Εμπλουτισμός βιοτόπων της Κοζάνης με πέρδικες

0

Εγκρίθηκε ο εµπλουτισµός βιοτόπων µε Ορεινή Πέρδικα στις Τ.Κ Κοµνηνών, Ανατολικού, Ερµακιάς, Βλάστης, Αναρράχης, Άρδασσας, Ασβεστόπετρας , Ποντοκώµης του ∆ήµου Εορδαίας της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης µε απελευθέρωση 50 ατόµων.

Οι απελευθερώσεις θα γίνουν πριν την έναρξη της κυνηγετικής περιόδου 2017-2018 σε χρόνο όσο το δυνατόν αποµακρυσµένο από την έναρξη θήρας και σε καµία περίπτωση µικρότερο των 30 ηµερών.

Οι δαπάνες υλοποίησης εµπλουτισµού των βιοτόπων θα βαρύνουν τις φιλοθηραµατικές δαπάνες του Κυνηγετικού Συλλόγου Εορδαίας « Αχιλλεύς» και θα πρέπει να συµπεριλαµβάνονται υποχρεωτικά στον εγκεκριµένο από το ∆ασαρχείο Κοζάνης προϋπολογισµό του Κυνηγετικού Συλλόγου.

Share.

Τα σχόλια είναι κλειστά σε αυτό το θέμα


Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων