Άδεια αγοράς και εξαγωγής σε Χώρες ΜΗ Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης από Αλλοδαπούς, μέχρι δύο (2) περιστρόφων-πιστολιών και μέχρι δύο (2) κυνηγετικών όπλων

0

Άδεια αγοράς και εξαγωγής σε Χώρες ΜΗ Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης από Αλλοδαπούς, μέχρι δύο (2) περιστρόφων-πιστολιών και μέχρι δύο (2) κυνηγετικών όπλων (άρθρο 25 του Ν. 2169/1993)

Αρμόδια Υπηρεσία: Αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

α. Αίτηση του ενδιαφερομένου αλλοδαπού, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα :

* Τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας του αιτούντος και του πωλητή
* Τα στοιχεία αναγνωρίσεως των προς αγορά όπλων και φυσιγγίων (τύπος, εργοστάσιο κατασκευής, αριθμός κ.λ.π.)
* Το σημείο εξόδου από τη Χώρα και η προβλεπόμενη ημερομηνία διελεύσεως από το εν λόγω σημείο.
* Η Χώρα προορισμού των αγοραζομένων ειδών καθώς και η ακριβής διεύθυνση, στην οποία αποστέλλονται τα εν λόγω είδη.

β. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του διαβατηρίου του ενδιαφερομένου αλλοδαπού.

γ. Τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις ενσημοχαρτόσημα.

δ. Υπεύθυνη δήλωση (Ν. 1599/1986) του πωλητή, εφόσον ο τελευταίος δεν είναι έμπορος.

ε. Έγγραφη συγκατάθεση της αρμόδιας Κρατικής Αρχής της Χώρας προορισμού, εφόσον η εν λόγω Χώρα έχει ενημερώσει επίσημα τις Ελληνικές Αρχές, ότι απαιτείται η προϋπόθεση αυτή για την εισαγωγή περιστρόφων-πιστολιών, φυσιγγίων αυτών και κυνηγετικών όπλων στο έδαφός της.

Share.

Τα σχόλια είναι κλειστά σε αυτό το θέμα


Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων