9900 πέρδικες σε 11 νησιά των Κυκλάδων!

0

Εμπλουτισμός βιοτόπων  σε έντεκα νησιά του Νομού Κυκλάδων, με απελευθέρωση 9.900 πτηνών Νησιώτικης Πέρδικας, και με στόχο την ενδυνάμωση των υπαρχόντων πληθυσμών στις περιοχές απελευθέρωσης,  θα πραγματοποιηθεί στις αρχές του 2018 μετά τη λήξη της κυνηγετικής περιόδου για τις πέρδικες, όπως αυτή θα καθοριστεί με την αναμενόμενη ρυθμιστική.

Α/Α Περιοχές Αριθμός ατόμων νησιωτικής πέρδικας Προστατευόμενες περιοχές

(Τμήμα των περιοχών απελευθέρωσης εντός των Προστατευόμενων περιοχών Κοινοτ. Σημασίας) Κωδικοί

1 Ορεινό όγκο της νήσου Άνδρου (Δ.Δ. Βουρκωτής) 700 GR4220001
2. Βόρειο τμήμα της νήσου θήρας 900
3 Νοτιοδυτικό τμήμα της νήσου Μήλου 1.000 GR4220020
4 Βόρειο τμήμα της Νήσου Μυκόνου( ανατολικά του χώρου Φάρος Αρμενιστή) 800
5 Κεντρικό ορεινό όγκο της νήσου Νάξου( νότιο τμήμα του όρου Ζευς) 800 GR4220014
6 Κεντρικό τμήμα της νήσου Πάρου (περιοχή Ανερατζάς και νοτιοδυτικά των Λευκών ) 1.100
7 Δ.Δ. Βαθέως και Πλατύ Γιαλού Νότια Σίφνο 700
8 Νήσου Σύρου, Δήμο Άνω Σύρου 1.600 GR4220018
9 Κεντρικό Τμήμα Νήσου Τήνου, ευρύτερη περιοχή των χωριών Σκαλαδός και Αγάπη 900
10 Δυτικό Τμήμα Νήσου Κέας (νότια του χωριού Μελισσάκι) και στην περιοχή της Αγίας Μαρίνας 600
11 Βόρειο τμήμα Νήσου Σέριφου (ευρύτερη περιοχή Ι.Μ. Ταξιαρχών) 600 GR4220009
ΣΥΝΟΛΟ 9.900

Η προμήθεια 9.900 ατόμων Νησιωτικής Πέρδικας θα γίνει από κρατικά εκτροφεία, με γενετικά ταυτοποιημένους γεννήτορες και παράγωγα καθώς και από το εκτροφείο του Κυνηγετικού Συλλόγου Σύρου και ένα μέρος από το εκτροφείο της Β’ ΚΟΑ ( Μονή Λειμώνος-Καλλονή, Λέσβου)
Πλην των παραπάνω αναφερόμενων περιοχών, δεν θα πραγματοποιηθούν απελευθερώσεις σε καμία άλλη περιοχή.
Οι πέρδικες που θα απελευθερωθούν θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 6-9 εβδομάδων. Η απελευθέρωσή τους θα γίνει στο τέλος της κυνηγετικής περιόδου και πριν την έναρξης της αναπαραγωγικής περιόδου (έως και Ιανουάριο).   Η Κυνηγετική Ομοσπονδία Στερεάς Ελλάδας σε συνεργασία με τους 11 Κυνηγετικούς Συλλόγους οφείλει να μεριμνήσει για τη βελτίωση των βιοτόπων και την παροχή νερού, τα οποία θα εξασφαλίζουν την επιβίωση των θηραμάτων και εφόσον αυτά βεβαιωθούν από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία.
Οι δαπάνες υλοποίησης του σχεδίου εμπλουτισμού βιοτόπων που εγκρίνεται με την παρούσα θα βαρύνουν τις φιλοθηραματικές δαπάνες της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Στερεάς Ελλάδας και θα πρέπει να συμπεριληφθούν υποχρεωτικά στον εγκεκριμένο από τη Δ/νση Δασών Κυκλάδων, προϋπολογισμό του τρέχοντος ή επομένου έτους, ανάλογα με την περίοδο απελευθέρωσής τους

Share.

Τα σχόλια είναι κλειστά σε αυτό το θέμα


Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων