ΣΤ’ Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας – Θράκης

0

ΕΔΡΑ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 4 – 546 35
ΤΗΛ. (031) 219.656 – 246.640- 218.448 FAX: 219.656,
www.hunters.gr
e-mail : [email protected] [email protected]
Θεσσαλονίκη 13.9.2001

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Παγκόσμιο Συνέδριο Θηραματοβιολογίας.
Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στην Κύπρο.

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο από τις 3 έως τις 7 Σεπτεμβρίου 2001 το ανά
διετία διοργανούμενο Παγκόσμιο Συνέδριο Θηραματοβιολόγων. Ο εδραιωθείς θεσμός του συνεδρίου αυτού αποτελεί την κορυφαία επιστημονική εκδήλωση στον κόσμο για την άγρια πανίδα και τελεί υπό την αιγίδα του International Union of Game Biologists (IUGB). Το πρόσφατο συνέδριο διοργανώθηκε
με τη συνεργασία του Ταμείου Θήρας της Κύπρου και με αυτό συμπληρώνει φέτος 52 χρόνια συνεχούς παρουσίας.

Σ’ αυτό συμμετείχαν περισσότεροι από 350 ειδικοί επιστήμονες απ’ όλον τον κόσμο, παρουσιάζοντας τις τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις σε θέματα οικολογίας, προστασίας και διαχείρισης των ειδών της άγριας πανίδας. Άξια ιδιαίτερης μνείας υπήρξε η συμμετοχή όλων των επιστημονικών στελεχών της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Μακεδονίας Θράκης, που παρουσίασαν ειδικές ερευνητικές εργασίες καθώς και η παρουσία άλλων Κυνηγετικών Ομοσπονδιών (Στερεάς Ελλάδος, Θεσσαλίας, Πελοποννήσου) ενώ από την Ελλάδα συμμετείχαν επίσης Καθηγητές των αντίστοιχων Τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ. Αρνητική αίσθηση προκάλεσε η απουσία εκπροσώπων υπαλλήλων του Υπουργείου Γεωργίας της ελληνικής Δασικής Υπηρεσίας και των ελληνικών περιβαλλοντικών οργανώσεων. Αυτό επισημαίνεται ιδιαίτερα καθώς στο συνέδριο εκπροσωπούνταν οι αντίστοιχες υπηρεσίες πολλών άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και οι παγκοσμίου εμβέλειας περιβαλλοντικοί οργανισμοί IUCN (Διεθνής Ένωση για την Προστασία της Φύσης), FACE, Office National de la Chasse, Game Conservancy, οι οποίοι και προήδρευσαν σε πολλές από τις εργασίες του συνεδρίου.

Τα κύρια θέματα επιγραμματικά αφορούσαν: τις Παγκόσμιες τάσεις της θηραματοβιολογίας και της βιολογίας άγριας πανίδας, το παραδοσιακό κυνήγι, , Ζωοαρχαιολογία, αλληλεπιδράσεις μεταξύ ανθρώπου και ζώων, απώλεια Βιοποικιλότητας, νησιωτική βιογεωγραφική ποικιλότητα, ενδημισμός και προστασία νησιωτικών πληθυσμών, επιδράσεις της γεωργίας και της κτηνοτροφίας στην άγρια πανίδα, Οικοπαθολογία, παρακολούθηση πληθυσμών ειδών και οικοτόπων, Οικολογία τοπίου και διαχείριση άγριας πανίδας, προστασία και διαχείριση άγριας πανίδας, κλπ.

Οι εργασίες που παρουσιάστηκαν θα αποτελέσουν χρήσιμο βοήθημα στους επιστήμονες και τους φορείς που ασχολούνται με τη διαχείριση της Άγριας Πανίδας. Το επόμενο συνέδριο θα γίνει σε 2 χρόνια στην Πορτογαλία. Αξίζει επίσης να αναφερθεί ότι αποφασίσθηκε όπως η IUGB μετεξελιχθεί
σε Παγκόσμιο Επιστημονικό Οργανισμό, κάτι που με χαρά έγινε αποδεκτό από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα. Ήδη το καταστατικό του υπό ίδρυση οργανισμού είναι έτοιμο.

Γραφείο Τύπου ΣΤ’ ΚΟΜΑΘ

Share.

Τα σχόλια είναι κλειστά σε αυτό το θέμα


Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων