Απαγόρευση αλιείας πέστροφας στο Νομό Δράμας

0

pestrfΈγγραφο για απαγόρευσης της αλιείας της πέστροφας εκδόθηκε  από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας. Η απαγόρευση ισχύει για όλες τις λίμνες και ποταμούς του Νομού από 1/11/2013 έως και 15/02/2014. Αναλυτικά το έγγραφο παρακάτω έχει ως εξής:

 

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΘΕΜΑ: «Απαγόρευση αλιείας πέστροφας»

ΣΧΕΤ.: το Β.Δ. 142/71 (ΦΕΚ Α’ 49) «Περί αλιείας των υδροβίων ζώων….»
Σας κάνουμε γνωστό ότι σύμφωνα με το Β.Δ. 142/71 (ΦΕΚ Α’ 49) απαγορεύεται σε όλες τις λίμνες και τα ποτάμια η αλιεία πέστροφας από 1ης Νοεμβρίου κάθε έτους μέχρι 15η Φεβρουαρίου του επόμενου έτους.
Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων σας, παρακαλούμε για τις ενέργειες σας για την τήρηση της παραπάνω διάταξης όσον αφορά την αστυνόμευση των ιχθυοτρόφων υδάτων για την αποτροπή του κίνδυνου καταστροφής των ιχθυοαποθεμάτων ούτως ώστε να προστατεύονται τα υδάτινα οικοσυστήματα και οι νόμιμοι αλιείς των ιχθυοτρόφων υδάτων του Νομού.
Θα θέλαμε να υπογραμμίσουμε σε περιπτώσεις διαπίστωσης παράβασης, την σημασία ενημέρωσης της Υπηρεσία μας.
Στη διάθεση σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΙΩΒΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ

Share.

Τα σχόλια είναι κλειστά σε αυτό το θέμα


Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων