Άδεια μεταφοράς – εξαγωγής όπλων σκοποβολής και φυσιγγίων αυτών στο εξωτερικό, για συμμετοχή σκοπευτών σε αγώνες σκοποβολής

0

Άδεια μεταφοράς – εξαγωγής όπλων σκοποβολής και φυσιγγίων αυτών στο εξωτερικό, για συμμετοχή σκοπευτών σε αγώνες σκοποβολής

Αρμόδια Υπηρεσία: Αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

α. Αίτηση του ενδιαφερομένου, στην οποία αναφέρονται τα στοιχεία που επιτρέπουν τον προσδιορισμό του κάθε όπλου, τον αριθμό των φυσιγγίων κατά διαμέτρημα, τον τόπο και σκοπό μεταφοράς και τον χρόνο μεταφοράς και επαναμεταφοράς – επανεισαγωγής.

β. Αντίγραφο επίσημης πρόσκλησης συμμετοχής σε αγώνες του εξωτερικού

Share.

Τα σχόλια είναι κλειστά σε αυτό το θέμα


Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων