Ζητά θηροφύλακα ο ΚΣ Λεωνιδίου

0

Ο 4ος Κυνηγετικός Σύλλογος Λεωνιδίου προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες για Θηροφύλαξη και γενικότερα για την προστασία του περιβάλλοντος θα προχωρήσει στην πρόσληψη ενός ιδιωτικού φύλακα Θήρας με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών με δυνατότητα παράτασής της κατά την κρίση του εργοδότη.

Η θέση εργασίας αφορά τον 4ο Κυνηγετικό Σύλλογο Λεωνιδίου που εδρεύει στο Λεωνίδιο Αρκαδίας.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις υποψηφιότητάς τους μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αναφέρεται στη σχετική προκήρυξή μας, από 31/08/2017 ημέρα Πέμπτη μέχρι και τις 14/09/2017 ημέρα Πέμπτη, κατά τις εργάσιμες ημέρες, από ώρα 10:00 έως 12:30, στην έδρα του Κυνηγετικού Συλλόγου Λεωνιδίου, (οδός δημάρχου Παναγιώτη Ρέππα) Τ.Κ.22300, τηλ. & φαξ 2757022352.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τη σχετική αναλυτική προκήρυξή μας μαζί με την απαιτούμενη αίτηση υποψηφιότητας από τα γραφεία του 4ου Κυνηγετικού Συλλόγου Λεωνιδίου.

Επίσης στον Κυνηγετικό Σύλλογο Λεωνιδίου Θα μπορούν να απευθύνονται οι ενδιαφερόμενοι για περαιτέρω πληροφορίες επί του Θέματος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    Βαρράς Γεώργιος      

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Τσουκάτος Ηλία

Share.

Τα σχόλια είναι κλειστά σε αυτό το θέμα


Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων