Απαγόρευση θήρας για τρία χρόνια στα καμμένα του Δήμου Σαρωνικού

0

Με απόφαση του Δασαρχείου Λαυρίου απαγορεύτηκε η θήρα όλων των θηραμάτων για τρία (3) έτη μέχρι και την 8 Αυγούστου 2020 σε ολόκληρη την καμένη έκταση μετά των περιφερειακών της μη καμένων τμημάτων, συνολικού εμβαδού Ε=9.894 στρ. εννέα χιλιάδων και οκτακοσίων ενενήντα τεσσάρων στρεμμάτων στις περιοχές «ΚΤΗΜΑ ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΥ,ΠΥΡΓΑΚΙ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ, ΟΛΥΜΠΟΣ, ΣΚΟΡΔΙ, ΣΑΡΩΝΙΔΑ» του Δήμου Σαρωνικού, Ν.Αττικής, όπως η έκταση αυτή περικλείεται από την συνεχή με μπλε χρωματισμό γραμμή υπό τα στοιχεία 1,2,3,4,5,6,…57,58,1 και εμφαίνεται στο προσαρτημένο στην παρούσα Απόφασή μας απόσπασμα χάρτη ΓΥΣ, κλίμακας 1:50.000 και η οποία οριοθετείται ως εξής:

«Τα όρια της προς απαγόρευση περιοχής άρχονται από την κεντρική Λεωφόρο Αναβύσσου Καλυβίων, στο ύψος της Φοινικιάς, την οποία ακολουθούν προς νότο μέχρι που γίνεται Λεωφόρος Καραμανλή στο ύψος του Αγίου Παντελεήμονα. Κατόπιν τα όρια στρέφονται δυτικά και νοτίως ακολουθούν την οδό Αγίου Διονυσίου κατόπιν τον χωματόδρομο προς παλαιό σκουπιδότοπο και ακολούθως ανώνυμο ρέμα το οποίο ακολουθεί έκτοτε και αποτελεί το νότιο όριο της προς απαγόρευση περιοχής. Τα όρια ακολουθούν προς δυσμάς το ρεύμα το οποίο τέμνει το όρος Όλυμπος, νοτίως της κορυφής Σκόρδι μέχρι που συναντούν την οδό Γαλαναίων, την οποία ακολουθούν στρεφόμενα προς βορά μέχρι που συναντούν την Λεωφ. Αθηνών Σουνίου. Στην συνέχεια τα όρια ακολουθούν την λεωφόρο Αθηνών Σουνίου, από την οποία στρέφονται ανατολικά μετά το πέρας του λόφου Θέρμη σε οδό Σοφούλη και ανώνυμο χωματόδρομο, τον οποίο ακολουθούν μέχρι που συναντούν την Λεωφόρο Αναβύσσου όπου άρχισαν.

Η έκταση αυτή συνορεύει :
ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ & ΒΟΡΕΙΑ : Λεωφ.Αναβύσσου-Λεωφ.Καραμανλή
ΔΥΤΙΚΑ: Λεωφ. Αθηνών -Σουνίου και οδό Γαλαναίων
ΝΟΤΙΑ: Ανώνυμο ρέμα

Οι παραβάτες της παρούσης Δ.Α.Δ. διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.Δ. 86/1969 <<περί Δασικού Κώδικος>>, του Ν.Δ.996/1971 του Ν.177/1975 και της υπ’ αριθ. 414985/29-11-1985 κοινής απόφασης Υπ. Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας <<περί μέτρων διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας>> (ΦΕΚ 757/18-12-1985 τ.Β΄), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 366599/16-12-1996 (ΦΕΚ 1188/τ.Β/31-12-1996) και 294283/23-12-1997 (ΦΕΚ 68/τ.Β/4-2-1998) και την υπ’αρίθμ.87578/703/6-3-2007 ΚΥΑ (ΦΕΚ 581/Β/23-4-2007 κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας. Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσιοποίηση και ανάρτησή της και η τήρησή της ανατίθεται στα όργανα της Δασικής Υπηρεσίας, της Αστυνομίας, στους ιδιωτικούς φύλακες θήρας των Κυνηγετικών Οργανώσεων και σε κάθε φιλόνομο και φιλοπρόοδο πολίτη.

Share.

Τα σχόλια είναι κλειστά σε αυτό το θέμα


Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων