Οι επίσημος κανονισμός του Compak Sporting

0

compktΤο άθλημα του COMPAK SPORTING, αναπτύχθηκε ώστε να μπορεί να ασκηθεί σε περιβάλλον κλασσικού σκοπευτηρίου πήλινου στόχου.

Η διεξαγωγή του αθλήματος γίνεται σε τυποποιημένο χώρο πλάτους 40m και μήκους 25m, ο οποίος ορίζεται ως χώρος υπέρπτησης των στόχων. Οι πέντε βατήρες τοποθετούνται σε σειρά από αριστερά προς τα δεξιά (ανάλογη με του trap) σε απόσταση 4 έως 8 m από την πλευρά του χώρου σε απόσταση 3 έως 5m μεταξύ τους με τον τρίτο βατήρα να τοποθετείται στη διάμεσο του χώρου υπέρπτησης. Ο χώρος υπέρπτησης δεν αποτελεί όριο βολών αλλά ορίζει τον χώρο πάνω από τμήμα του οποίου πρέπει να διέρχονται οι υποχρεωτικές τροχιές των στόχων. Απαιτούνται τουλάχιστον έξι μηχανές.

Πρέπει να υπάρχουν τρείς υποχρεωτικές τροχιές, δηλαδή από αριστερά προς τα δεξιά και από δεξιά πρός τα αριστερά οι οποίες να τέμνουν δυό διαδοχικές πλευρές του χώρου υπέρπτησης, καθώς και μία απομακρυνόμενη τροχιά, η οποία να τέμνει την πλευρά του χώρου απέναντι από τους βατήρες. Στην προκειμένη περίπτωση η μηχανή τοποθετείται είτε σε τάφρο μπροστά από τους σκοπευτές, είτε υπερυψωμένη πίσω από τους σκοπευτές. Οι υπόλοιπες τροχιές είναι ελεύθερες αρκεί να μην παρουσιάζουν κίνδυνο για θεατές και σκοπευτές.

Οι βατήρες φέρουν υποχρεωτικά διάταξη περιορισμού των γωνιών βολής (firing angle limiters).

Η θέση του όπλου πρίν τη βολή είναι ελεύθερη, δηλαδή ο σκοπευτής μπορεί να ρίξει ακόμα και προεπωμισμένος.

Τα φυσίγγια που επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν είναι έως 28gr Νο 7 1/2

Αναλυτικά δείτε εδώ τους Κανονισμούς Compak Sporting. Την πρώτη επίσημης στα Ελληνικά από το issf.gr
Share.

Τα σχόλια είναι κλειστά σε αυτό το θέμα


Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων