μαυρίδης

ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ. ΤΕΡΕΝ 2
Κριτές: Δούκας Γ. – Φουτρής Ι. – Φαϊτάς Ν.
1ος Πολύ Καλός Adon od Pegi
E.S.

Μπόγιογλου

ΜΕΓΑΛΗ ΕΡΕΥΝΑ. ΤΕΡΕΝ 1
Κριτές: Μολφέτας Σπ. – Λουκάκης Α. – Λάμπρου Κ.
1ος Εξαίρετος Orion du mont Angel Poin. Gaslini Eschini

ΜΕΓΑΛΗ ΕΡΕΥΝΑ. ΤΕΡΕΝ 2
Κριτές: Φουτρής Ι. – Φαϊτάς Ν. – Παπακων/νάκης Ι.
1ος Εξ. CACT. CACIT. Back Poin. Μοσκάτ Γιούργας
2ος Εξαίρετος Amiternum Saimon E.S. Laglia –

Κυριακή 2/02/2003, Λητή-Λαγκαδάς.
CACT.CACIT. Έρευνα Κυνηγίου & Μεγάλη Έρευνα σε καμπίσια πέρδικα.

ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ. ΤΕΡΕΝ 1
Κριτές: Λάμπρου Κ. – Λεβαντίνος Αλ.
Κανένα στην βαθμολογία

ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ. ΤΕΡΕΝ 2
Κριτές: Πλιάτσικας Γ. – Φαϊτάς Ν.
1ος Εξαίρετος Gwen von der Postschwaige Poin. Καλτσογιάννης –
2ος Εξαίρετος Dea von der Postschwaige Poin. Μαθιόπουλοs Μαυρίδης
3ος Εξαίρετος Adon od Pegi
E.S.

Μπόγιογλου

a
ΜΕΓΑΛΗ ΕΡΕΥΝΑ. ΤΕΡΕΝ 1
Κριτές: Λουκάκης Α. – Φουτρής Ι. – Παπακων/νάκης Ι.
1ος Εξ. CACT. CACIT. Faunello Poin. Eschini –
2ος Εξ. RCACT. RCACIT. Naomi Ir.S. Μαγουλάς Eschini
3ος Εξαίρετος Astor Kasandris Poin. Χρήστου Γιούργας
4ος Εξαίρετος Tzoumaka Animus Marc Poin. Τζουμάκας Γιούργας
5ος Πολύ Καλός Rais E.S. Pali Eschini
a
ΜΕΓΑΛΗ ΕΡΕΥΝΑ. ΤΕΡΕΝ 2
Κριτές: Λάππας Γ. – Μολφέτας Σπ. – Πλιάτσικας Γ.
Κανένα στην βαθμολογία.

Share.

Τα σχόλια είναι κλειστά σε αυτό το θέμα


Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων