LIFE – Ενημέρωση για τις δράσεις που αφορούν το κυνήγι

0

lifepr1Το πρόγραμμα LIFE οδηγεί το δρόμο προς βιώσιμες πρακτικές κυνηγιού

Το κυνήγι έχει μια μακρά ιστορία στην ευρωπαϊκή κοινωνία που χρονολογείται από τότε που οι άνθρωποι πρωτοκατοίκησαν αυτή την ήπειρο , και οι κυνηγητικές παραδόσεις παραμένουν ισχυρές σε πολλά κράτη μέλη . Αυτό ισχύει ιδιαίτερα σε όλη την ύπαιθρο , όπου οι δραστηριότητες που σχετίζονται με το κυνήγι αποτελούν μέρος του κοινωνικο- πολιτιστικού ιστού και το κυνήγι , επίσης, δημιουργεί σημαντικά έσοδα για τις αγροτικές οικονομίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το κυνήγι που λαμβάνει χώρα στην Ευρώπη δεν δημιουργεί οποιεσδήποτε σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Σε ορισμένες περιπτώσεις , το κυνήγι είναι ακόμα και χρησιμοποιείται ως εργαλείο για να βοηθήσει στη δημιουργία θετικών αποτελεσμάτων για τη διαχείριση συγκεκριμένων οικοτόπων και ειδών . Αναγνωρίζοντας τη νομιμότητα της θήρας αγρίων πτηνών ως μορφή βιώσιμης χρήση, η οδηγία για τα πτηνά έχει ως στόχο να παρέχει ένα πλαίσιο για τη διασφάλιση ότι η δραστηριότητα αυτή δεν θέτει σε κίνδυνο τις προσπάθειες διαφύλαξης, για ορισμένα είδη ( που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ ) στην Ευρωπαϊκή Ένωση .

Ωστόσο , η παραπληροφόρηση ή κακές αντιλήψεις για το κυνήγι μπορούν να οδηγήσουν σε προβλήματα της διατήρησης της φύσης , ειδικά σε περιπτώσεις όπου δημιουργείται βλάβη σε οικοτόπους ή γίνονται στόχος είδη που είναι γνωστό ότι είναι «απειλούμενα ». Η επίτευξη βιώσιμων πρακτικές θήρας αποτελεί επομένως υψηλή προτεραιότητα για τις ομάδες εργασίας διατήρησης της φύσης σε επίπεδο τόσο των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης .

Οι συμφωνίες μεταξύ των μελών είναι σε θέση να παρέχουν ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για την αειφόρο κυνήγι των πουλιών. Τα μέλη αναγνωρίζουν τη σημασία του δικτύου Natura 2000 προωθούν την καλά ενημερωμένη κυνηγετική δραστηριότητα στο πλαίσιο των σχεδίων διαχείρισης για τα προστατευόμενα είδη . Αρκετά έργα LIFE έχουν παίξει αποτελεσματικό ρόλο στο να συμβεί αυτό στην πράξη , και το LIFE συνεχίζει να προσφέρει στα κράτη μέλη νέες ευκαιρίες για την ενίσχυση των βιώσιμων πρακτικών κυνηγιού με τρόπους που παράγουν αποτελέσματα, βήμα-βήμα, για το δίκτυο Natura 2000 και τους κυνηγούς .

Ο ρόλος του LIFE

Η ευελιξία του LIFE επέτρεψε να χρησιμοποιηθεί για μια ποικιλία από διαφορετικούς σκοπούς που συνδέονται με τo αειφόρο κυνήγι . Αυτοί περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων έργα που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για θέματα που αφορούν το κυνήγι , καθώς και άλλες ενέργειες που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της ευρύτερης πρωτοβουλίας διατήρησης της φύσης .

Ένα καλό παράδειγμα ειδικής πρωτοβουλίας για αειφόρο κυνήγι μπορεί να βρεί κάποιος στην Ανατολική Ευρώπη , όπου το έργο LIFE10 NAT/GR/000638 χρησιμοποιεί την κοινοτική συγχρηματοδότηση του να συνεργαστεί με τους κυνηγούς στη βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των πληθυσμών της Νανόχηνας στη Σκανδιναβική χερσόνησο. Τα κονδύλια του LIFE επικεντρώνεται στην διασφάλιση των βασικών θέσεις διαχείμασης και στάσης για αυτά τα προστατευόμενα πτηνά εντός της ευρωπαϊκής ζώνης πτήσης τους .

Οι περιοχές γύρω από την Ελλάδα, τη Βουλγαρία και την Ουγγαρία έχουν αναγνωριστεί από την ομάδα του έργου , πως χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή στην αύξηση της κατανόησης μεταξύ των τοπικών κοινοτήτων, για την άσκηση του κυνηγίου με βιώσιμες πρακτικές . Μια συντονισμένη προσπάθεια πληροφόρησης και άλλες δραστηριότητες επικοινωνίας, στοχεύουν στο να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και τις νομικές συνέπειες της παράνομης θήρας .

Τα αποτελέσματα από τις δράσεις αυτού του προγράμματος LIFE σκοπεύουν να οδηγήσουν σε μια μεγαλύτερη εκτίμηση για τα μακροπρόθεσμα οφέλη από στην υιοθέτηση ενημερωμένων προσεγγίσεων για το κυνήγι στους υδροβιότοπους . Τα αποτελέσματα θα εξοπλίσουν καλύτερα τους κυνηγούς με την τεχνογνωσία που χρειάζονται για να βοηθήσουν στην προστασία των ειδών χήνας .

“Μερικές φορές οι άνθρωποι έχουν σχηματίσει μια σκοτεινή και κακή εικόνα για τους κυνηγούς, που προσπαθούν μόνο να σκοτώνουν τα ζώα. Σήμερα είμαστε ταγμένοι στη ιδέα της διατήρησης. Είμαστε περήφανοι που έχουμε αρκούδες. Η λαθροθηρία δεν έχει εξαφανιστεί εντελώς, αλλά έχει μειωθεί δραστικά και ένας από τους λόγους είναι η καλή συνεργασία μεταξύ της ομάδας του έργου LIFE και του συλλόγου μας, ιδίως σε αυτόν τον τομέα. ” λέει ο Gonzalo Aumente , Πρόεδρος του Κυνηγετικού Συλλόγου της Cangas del Narcea μιλώντας για τη συμμετοχή του στο έργο LIFE για την προώθηση της διατήρησης της αρκούδας στην Ισπανία .

Όπως και με άλλες βιώσιμες πρακτικές κυνηγιού, αυτό συνεπάγεται όχι μόνο την αποφυγή άμεσων διώξεων των προστατευομένων ειδών, αλλά και να είναι πιο υπεύθυνοι οι κυνηγοί, για την αποφυγή των διαταραχών στα πτηνά κατά τη διάρκεια των βασικών σταδίων του κύκλου ζωής ( όπως ωοτοκίας , αναπαραγωγής, εκτροφής, κ.λπ. ). Η πρόληψη περιστατικών ρύπανσης , όπως η δηλητηρίαση από μόλυβδο , που επηρεάζει τόσο τα πουλιά και τα είδη που επικαλούνται είναι μια εξίσου υψηλή προτεραιότητα για τις εργασίες του έργου LIFE στην επίτευξη βιώσιμων πρακτικών κυνηγιού .

Μια άλλη ενδιαφέρουσα μελέτη, σχετικά με το πώς LIFE μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένα αποτελεσματικό εργαλείο, για τον περιορισμό των κινδύνων των συμβάντων που σχετίζονται με τις δηλητηριάσεις, φαίνεται στο έργο LIFE09 NAT/ES/000533 . Ογδόντα εννέα δήμοι της Μεσογείου έχουν ενταχθεί και καλύπτονται από το έργο , και συνεργάζονται στενά με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο των Κυνηγών Ενάντια στην Παράνομη δηλητηρίαση, για να βοηθήσει τις τοπικές αρχές στις προσπάθειές τους να μειώσουν τη δηλητηρίαση άγριας ζωής .

Μέχρι το Σεπτέμβριο του 2015 θα είναι ενεργή αυτή η δράση του πρόγραμματος LIFE, και έχει ήδη δείξει τις δυνατότητές της, μέσω δράσεων όπως μια πρόσφατη ημερίδα για τα ενδιαφερόμενους κυνηγούς στην οποία επισημάνθηκαν βιώσιμες μεθόδοι για τη διαχείριση των κουνελιών και των περδικών.

Η ενημέρωση και οι γνώσεις σχετικά με τις τεχνικές του αειφόρου κυνηγιού θεωρεούνται απαραίτητες από όλους τους εμπλεκόμενους και η ικανότητα του προγράμματος LIFE για τη συγχρηματοδότηση δημιουργίας υποδομών σε αυτόν τον τομέα, έχει χαιρετιστεί από τα κράτη μέλη .

Το Φινλανδικό LIFE05 NAT/FIN/000105 βραβεύτηκε ως ένα από τα καλύτερα έργα LIFE-Φύση για το 2009 , σε αυτό το πολυλειτουργικό εγχείρημα εμπλέκονται μια σειρά δράσεων προβολής με στόχο να κερδιθεί η υποστήριξη των κυνηγών, στην προσπάθεια διατήρησης της φύσης . Άρθρα προετοιμάστηκαν για περιοδικά και εκδηλώσεις, που διοργανώθηκαν για για να εξηγήσουν το σκεπτικό, πίσω από τις δράσεις διατήρησης που απαιτούνται, για να βοηθήσουν τα είδη που προστατεύονται από την κοινοτική νομοθεσία.

Παρόμοιες δράσης πληροφόρησης για τους κυνηγούς μπορούν να χρηματοδοτηθούν από άλλων έργων LIFE , και μερικά παραδείγματα παρουσιάζονται εδώ:
LIFE11 INF/IT/000253 ( προώθηση ένα ασφαλούς καταφυγίου για τα άγρια ​​πτηνά στη βόρεια Μεσόγειο )
LIFE06 NAT/P/000194 (αντιμετώπιση απειλών για την εξαφάνιση του Σπιζαετού στο καταφύγιο Bonelli στην Πορτογαλία )
LIFE06 NAT/H/000096 ( μείωση του παράνομου κυνηγίου του Στεπογέρακου στη λεκάνη των Καρπαθίων) και
LIFE04 TCY/INT/000054 (ανάπτυξη ικανοτήτων στη Βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή για το αειφόρο κυνήγι των αποδημητικών πτηνών) .

Διαχείριση βιοτόπων

Η πρακτική συμπράξης των φορέων, είναι βασικό συστατικό για όλα αυτά τα έργα που προωθούν την αειφόρο θήρα, και μπορεί να επιτευχθεί με τη χρήση προσεγγίσεων συνεργασίας για τη διευκόλυνση της συμμετοχής των κυνηγών στις εργασίες. Για παράδειγμα , οι κυνηγοί μπορούν να είναι πιο πρόθυμοι να συμμετάσχουν σε ένα σχέδιο ενίσχυσης της βιοποικιλότητας, αν δουν ότι στον οικότοπο στον οποίο εφαρμόζεται , το είδος μπορεί να έχει πολλαπλασιαστικά οφέλη για τη διαθεσιμότητα των θηρευόμενων ειδών.

Η δράσης LIFE09 NAT/FI/000563 είναι υπέρμαχος αυτών των αρχών της εταιρικής σχέσης ως βάσης για τις εργασίες της, που αφορούν την αποκατάσταση μεγάλων περιοχών υγροβιότοπων . Συνολικά 15 «περιοχές διαχείρισης κυνηγίου» ιδρύονται από το έργο με τους κυνηγούς να παίζουν ενεργό ρόλο στη διαχείριση του υγροτόπου.

Οι κυνηγοί έχουν επίσης αντέδρασει θετικά στη συμμετέχή σε άλλα προγράμματα LIFE για τη στήριξη για τη διαχείριση των οικοτόπων ή και στην αποκατάσταση τους. Συγκεκριμένα, η οικοδόμηση σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ του LIFE και των συμφερόντων του κυνηγιού, έχουν προκύψει από τη συμμετοχή των κυνηγών στον έλεγχο των χωροκατακτητικών ειδών . Μια ανασκόπηση της βάσης δεδομένων των έργων LIFE αποκαλύπτει μια ενδιαφέρουσα συλλογή των σχετικών συναφών πρακτικών, όπως :
LIFE09 NAT/SE/000344 ( διαχείριση πληθυσμών του νυκτερευτή (Raccoon Dog) στη Βόρεια Ευρώπη ) και
LIFE10 NAT/ES/000570 , LIFE06 NAT/E/000209 και LIFE02 NAT/E/008617 ( όλους όσους ασχολούνται με την παροχή βοήθεια για τον ιβηρικό λύγκα ) .

Οι κυνηγοί της Βαλλονίας συνεταιρίστηκαν με τις τοπικές αρχές και συνεργάστηκαν για το έργο LIFE03 NAT/B/000019 , που αποκατέστησε την τύρφη στους υδροβιότοπους στο Saint- Hubert Οροπέδιο στο Βέλγιο , προς όφελος ορισμένων ειδών θηραμάτων . Τα πλεονεκτήματα της αποκατάστασης των ενδιαιτημάτων και της διαχείρισης για τους κυνηγούς είχαν επίσης δείξει τα αποτελέσματα του LIFE05 NAT/F/000139, που στόχο είχε τη βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των 13 απειλούμενων ειδών πτηνών που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι της οδηγίας για τα πτηνά στην περιοχή Corbières της Γαλλίας . Τα οφέλη για τους κυνηγούς προήλθαν από την αύξηση της προσφοράς των μικρών πτερωτών θηραμάτων σε 10 διαφορετικές τοποθεσίες , όπως μερικών αρπακτικών πτηνών, στο πλαίσιο των προσπαθειών ενίσχυσης της βιοποικιλότητας.

Share.

Τα σχόλια είναι κλειστά σε αυτό το θέμα


Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων