Το πρόγραμμα κυνηγίου στο Αταλαντονήσι

0

atalantonisi

Με την απόφαση με αριθμό  2760/152557 που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως εγκρίθηκε το πρόγραμμα κυνηγιού στο Αταλαντονήσι για την κυνηγετική περίοδο 2014-2015. Σύμφωνα με την απόφαση :

Για να αποκτήσει κανείς το δικαίωμα κυνηγίου στην κυνηγετική Περιοχή Αταλαντονήσου, απαιτούνται:
Κατοχή κοινής αδείας κυνηγίου, ήτοι Γενικής, Περιφερειακής ή Τοπικής, που να ισχύει και για το Νομό Φθιώτιδας.  Η απόκτηση Ειδικής άδειας για το κυνήγι στην Ελεγχόμενη Κυνηγετική περιοχή.

Για να αποκτήσει ο ενδιαφερόμενος κυνηγός την Ειδική άδεια, πρέπει να υποβάλει στο Δασαρχείο Αταλάντης:
Αίτηση στην οποία θα αναγράφεται το επώνυμο, το όνομα του πατέρα, ο τόπος και η δ/νση κατοικίας, ο αριθμός αστυνομικής ταυτότητας, ο αριθμός αδείας κυνηγίου, το είδος της (Τοπική, Περ/κή, Γενική) και η δασική αρχή που την εξέδωσε.
Την άδεια θήρας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις  δ/ξεις του άρθρ. 262 του Ν.Δ. 86/69 ή υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 Ν. 1599/1986 στην οποία θα αναγράφεται η χρονολογία, ο αριθμός και η Δασική Αρχή που την εξέδωσε.

Κόστος Άδειας για κυνήγι πτερωτών θηραμάτων και αγριοκούνελου στο Αταλαντονήσι
Έλληνες κάτοικοι Ν. Φθοιώτιδας : 14,76 ΕΥΡΩ
Έλληνες κάτοικοι εκτός Νομού Φθοιώτιδας : 20,91 ΕΥΡΩ
Αλλοδαποί εκτός Ε.Ε : 49,2 ΕΥΡΩ

Κόστος Άδειας για κυνήγι πτερωτών αίγαγρου στο Αταλαντονήσι
Έλληνες κάτοικοι Ν. Φθοιώτιδας : 24,60 ΕΥΡΩ
Έλληνες κάτοικοι εκτός Νομού Φθοιώτιδας : 36,90 ΕΥΡΩ
Αλλοδαποί εκτός Ε.Ε : 55,35 ΕΥΡΩ

Για κάθε κυνηγό επιτρέπεται το κυνήγι των κατωτέρω θηραμάτων σε αριθμό και τιμή μονάδας.

atalantonisi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοιωνήστε με το Δασαρχείο Αταλάντης. Τηλ : 22330-22268

Share.

Τα σχόλια είναι κλειστά σε αυτό το θέμα


Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων