Εκποίηση δικύκλου στον ΚΣ Αλμυρού

0

motoΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΚΥΚΛΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ

Έχοντας υπόψη τις αριθ. 43/2007 και 7/2014 αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου και την αριθμ. 9/2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
Διακηρύσσει ότι:
Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκποίηση ενός δικύκλου του συλλόγου σχεδόν καινούργιο με στοιχεία
1. Εργοστάσιο MALAGUTI SPA
2. ΤΥΠΟΣ ΧΤ 125
3. ΠΡΩΤΗ ΑΔΕΙΑ 08/07/2005 – ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ 200, ΔΙΑΚΟΣΙΑ.

με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερη τιμή εκκίνησης) τα 1.200,00 € σύμφωνα με την αριθ. 9/18-6-2014 απόφαση του Δ/κου Συμβουλίου.
Η δημοπρασία θα γίνει στα Γραφεία του Κυνηγετικού Συλλόγου την 02-7-2014 ημέρα Τετάρτη και από ώρα 21.00 μέχρι 21.30 ενώπιον του Δ/κου Συμβουλίου.
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί όσοι προσκομίσουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής Τράπεζας ποσού 60,00 € υπέρ του Κυνηγετικού Συλλόγου Αλμυρού.
Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στο Γραφείο του Κυνηγετικού Συλλόγου για γνώση των ενδιαφερομένων. (πληρ. στα τηλ. 24220 21662 – 2422350249 – 6974304260)
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΕΛΑΝΗΣ

Share.

Τα σχόλια είναι κλειστά σε αυτό το θέμα


Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων