Καθορισμός χώρων εκγύμνασης κυνηγετικών σκύλων στην Εύβοια (Χάρτες)

0

Με διοικητική πράξη του Δασάρχη Αλιβερίου αποφασίστηκε ο καθορισμός χώρων εκγύμνασης σκύλων κυνηγίου (δεικτών –ερευνητών) σε τέσσερις (4) περιοχές, σε περιορισμένες εκτάσεις, του Δήμου Κύμης Αλιβερίου αρμοδιότητας Δασαρχείου Αλιβερίου Π.Ε. Εύβοιας και επιτρέπεται καθ΄ όλο το έτος η εκγύμναση κυνηγετικών σκύλων που συνοδεύονται από κυνηγούς ή κυναγωγούς, χωρίς να φέρουν κυνηγετικό όπλο και ορίζονται με τα παρακάτω περιγραφόμενα όρια ως εξής:

1η περιοχή : «Κακουλί – Πηγή Βασιλικής» Τ.Κ. Αυλώναρίου – Αχλαδερής Δ.Ε. Αυλώνος Δήμου Κύμης Αλιβερίου, έκταση εμβαδού 8.223.680,81τ.μ.
Η αφετηρία του είναι διασταύρωση του ασφαλτόδρομου Συκιών – Αυλωναρίου με ασφαλτόδρομο που οδηγεί στην Ιερά Μονή Καρυών, πλησίον ποιμνιοστασίου (κ. Ευαγ. Κιούκη), σημείο 1. Από εκεί με κατεύθυνση ΒΑ ακολουθεί ασφαλτόδρομο μέχρι την Ι.Μ. Καρυών και συνεχίζει με χωματόδρομο σε απόσταση 1.200μ. μέχρι να συναντήσει καναλιά, σημείο 2. Από εκεί ακολουθεί αυτήν με κατεύθυνση Β και μέχρι να συναντήσει χωματόδρομο που διέρχεται από το παρεκκλήσι Αγ. Γεωργίου Αχλαδερής και κατευθύνεται προς Πηγή Βασιλικής, σημείο 3. Από εκεί με κατεύθυνση Β ακολουθεί χωματόδρομο μέχρι να συναντήσει την διασταύρωση της Επαρχιακής οδού Χάνια Αλωναρίου – Οκτωνιάς με τον δρόμο που οδηγεί στην Ι.Μ. Αγ. Χαραλάμπους, σημείο 4.
Από εκεί με κατεύθυνση ΝΔ ακολουθεί αυτόν για απόσταση 1800μ.περίπου, σημείο 5.
Εν συνεχεία με κατεύθυνση ΝΑ ακολουθεί χωματόδρομο για απόσταση 1.200μ., σημείο 6 και μετά με κατεύθυνση ΝΔ μέχρι να συναντήσει τον ασφαλτόδρομο Συκιών – Αυλωναρίου, σημείο 7. Τέλος, συνεχίζει με κατεύθυνση Ν και καταλήγει στο σημείο 1, την αφετηρία του.
► Δεξιά της οριογραμμής εκτείνεται το Καταφύγιο Άγριας Ζωής –Θηραμάτων του ορεινού όγκου Αυλωναρίου – Οκτωνιάς – Αχλαδερής. (αριθ.79409/3058/29.6.1988 Υ.Α. (Β’ 499),σε μέση απόσταση 1.Km.
► Βόρεια της οριογραμμής εκτείνεται η Ζώνη Διάβασης (Ζ.Δ.) της περιοχής κάμπου Αυλωναρίου – Οριού – Οκτωνιάς – Οξυλίθου κ.λ.π. (αριθ.175099/3472/10.7.1979 Υ.Α. (Β΄750) με την οποία και εφάπτεται.

2η περιοχή: «Πλατύ» Τ.Κ. Παρθενίου – Θαρρουνίων Δ.Ε.Ταμυνέων Δήμου Κύμης Αλιβερίου, έκταση εμβαδού 3.716.797,89τ.μ.
Η αφετηρία του είναι η διασταύρωση της Δημοτικής Οδού Αλιβερίου –Παρθενίου με τον χωματόδρομο που οδηγεί στον οικισμό των Παραμεριτών, σημείο 1. Από εκεί με κατεύθυνση Β, ΒΑ ακολουθεί τον χωματόδρομο μέχρι το ποιμνιοστάσιο (κ.Παλόγου), κόμβος χωματόδρομων, σημείο 2. Εν συνεχεία με κατεύθυνση Β, ΒΔ διασχίζει την
περιοχή «Πλατύ» μέχρι το πηγάδι, σημείο 3. Από εκεί με κατεύθυνση Ν, ΝΔ μέχρι την διασταύρωση πριν τον οικισμού Παναγιά πλησίον του γηπέδου, σημείο 4. Μετά συνεχίζει  με κατεύθυνση Ν (ΝΔ & ΝΑ) μέχρι να συναντήσει την Δημοτική Οδό Παναγιάς- Παρθενίου,-Αλιβερίου σημείο 5. Ακολουθεί αυτήν με κατεύθυνση Ν έως τα όρια του Οικισμού Παρθενίου, σημείο 6. Από εκεί με κατεύθυνση Β ακολουθεί χωματόδρομο για 140μ. όπου συναντά καναλιά και με κατεύθυνση Ν συνεχίζει κατά μήκος αυτής μέχρι να συναντήσει την Δημοτική Οδό Αλιβερίου –Παρθενίου σημείο 7.,. Τέλος, με κατεύθυνση Α συνεχίζει επί αυτής μέχρι να συναντήσει το σημείο 1, την αφετηρία του.

3η περιοχή :« Αποκάλυψη » Τ.Κ. Αγ. Λουκά – Γαβαλά Δ.Ε. Ταμυνέων Δήμου Κύμης Αλιβερίου, έκταση εμβαδού 7.670.140,25τ.μ.
Η αφετηρία του είναι από την περιοχή «Πρινιά» (πλησίον κλωβών του Κυνηγετικού Συλλόγου Αλιβερίου) σημείο 1. Από εκεί με κατεύθυνση ΝΑ, ακολουθεί χωματόδρομο για 265μ. σημείο 2. Εν συνεχεία με κατεύθυνση ΒΑ συναντά το ξηροπόταμο, σημείο 3 και τον ακολουθεί μέχρι να συναντήσει το ρέμα Κασταλίας σημείο 3. Από εκεί πάντα με την ίδια κατεύθυνση συνεχίζει μέχρι να συναντήσει τον χωματόδρομο «Αποκάλυψη- Γαβαλά», σημείο 5. Μετά με κατεύθυνση Α συναντά τη 2η διασταύρωση αριστερά επί του χωματόδρομου «Αποκάλυψη-Γαβαλά», σημείο 6 και με κατεύθυνση Β,ΒΔ ακολουθεί χωματόδρομο μέχρι το παρεκκλήσι των Αγίων Αναργύρων, σημείο 7. Από εκεί με  κατεύθυνση Ν, ΝΑ διέρχεται από τη θέση: «Βλαντού» σημείο 8, συνεχίζει με την ίδια κατεύθυνση μέχρι το παρεκκλήσι του Αγ. Γεωργίου, σημείο 9. Τέλος, ακολουθεί κατεύθυνση Ν κατά μήκος ρέματος μετά χωματόδρομου και καταλήγει στο σημείο 1, την αφετηρία του.

4η περιοχή « Καθούμενη » Τ.Κ. Ζαράκων – Κοσκίνων Δ.Ε. Δυστίων Δήμου Κύμης – Αλιβερίου, έκταση εμβαδού 6.703.919,16.τ.μ.
Η αφετηρία του είναι διασταύρωση του χωματόδρομου παραλίας Ζαράκων προς Καθούμενη με αυτόν που οδηγεί σε αιολικό πάρκο, σημείο 1. Από εκεί με κατεύθυνση BΑ ακολουθεί νοητή πορεία προς την θάλασσα, σημείο 2 και συνεχίζει με κατεύθυνση Β, ΒΔ κατά μήκος της ακτογραμμής μέχρι την παραλία Μουρτερής Κοσκίνων, σημείο 3. Εν συνεχεία ακολουθεί χωματόδρομο με κατεύθυνση Δ, ΝΔ μέχρι να συναντήσει τον χωματόδρομο που οδηγεί στον παλαιό σκουπιδότοπο των Κοσκίνων, σημείο 4. Μετά με κατεύθυνση ΝΔ ακολουθεί νοητή πορεία και συναντά χωματόδρομο αιολικού πάρκου (πριν την 4η Α/Γ), σημείο 5. Από εκεί ακολουθεί χωματόδρομο με κατεύθυνση Ν μέχρι να συναντήσει πάλι Α/Γ, σημείο 6. Μετά με κατεύθυνση Ν,ΝΑ ακολουθεί αυτόν κατά μήκος Α/Γ μέχρι το τέλος του, σημείο 7. Τέλος, με κατεύθυνση Α ακολουθεί την κορυφογραμμή για 900μ. , σημείο 8 και από εκεί με κατεύθυνση Α καταλήγει στο σημείο 1, την αφετηρία του.

Β. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ & ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Η εκγύμναση των κυνηγετικών σκύλων, θα γίνεται καθ’ όλο το έτος, στις ανωτέρω περιγραφόμενες περιοχές όπως αυτές απεικονίζονται στα επισυναπτόμενα στην παρούσα, αποσπάσματα χάρτη κλίμακας 1:20.00 που καθορίζεται με την παρούσα απόφαση με τους ακόλουθους γενικούς όρους και περιορισμούς :
1. Απαγορεύεται η εκγύμναση των κυνηγετικών σκύλων σε οποιαδήποτε άλλη θέση εκτός των ορίων που ορίζονται με την παρούσα.
2. Κυνηγοί ή κυναγωγοί θα πρέπει να φέρουν μαζί τους το βιβλιάριο υγείας του σκύλου.
3. Τους προς εκγύμναση σκύλους θα συνοδεύουν οι ίδιοι οι κάτοχοί τους– κύριοί τους- συνοδοί τους- φύλακές τους – κυνηγοί ή κυναγωγοί χωρίς κυνηγετικό όπλο.
4. Δεν επιτρέπεται η χρήση μέσων, των οποίων απαγορεύεται η χρήση κατά την άσκηση θήρας, όπως κραχτών, παγίδων κλπ.
5. Δεν επιτρέπεται η απελευθέρωση οποιουδήποτε θηράματος στις παραπάνω περιοχές με σκοπό την εκγύμναση των σκύλων, χωρίς προηγούμενη έγκριση της Δασικής Υπηρεσίας.
6. Από τις περιοχές εκγύμνασης εξαιρούνται οι εκτάσεις που συμπεριλαμβάνουν φυτείες οπορωφόρων δένδρων, ελαιώνες, αμπέλια, περιβόλια, καλλιεργούμενους αγρούς, κ.λπ. και όπου εντός των περικλειόμενων από την οριογραμμή χώρων υπάρχουν χώροι σταυλικών εγκαταστάσεων και μεμονωμένες οικίες η εκγύμναση επιτρέπεται σε απόσταση 100μ. από αυτές. Όπου η οριογραμμή εφάπτεται με οικισμούς η εκγύμναση επιτρέπεται σε απόσταση 250μ. από τις παρυφές αυτών.
7. Οι εκπαιδευτές έχουν την απόλυτη ποινική και αστική ευθύνη απέναντι στο ιδιωτικό ζωικό και πτηνοτροφικό κεφάλαιο των περιοχών εκπαίδευσης και είναι υποχρεωμένοι να αποτρέπουν τους κυνηγετικούς σκύλους τους από τυχόν όχλησή τους και θα λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να μην επιτίθενται οι σκύλοι τους σε κοπάδια ή μεμονωμένα ζώα των κτηνοτρόφων της περιοχής. Το ίδιο υπεύθυνοι είναι, ως ανωτέρω, όταν προκαλούν φθορές οι ίδιοι ή τα οχήματά τους.
8. Η παρούσα απόφαση, δεν παρέχει δικαιώματα στους κυνηγούς ή κυναγωγούς, εις βάρος δικαιωμάτων τρίτων στις παραπάνω εκτάσεις τα οποία δεν θίγονται και κάθε ζημία προς τρίτους θα βαρύνει τον εκάστοτε κυνηγό ή κυναγωγό που θα συνοδεύει τα προς εκγύμναση σκυλιά.
9. Οι Κυνηγετικοί Σύλλογοι Αλιβερίου και Περιχώρων και Κύμης οφείλουν να ενημερώσουν τα μέλη τους και υποχρεούνται να τοποθετήσουν ενημερωτικές πινακίδες στις περιοχές εκγύμνασης σκύλων αρμοδιότητάς των με δικές τους δαπάνες και σε συνεργασία με το Δασαρχείο Αλιβερίου.

Γ. ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Η εκγύμναση και η ελεύθερη κυκλοφορία κυνηγετικών σκύλων εκτός των εκτάσεων που προαναφέρονται, καθώς και η μη τήρηση των ανωτέρω όρων, τιμωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 18 του άρθρου 287 του ν.δ/τος 86/1969, (Α΄ 7) «Περί Δασικoύ Κώδικα» που προστέθηκε με το άρθρο 16 του ν.δ/τος 996/1971, (Α΄192) τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 του ν. 177/1975 (Α΄205) και την παρ. 8 του άρθρου 48 ν.4280/2014 καθώς και τις
αναφερόμενες στο σημείο 7 του σχετικού πίνακα των διατάξεων της παρ. 7 του άρθρου 21 του ν. 4039/2012, (Α΄ 15) όπως αναριθμήθηκε σε σημείο 8 με τις διατάξεις του άρθρου 46 του ν. 4235/2014, (Α΄ 32) και του σημείου 9 του ίδιου πίνακα της ίδιας διάταξης εάν δεν προβλέπεται αυστηρότερη ποινή από άλλες διατάξεις.
► Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δημοσίευσή της επ’ αόριστον μέχρι την έκδοση νεωτέρας που θα την τροποποιεί ή θα την καταργεί.
► Η τήρηση της απόφασης αυτής ανατίθεται στα όργανα της Δασικής Υπηρεσίας, Ελληνικής Αστυνομίας, τους Δημοτικούς υπαλλήλους (άρθρο 289 παρ.1 ν.δ.86/1969), (Α΄ 7) της Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής καθώς και σε κάθε φιλόνομο πολίτη.
► Η με αριθμ. πρωτ: 2482/Π.Ε./14.2.1985 απόφαση Δασαρχείου Αλιβερίου με θέμα «Χώρος Εκγύμνασης Κυνηγετικών Σκύλων» στις θέσεις:«Χατζάνικο –Παλαιοχώρα κλπ των Τ.Κ. Αλιβερίου- Αγ. Ιωάννη –Αγ. Λουκά καταργείται.
Η παρούσα μας συνοδεύεται από τέσσερα (4) αποσπάσματα χάρτη ΓΥΣ κλίμακας 1:20.000 όπου αποτυπώνονται οι χώροι εκγύμνασης των κυνηγετικών σκύλων.
Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Με εντολή Σ.Α.Δ.Θ.-Στ.Ε
O Δασάρχης

Αθανάσιος Μαρίνος
Δασολόγος

Share.

Τα σχόλια είναι κλειστά σε αυτό το θέμα


Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων