Σύλληψη κορακοειδών για τη διερεύνηση της ζωοανθρωπονόσου του ∆υτικού Νείλου.

0

Το Τμήμα Διαχείρισης Άγριας Ζωής και Θήρας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας αποφάσισε τη χορήγηση, στον καθηγητή κ. Χαράλαµπο Μπιλλίνη, άδειας σύλληψης κορακοειδών: Καρακάξα (Pica pica), Κάργια (Corvus monedula), και Κουρούνα (Corvus corone cornix) για επιστηµονικούς σκοπούς από ερευνητές του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας του τµήµατος Κτηνιατρικής στα πλαίσια του προγράµµατος «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕ∆ΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙ∆ΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ- Υ∆ΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΕΣΤΙΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΕΝΤΟΜΩΝ-∆ΙΑΒΙΒΑΣΤΩΝ», που αποτελεί επιµέρους τµήµα του έργου µε τίτλο «∆ηµιουργία και Οργάνωση Μηχανισµού
Επαγρύπνησης, Ταχείας Αντίδρασης και Ελέγχου Εντόµων ∆ιαβιβαστών (Κουνούπια, Σκνίπες,
Φλεβοτόµοι) στην Περιφέρεια Πελοποννήσου».
Η σύλληψη των κορακοειδών θα γίνει µε τη χρήση ειδικών επιλεκτικών παγίδων (τύπου Larsen και Australian Trap), σε διάφορες περιοχές της Περιφέρειας Πελοποννήσου και µετά από συνεννόηση µε τις κατά τόπους ∆ασικές Αρχές. Θα γίνεται λήψη µικρής ποσότητας αίµατος και στη συνέχεια τα πουλιά θα απελευθερώνονται στο φυσικό τους περιβάλλον, ειδικά τα είδη καρακάξα και κουρούνα, που είναι σε αφθονία, δύναται να θανατώνονται για περαιτέρω εξετάσεις.
Η έρευνα θα λάβει χώρα κατά τα έτη 2017 και 2018, σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Πελοποννήσου και µπορούν να παγιδευτούν µέχρι 300 άτοµα κορακοειδών.
Οι Επιστήµονες που θα αποτελούν την ερευνητική οµάδα στο πεδίο, είναι:
• Χαράλαµπος Μπιλλίνης, Καθηγητής Τµήµατος Κτηνιατρικής Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας
• Αλέξιος Γιαννακόπουλος, Ειδικό ∆ιδακτικό προσωπικό (Ε∆ΙΠ) του Τµήµατος Κτηνιατρικής
• Μαρίνα Σοφία, Ειδικό ∆ιδακτικό προσωπικό (Ε∆ΙΠ) του Τµήµατος Κτηνιατρικής

Share.

Τα σχόλια είναι κλειστά σε αυτό το θέμα


Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων