Καθορισμός δεκαπέντε χώρων εκγύμνασης κυνηγετικών σκύλων στην Πιερία

0

Το Γραφείο Θήρας Νομού Πιερίας με εισήγηση προς τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Δασών Πιερίας επεσήμανε  την ανάγκη, αποφυγής της θνησιμότητας, του ανταγωνισμού και εκτοπισμού ειδών της άγριας πανίδας, από την μη ελεγχόμενη κυκλοφορία σκύλων, στους βιότοπους που αυτή διαβιεί.
Την ανάγκη αύξησης των περιοχών εκγύμνασης των κυνηγετικών σκύλων στο νομό Πιερίας, με σκοπό να μην υφίσταται συνωστισμός στα κυνηγόσκυλα και πίεση, πέρα από τα ανεκτά επίπεδα, στην πανίδα.
Την ανάγκη χρήσης σκύλων φύλαξης ποιμνίων στο ύπαιθρο, σε συνδυασμό με την ανάγκη αποφυγής μετάδοσης ασθενειών και γενικά την αθέμιτη ενόχληση της άγριας πανίδας, από τη δημιουργία αγελών και την ανεξέλεγκτη κυκλοφορία των τσοπανόσκυλων.
Την ανάγκη προστασίας των θηραμάτων κατά την περίοδο αναπαραγωγής τους και ιδιαίτερα της ορεινής πέρδικας και του αγριόχοιρου.
Την ανάγκη αποφυγής διενέξεων μεταξύ κυνηγών και εκπαιδευτών κυνηγετικών σκύλων, κατά την περίοδο που επιτρέπετε η θήρα τρυγονιών κλπ, στη ζώνη διάβασης αποδημητικών πτηνών στην περιοχή της Πιερίας.

Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Δασών Πιερίας με απόφασή του καθόρισε, τις παρακάτω δέκα πέντε (15) περιγραφόμενες εκτάσεις και όπως αυτές εμφανίζονται στα συνημμένα αποσπάσματα χαρτών, ως Ζώνες Εκγύμνασης (κυνηγετικών) Σκύλων (ΖΕΣ) για το Νομό Πιερίας και για τις αντίστοιχες χρονικές περιόδους που αναφέρονται για καθεμία περιοχή, ως εξής:

1η Περιοχή κοινοτήτων Παλιάμπελα – Κολινδρός, Δήμου Πύδνας – Κολινδρού.

Επιτρεπόμενη περίοδος εκγύμνασης : Από της λήξης της κυνηγετικής περιόδου, όπως αυτή καθορίζεται με την ετήσια ρυθμιστική διάταξη θήρας, μέχρι την έναρξη της κυνηγητικής περιόδου του λαγού, ήτοι μέχρι 15 Σεπτεμβρίου εκάστου έτους.

Εμβαδό έκτασης : 11.172 στρέμματα.

Περιγραφή έκτασης : Τα όρια της Ζώνης Εκγύμνασης Σκύλων Παλιάμπελων – Κολινδρού, ξεκινούν από τη διασταύρωση για Παλιάμπελα επί της επαρχιακής οδού Αιγινίου – Κολινδρού, από όπου ακολουθούν τον επαρχιακό δρόμο για Παλιάμπελα με γενική κατεύθυνση δυτική, περνούν από τον οικισμό Παλιάμπελα και συνεχίζουν επί της επαρχιακής οδού Παλιάμπελων – Λιβαδίου για απόσταση περίπου τρία χιλιόμετρα, ώσπου συναντούν διασταύρωση στη θέση «Τρίκλαδα». Εκεί στρίβουν «αριστερά» , στον αγροτικό δρόμο με γενική κατεύθυνση ΝΑ, περνούν από το «Μεγάλο Λάκκο» και συνεχίζουν μέχρι τα «Θερμοκήπια του Σούρα». Εκεί στρίβουν δεξιά στη διασταύρωση με γενική διεύθυνση ΝΔ, ακολουθώντας τον ασφαλτόδρομο και περνούν από το «Στάβλο του Γλυκού». Σε απόσταση περίπου 600 μ. από το στάβλο, συναντούν διασταύρωση με επαρχιακό δρόμο Λιβαδίου – Κολινδρού, τον οποίο ακολουθούν προς Κολινδρό με γενική διεύθυνση Ν-ΝΑ. Στη συνέχεια συναντούν εντός του οικισμού του Κολινδρού τον επαρχιακό δρόμο Καστανιάς – Αιγινίου, τον οποίο ακολουθούν αριστερά προς Αιγίνιο, με γενική διεύθυνση Α-ΒΑ μέχρι το σημείο εκκίνησης.

2η Περιοχή κοινοτήτων Καστανιάς – Ρυακίων, Δήμου Πύδνας – Κολινδρού.

Επιτρεπόμενη περίοδος εκγύμνασης : Από 15 Απριλίου εκάστου έτους, μέχρι την έναρξη της κυνηγητικής περιόδου του λαγού (και για την συγκεκριμένη περιοχή και όσες αντίστοιχης περιόδου ακολουθούν, του αγριόχοιρου), ήτοι μέχρι 15 Σεπτεμβρίου εκάστου έτους.

Εμβαδό έκτασης : 9.438 στρέμματα.

Περιγραφή έκτασης : Τα όρια της Ζώνης Εκγύμνασης Σκύλων Ρυακίων, ξεκινούν επί της επαρχιακής οδού Καστανιάς – Ρυακίων, στο ύφος της Φαρδιάς Ράχης, όπου στρίβουν σε χωματόδρομο με γενική διεύθυνση Δ-ΒΔ, μέχρι το ρέμα «Κρασοπούλι». Στη συνέχεια ακολουθούν το ρέμα «Κρασοπούλι» με γενική διεύθυνση Ν-ΝΔ, μέχρι το σημείο στο οποίο περνά πάνω από το ρέμα η γέφυρα της επαρχιακής οδού Συκιάς – Ρυακίων. Από εκεί στρίβουν αριστερά ακολουθώντας τον επαρχιακό δρόμο Συκιάς – Ρυακίων προς Ρυάκια, με γενική διεύθυνση, Ν,. και διασχίζουν τον οικισμό Ρυάκια. Μετά τον οικισμό Ρυάκια, στη διασταύρωση προς Καστανιά, ακολουθούν τον ασφαλτόδρομο προς Καστανιά, μέχρι που συναντούν το σημείο εκκίνησης.

3η Περιοχή κοινοτήτων Αλωνίων – Κίτρους, Δήμου Πύδνας – Κολινδρού.

Επιτρεπόμενη περίοδος εκγύμνασης : Από της λήξης της κυνηγετικής περιόδου όπως αυτή καθορίζεται με την ετήσια ρυθμιστική διάταξη θήρας, μέχρι την έναρξη της θήρας τρυγονιών κλπ στις Ζώνες Διάβασης Αποδημητικών Πτηνών, ήτοι μέχρι 20 Αυγούστου εκάστου έτους.

Εμβαδό έκτασης : 6.318 στρέμματα.

Περιγραφή έκτασης : Τα όρια της Ζώνης Εκγύμνασης Σκύλων Κίτρους – Αλωνίων ξεκινούν στην νότια έξοδο για τον οικισμό του Κίτρους επί της παλαιάς Εθνικής οδού Αθηνών Θεσσαλονίκης. Από εκεί ακολουθούν τον επαρχιακό δρόμο προς Κίτρος με γενική διεύθυνση ΒΔ, περνούν διασχίζουν τον οικισμό Κίτρος, συνεχίζουν επί της επαρχιακής οδού Κίτρους – Ρυακίων, μέχρι την είσοδο του οικισμού Αλώνια, όπου στρίβουν δεξιά σε ασφαλτόδρομο , με γενική διεύθυνση Α, προς Σφενδάμη. Στα 400 μ. περίπου, αφήνουν τον ασφαλτόδρομο και συνεχίζουν ευθεία σε αγροτικό δρόμο για απόσταση περίπου 1000 μ. όπου στρίβουν αριστερά στην πρώτη διασταύρωση για περίπου πενήντα μέτρα και στη συνέχεια στρίβουν δεξιά με γενική διεύθυνση Α, σε αγροτικό δρόμο, τον οποίο ακολουθούν για περίπου 3 χμ. ώσπου συναντούν την Παλιά Εθνική οδό Αθηνών Θεσσαλονίκης, τον οποίο ακολουθούν με γενική διεύθυνση Ν, μέχρι που συναντούν το σημείο εκκίνησης.

4η Περιοχή κοινοτήτων Τριλόφου – Παλαιάς Χράνης, Δήμου Κατερίνης.

Επιτρεπόμενη περίοδος εκγύμνασης : Από της λήξης της κυνηγετικής περιόδου όπως αυτή καθορίζεται με την ετήσια ρυθμιστική διάταξη θήρας, μέχρι την έναρξη της θήρας τρυγονιών κλπ στις Ζώνες Διάβασης Αποδημητικών Πτηνών, ήτοι μέχρι 20 Αυγούστου εκάστου έτους.

Εμβαδό έκτασης : 4.296 στρέμματα.

Περιγραφή έκτασης : Τα όρια της Ζώνης Εκγύμνασης Σκύλων στην περιοχή Τριλόφου, ξεκινούν από τη διασταύρωση προς ΧΥΤΑ, επί του επαρχιακού δρόμου Κατερίνης Τριλόφου. Από εκεί ακολουθούν με γενική κατεύθυνση Α-ΝΑ το δρόμο προς ΧΥΤΑ – Παλιά Χράνη, περνούν από το ΧΥΤΑ και μετά την Παλιά Χράνη, στρίβουν αριστερά στην πρώτη διασταύρωση ακολουθώντας τον χωματόδρομο που βρίσκεται ανατολικά του οικισμού, με γενική κατεύθυνση Β. Σε απόσταση 180 μ. περίπου στρίβουν δεξιά σε χωματόδρομο με γενική κατεύθυνση Δ-ΒΔ. Συνεχίζουν στον ίδιο χωματόδρομο μέχρι τη διασταύρωση στην εκκλησία Παναγία. Από κει ακολουθούν το δεξί αγροτικό δρόμο με γενική κατεύθυνση Β για περίπου 3 χμ. μέχρι τη διασταύρωση στη θέση «Ράκοβα», όπου στρίβουν αριστερά με γενική κατεύθυνση Δ. για περίπου 100 μέτρα και συναντούν αγροτικό δρόμο σε νέα διασταύρωση, τον οποίο ακολουθούν με γενική κατεύθυνση Ν-ΝΔ. Σε απόσταση 450 μ. περίπου συναντούν διασταύρωση όπου ακολουθούν το δεξί αγροτικό δρόμο με γενική κατεύθυνση Δ-ΝΔ, ο οποίος σε απόσταση 600 μ. περίπου περνά μεγάλο ρέμα. Συνεχίζουν για περίπου 150 μ. μετά το ρέμα μέχρι διασταύρωση. Από εκεί συνεχίζουν στον αγροτικό δρόμο ευθεία, με γενική κατεύθυνση Δ. για περίπου 400 μ. ώσπου σταματά ο χωματόδρομος σε αγρό. Από εκεί ακολουθούν τη νοητή ευθεία στα βόρεια όρια των αγρών μέχρι το ρέμα «Μπες Κανάκι», το οποίο τέμνουν κάθετα. Σε απόσταση περίπου 130 μ. από το ρέμα «Μπες Κανάκι», συναντούν αγροτικό δρόμο, τον οποίο ακολουθούν δεξιά με γενική κατεύθυνση Δ-ΝΔ. μέχρι που συναντούν τον επαρχιακό δρόμο Κατερίνης Τριλόφου, τον οποίον ακολουθούν με γενική κατεύθυνση Ν-ΝΑ προς Κατερίνη, μέχρι που συναντούν το σημείο εκκίνησης.

5η Περιοχή κοινοτήτων Μοσχοπόταμος – Καταλώνια, Δήμου Κατερίνης.

Επιτρεπόμενη περίοδος εκγύμνασης : Από της λήξης της κυνηγετικής περιόδου όπως αυτή καθορίζεται με την ετήσια ρυθμιστική διάταξη θήρας, μέχρι την έναρξη της κυνηγητικής

περιόδου του λαγού, ήτοι μέχρι 15 Σεπτεμβρίου εκάστου έτους. Εμβαδό έκτασης : 4.388 στρέμματα.

Περιγραφή έκτασης : Τα όρια της Ζώνης Εκγύμνασης Σκύλων, στην περιοχή Μοσχοποτάμου, παραμένουν τα ίδια όπως είχαν καθορισθεί με την 7299/51/26-8-15 απόφασή μας. Δηλαδή, ΒΟΡΕΙΑ: Η αγροτική οδός από την διασταύρωση στη θέση «Μαυρόπετρες» έως τη διασταύρωση στη θέση «Πλάτανος». ΝΟΤΙΑ: Η αγροτική οδός από τη διασταύρωση στη θέση «Μεριάνα» έως τον ελιγμό της οδού στη θέση «Μπεκοβόλακας» ή «Φράγμα Μοσχοποτάμου», μέσω του υφιστάμενου ανώνυμου ρέματος. ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ: Η αγροτική οδός από τη διασταύρωση στη θέση «Μεριάνα» έως τη διασταύρωση στη θέση «Πλάτανος». ΔΥΤΙΚΑ: Η αγροτική οδός από τη διασταύρωση στη θέση «Μαυρόπετρες» έως τον ελιγμό της οδού στη θέση «Μπεκοβόλακας» ή «Φράγμα Μοσχοποτάμου».

6η Περιοχή κοινοτήτων Παλαιού Κεραμιδίου , Δήμου Κατερίνης.

Επιτρεπόμενη περίοδος εκγύμνασης : Από της λήξης της κυνηγετικής περιόδου, όπως αυτή καθορίζεται με την ετήσια ρυθμιστική διάταξη θήρας, μέχρι την έναρξη της θήρας τρυγονιών κλπ, στις Ζώνες Διάβασης Αποδημητικών Πτηνών, ήτοι μέχρι 20 Αυγούστου εκάστου έτους.

Εμβαδό έκτασης : 3.942 στρέμματα

Περιγραφή έκτασης : Τα όρια της περιοχής ξεκινούν από τη δεξαμενή του Παλιού Κεραμιδίου που βρίσκεται σε απόσταση 1600 μ. περίπου Δ του οικισμού. Από κει ακολουθούν τον αγροτικό δρόμο με γενική κατεύθυνση Β-ΒΔ προς «Αγία Τριάδα», για απόσταση περίπου 2 χμ., όπου συναντούν διασταύρωση. Από εκεί ακολουθούν τον αγροτικό δρόμο με γενική κατεύθυνση Β -ΒΑ προς «Παλιόκαστρο» για περίπου 1000μ., ο οποίος σταματά στα όρια αγρών με το ρέμα «Σκλήθρο». Από κει ακολουθούν το ρέμα «Σκλήθρο» με γενική κατεύθυνση Α -ΝΑ, για περίπου 500 μ. μέχρι το σημείο που συναντά δύο αγροτικούς δρόμους. Από εκεί ακολουθούν τον αριστερό αγροτικό δρόμο με γενική κατεύθυνση Α. για περίπου 100 μέτρα, ο οποίος στη συνέχεια στρίβει και ακολουθεί γενική κατεύθυνση Β- ΒΑ, περνά από τη «Φαρδιά Ράχη» και καταλήγει στον ασφαλτόδρομο Παλαιού Κεραμιδίου – Εξοχής, τον οποίο ακολουθούν με γενική κατεύθυνση Ν-ΝΑ, προς Παλιό Κεραμίδι για περίπου 1700 μ., μέχρι τη διασταύρωση με αγροτικό ασφαλτόδρομο δεξιά, 500μ. μέτρα περίπου πριν το Παλιό Κεραμίδι. Από εκεί ακολουθούν τον αγροτικό ασφαλτόδρομο με γενική κατεύθυνση Δ-ΝΔ. Μετά το τελευταίο μαντρί της περιοχής, σε απόσταση 1000 μ. περίπου από τον ασφαλτόδρομο Παλαιού Κεραμιδίου – Εξοχής, ο δρόμος αυτός γίνεται χωματόδρομος. Τα όρια συνεχίζουν επί του χωματόδρομου για απόσταση περίπου 600 μ., μέχρι το σημείο όπου ο χωματόδρομος χωρίζεται σε ένα αδιέξοδο δεξιά (βόρεια) χωματόδρομο και σε κύριο χωματόδρομο αριστερά (ΝΔ). Από εκεί ακολουθούν το τοπικό ρέμα με γενική κατεύθυνση Δ-ΒΔ, μέχρι που συναντούν τον κύριο χωματόδρομο Παλαιού Κεραμιδίου- Γεν. Νοσοκομείου, τον οποίο ακολουθούν με γενική κατεύθυνση Δ-ΝΔ, μέχρις ότου συναντήσουν το σημείο εκκίνησης.

7η Περιοχή οικισμού Σκοτεινών (Μόρνας) κοινότητας Φωτεινών, Δήμου Κατερίνης.

Επιτρεπόμενη περίοδος εκγύμνασης : Από 15 Απριλίου εκάστου έτους για σκύλους δίωξης και από 15 Ιουλίου για σκύλους δείκτες (φέρμας), μέχρι την έναρξη της κυνηγητικής περιόδου

του λαγού, ήτοι μέχρι 15 Σεπτεμβρίου εκάστου έτους. Εμβαδό έκτασης : 10.286 στρέμματα

Περιγραφή έκτασης : Τα όρια της Ζ.Ε.Σ. Σκοτεινών ξεκινούν από τη διασταύρωση «Ράχης – Σκοτεινών», σε απόσταση περίπου 500 μ. Δ-ΝΔ από τα Σκοτεινά και ακολουθούν το χωματόδρομο προς διασταύρωση «Ράχης – Γούρνες» με γενική κατεύθυνση Β. Στη διασταύρωση «Ράχης – Γούρνες», ακολουθεί τον αριστερό χωματόδρομο προς «Ρέμα Χάβου» . Σε απόσταση 1700 μ. περίπου, στο σημείο που ο χωματόδρομος συναντά το «ρέμα Χάβου», τα όρια ακολουθούν το «ρέμα Χάβου» με γενική κατεύθυνση Β για περίπου 1800 μ. μέχρι τη θέση «Σέλωμα», όπου συναντά χωματόδρομο τον οποίο τέμνουν κάθετα και συνεχίζουν με γενική κατεύθυνση Β. προς εγκαταλελειμμένο στάβλο, που βρίσκεται σε απόσταση 200μ. Από το στάβλο, ακολουθούν τη νοητή ευθεία με γενική κατεύθυνση ΒΔ για περίπου 800 μ. μέχρι τη θέση «Πυργάκια» στην κορυφογραμμή, όπου συναντά το χωματόδρομο ‘Ανω Μηλιάς – Αβδέλλας, τον οποίο ακολουθούν Αβδέλλα, με γενική κατεύθυνση Δ. Στο υπόστεγο στη θέση Αβδέλα, συνεχίζουν στο χωματόδρομο με γενική κατεύθυνση Δ -ΝΔ, μέχρι το σημείο που βρίσκεται επί της νοητής ευθείας του ρέματος Αγίου Νικόλα. Από εκεί, αφήνουν το χωματόδρομο και ακολουθούν το ρέμα Αγίου Νικολάου με γενική κατεύθυνση ΝΔ. για περίπου 3000μ., μέχρι που συναντούν διασταύρωση με δύο χωματόδρομους προς «Άγιο Νικόλαο» και προς «Πλάκες». Από εκεί ακολουθούν το χωματόδρομο προς «Πλάκες», περνούν από τη θέση «Πλάκες» και αφού περάσουν από το σημείο «Παλιόμυλος» συνεχίζουν μέχρι που συναντούν το σημείο εκκίνησης.

8η Περιοχή κοινοτήτων Νέας Εφέσου – Κονταριώτισσας, Δήμου Κατερίνης.

Επιτρεπόμενη περίοδος εκγύμνασης : Από της λήξης της κυνηγετικής περιόδου, όπως αυτή καθορίζεται με την ετήσια ρυθμιστική διάταξη θήρας, μέχρι την έναρξη της θήρας τρυγονιών κλπ, στις Ζώνες Διάβασης Αποδημητικών Πτηνών, ήτοι μέχρι 20 Αυγούστου εκάστου έτους.

Εμβαδό έκτασης : 11.266 στρέμματα.

Περιγραφή έκτασης : Τα όρια της Ζ.Ε.Σ. Ν. Εφέσσου , ξεκινούν από τη θέση Νηρολάκι στο ρέμα της «Κονταριώτισσας», σε απόσταση 200μ. Α από τη γέφυρα της επαρχιακής οδού Κατερίνης – Δίου. Από εκεί ακολουθούν το ρέμα της «Κονταριώτισσας» με κατεύθυνση Β-ΒΑ προς τα κατάντη, μέχρι τη συμβολή του με το «Μαυρονέρι». Από εκεί ακολουθούν την κοίτη του «Μαυρονερίου» προς τα κατάντη, μέχρι 300 μ. ΝΑ του Βιολογικού Καθαρισμού Κατερίνης. Από εκεί, ακολουθούν ασφαλτόδρομο με γενική κατεύθυνση ΝΔ που διέρχεται από τα ψυγεία Πρωτοφανούς, μέχρι που συναντούν την επαρχιακή οδό Νέας Εφέσσου – Βαρικού, την οποία ακολουθούν με γενική κατεύθυνση Ν -ΝΑ, για περίπου 600μ, μέχρι τη διασταύρωση με αγροτικό δρόμο δεξιά, προς Μπάρα Καρίτσας, με γενική κατεύθυνση Δ, τον οποίο ακολουθούν μέχρι το εργοστάσιο Ζωοτροφών Καλαιτζή. Σε απόσταση 100 περίπου μ. πριν το εργοστάσιο, κατευθύνεται ΒΔ σε χωματόδρομο για περίπου 1000 μ. μέχρι τη διασταύρωση με τον ασφαλτοστρωμένο αγροτικό δρόμο Κάμπου Αγίου Σπυρίδωνα, τον οποίο ακολουθούν μέχρι τη θέση «Σβόρος» με γενική κατεύθυνση Δ-ΝΔ, για απόσταση περίπου 2 χμ, μέχρι που συναντούν μικρό ρέμα το οποίο ακολουθούν με γενική κατεύθυνση Β-ΒΔ, μέχρι το σημείο εκκίνησης στη θέση Νηρολάκι.

9η Περιοχή κοινοτήτων Πέτρας – Βροντούς, Δήμων Κατερίνης και Δίου – Ολύμπου.

Επιτρεπόμενη περίοδος εκγύμνασης : Από της λήξης της κυνηγετικής περιόδου, όπως αυτή καθορίζεται με την ετήσια ρυθμιστική διάταξη θήρας, μέχρι την έναρξη της κυνηγητικής περιόδου του λαγού, ήτοι μέχρι 15 Σεπτεμβρίου εκάστου έτους.

Εμβαδό έκτασης : 17.814 στρέμματα.

Περιγραφή έκτασης : Τα όρια της Ζώνης Εκγύμνασης Σκύλων, στην περιοχή Βροντούς, παραμένουν τα ίδια όπως είχαν καθορισθεί με την 7299/51/26-8-15 απόφασή μας. Δηλαδή, ΒΟΡΕΙΑ: Η δασική οδός από την τοποθεσία «Γρέβενη» προς την θέση «Καρανίκα» και μέχρι την διασταύρωση στη θέση «Ρόγγια». ΝΟΤΙΑ: Η δασική οδός από τη διασταύρωση στη θέση «Αγία Τρίαδα» προς τον οικισμό της Λόκοβης μέσω της θέσης «Παλιοχώραφα» και μέχρι τη διασταύρωση στη θέση «Κρυόβρυση». ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ: Η δασική οδός από τη διασταύρωση στη θέση «Ρόγγια» προς τον οικισμό της Παλιάς Βροντούς και μέχρι τη διασταύρωση στη θέση «Αγία Τριάδα». ΔΥΤΙΚΑ: Η δασική οδός από τη διασταύρωση στη θέση «Κρυόβρυση» μέχρι τη θέση «Γρέβενη».

10η Περιοχή κοινότητας Αγίου Δημητρίου, Δήμου Κατερίνης.

Επιτρεπόμενη περίοδος εκγύμνασης : Από 15 Απριλίου εκάστου έτους για σκύλους δίωξης και από 15 Ιουλίου για σκύλους δείκτες (φέρμας), μέχρι την έναρξη της κυνηγητικής περιόδου του λαγού, ήτοι μέχρι 15 Σεπτεμβρίου εκάστου έτους.

Εμβαδό έκτασης : 11.263 στρέμματα.

Περιγραφή έκτασης : Τα όρια της ΖΕΣ Αγίου Δημητρίου αρχίζουν από την ΒΑ είσοδο του ομώνυμου οικισμού, επί του επαρχιακού δρόμου Κατερίνης – Ελασσόνας και συγκεκριμένα στη διασταύρωση δεξιά με ασφαλτόδρομο στα όρια του οικισμού. Από εκεί ακολουθούν τον ασφαλτόδρομο με γενική κατεύθυνση ΒΑ, που περνά από τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις που βρίσκονται στην περιοχή βορειοανατολικά του οικισμού. Μετά το τελευταίο μαντρί, σε απόσταση περίπου 1100μ. από το σημείο εκκίνησης, και αφού ο ασφαλτόδρομος έχει γίνει χωματόδρομος, στη διασταύρωση που συναντούν, ακολουθούν τον αριστερό χωματόδρομο, με γενική κατεύθυνση Β προς την κορυφογραμμή. Στην επόμενη διασταύρωση, στη θέση «Βλαχιώτη», σε απόσταση περίπου 1500 μ. από την προηγούμενη, ακολουθούν πάλι τον αριστερό χωματόδρομο για απόσταση περίπου 1600μ. μέχρι που φτάνουν στην κορυφογραμμή. Από εκεί, συνεχίζουν στον ίδιο χωματόδρομο ο οποίος παίρνει γενική Δ επί της κορυφογραμμής, για απόσταση περίπου 1900 μ.. Από εκεί, στη δασωμένη έκταση που ο χωματόδρομος κατηφορίζει με κατεύθυνση Ν-ΝΔ, συνεχίζουν σε νοητή ευθεία δυτικά πάνω στην κορυφογραμμή, στην περιοχή «Γκαμτσιές». Μετά από απόσταση περίπου 2000 μέτρα φτάνουν στη θέση «Λήμνια», όπου υπάρχει εγκαταλελειμμένος στάβλος. Από εκεί συνεχίζουν στην κορυφογραμμή με γενική κατεύθυνση Δ-ΝΔ, για απόσταση περίπου 1500μ. μέχρι τη θέση «Τσαμάσο», όπου συναντούν χωματόδρομο που έρχεται από Β-ΒΑ, από την πίσω, βορεινή πλευρά του βουνού και κατευθύνεται Ν-ΝΔ. Ακολουθούν αυτόν το χωματόδρομο γενική κατεύθυνση Ν-ΝΔ στη ράχη «Ντιμώκα» για περίπου 1800μ. μέχρι διασταύρωση με χωματόδρομο αριστερά. Από εκεί ακολουθούν τον αριστερό χωματόδρομο με γενική κατεύθυνση Β-ΒΑ και στη συνέχεια Α, για απόσταση περίπου 500μ, μέχρι το σημείο που σταματά ο χωματόδρομος στην αρχή του ρέματος «Νυλοπήγαδα». Από εκεί ακολουθούν το ρέμα «Νυλοπήγαδα», με κατεύθυνση Α. για απόσταση περίπου 500 μ. μέχρι το σημείο που συναντά χωματόδρομο, τον οποίο ακολουθούν δεξιά με γενική κατεύθυνση Α – ΝΑ, περνώντας από τις θέσεις «Γκτσούπια» και «Αλεπότρυπες» και καταλήγουν στην παλιά εθνική οδό Ελασσόνας Κατερίνης, κοντά στο σημείο που βρίσκεται η εκκλησία Προφήτης Ηλίας. Από εκεί συνεχίζουν επί της παλιάς εθνικής οδού Ελασσόνας – Κατερίνης, με κατεύθυνση Α προς Άγιο Δημήτριο μέχρι το σημείο εκκίνησης.

11η Περιοχή ρεμάτων Ιυριά – Ουρλιά, κοινοτήτων Καρίτσας – Δίου, Δήμου Δίου – Ολύμπου.

Επιτρεπόμενη περίοδος εκγύμνασης : Από 15 Απριλίου εκάστου έτους, μέχρι την έναρξη της κυνηγητικής περιόδου του λαγού, ήτοι μέχρι 15 Σεπτεμβρίου εκάστου έτους.

Εμβαδό έκτασης : 3.789 στρέμματα.

Περιγραφή έκτασης : Τα όρια της Ζώνης Εκγύμνασης Σκύλων ρεμάτων Ουρλιά – Νυδιά, ξεκινούν από το ρέμα «Ουρλιάς», στο σημείο που συναντά το μονοπάτι που έρχεται από την εκκλησία του Αγίου Κωνσταντίνου. Από εκεί, ακολουθούν για 150 μ. ΒΑ το μονοπάτι προς το δασικό δρόμο Αγίου Κωνσταντίνου – Κορομηλιάς, τον οποίο ακολουθούν για απόσταση 3,4 χμ. μέχρι την πρώτη διασταύρωση με δασικό δρόμο αριστερά. Από εκεί, ακολουθούν για απόσταση περίπου 300μ. νοητή ευθεία με κατεύθυνση Α-ΝΑ, κάθετα προς το ρέμα Νυδιάς. Ακολουθούν την κοίτη στο ρέμα Νυδιά για απόσταση περίπου 2 χλμ. με γενική κατεύθυνση Δ- ΝΔ και μετά στρίβουν Β-ΒΔ στο μονοπάτι που φτάνει στη θέση «Σέλωμα» μετά από 400 μ. περίπου. Από τη θέση «Σέλωμα», συνεχίζουν με κατεύθυνση Β. για 800 μ. περίπου στο μονοπάτι προς τη Δασική Θέση «Πατάτα». Από εκεί, ακολουθούν πάλι με κατεύθυνση Β, για περίπου 900 μ. το μονοπάτι προς το Ορειβατικό Καταφύγιο της Κορομηλιάς. Συνεχίζουν στο μονοπάτι που περνά σε απόσταση 120 μ. από το Καταφύγιο της Κορομηλιάς με κατεύθυνση ΒΔ και αφού περάσουν από τη Δασική Θέση «Θόδωρου καραούλι», με κατεύθυνση ΒΑ και καταλήγουν στην κοίτη του ρέματος Ουρλιάς. Από εκεί, συνεχίζουν στην κοίτη του Ουρλιά με κατεύθυνση Α-ΒΑ προς τα κατάντη, μέχρι που συναντούν το σημείο εκκίνησης.

12η Περιοχή κοινοτήτων Λιτόχωρου, Δήμου Δίου – Ολύμπου.

Επιτρεπόμενη περίοδος εκγύμνασης : Από 15 Απριλίου εκάστου έτους, μέχρι την έναρξη της κυνηγητικής περιόδου του λαγού, ήτοι μέχρι 15 Σεπτεμβρίου εκάστου έτους.

Εμβαδό έκτασης : 6.640 στρέμματα.

Περιγραφή έκτασης : Τα όρια της Ζώνης Εκγύμνασης Σκύλων Κιτοχώρου, αρχίζουν από τη συμβολή ρέματος «Νηρολάκι» με αρματόδρομο, σε απόσταση 180 μ. περίπου Δ. από την επαρχιακή οδό Κατερίνης – Κιμένος Κιτοχώρου και 650 μ. Α-ΒΑ από το στρατόπεδο Καναπίτσας. Από εκεί με γενική Ν-ΝΑ κατεύθυνση ακολουθούν τον αρματόδρομο, για απόσταση περίπου2,5 χμ. μέχρι την ασφαλτοστρωμένη οδό που έρχεται από το λιμένα

Λιτόχωρου προς Λιτόχωρο. Από εκεί με γενική κατεύθυνση Δ-ΝΔ, ακολουθούν την ασφαλτοστρωμένη οδό μέχρι τη διασταύρωση με ασφαλτόδρομο προς Πριόνια – Όλυμπο, που βρίσκεται 300 μ. πριν τις αθλητικές εγκαταστάσεις του Λιτόχωρου. Από εκεί, με γενική ΒΔ κατεύθυνση ακολουθούν το δρόμο προς «Πριόνια» μέχρι το Μετόχι Αγίου Διονυσίου. Από εκεί, συνεχίζουν με βορειοανατολική κατεύθυνση στο δασικό δρόμο μέχρι τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις της Μονής Αγίου Διονυσίου. Συνεχίζουν με γενική κατεύθυνση ΒΑ και ακολουθούν το δασικό δρόμο προς «Παλιομάντρια – Καναπίτσα». Ακολουθώντας τον ίδιο δρόμο διέρχονται από τη δασική θέση «Καναπίτσα» 350 μ. ανατολικά από την πύλη του στρατοπέδου και συνεχίζουν μέχρι τον αρματόδρομο και το σημείο όπου ξεκίνησαν.

13η Περιοχή κοινοτήτων Λιτόχωρου – Λεπτοκαρυάς, Δήμου Δίου – Ολύμπου.

Επιτρεπόμενη περίοδος εκγύμνασης : Από της λήξης της κυνηγετικής περιόδου όπως αυτή καθορίζεται με την ετήσια ρυθμιστική διάταξη θήρας, μέχρι την έναρξη της κυνηγητικής περιόδου του λαγού, ήτοι μέχρι 15 Σεπτεμβρίου εκάστου έτους.

Εμβαδό έκτασης : 14.339 στρέμματα.

Περιγραφή έκτασης : Τα όρια της Ζώνης Εκγύμνασης Σκύλων, στην περιοχή Λιτόχωρου – Λεπτοκαρυάς, παραμένουν τα ίδια όπως είχαν καθορισθεί με την 7299/51/26-8-15 απόφασή μας. Δηλαδή, ΒΟΡΕΙΑ: Το ρέμα «Τοπόλιανη» από την «παρολύμπια» δασική οδό, θέση «Άγιος Μηνάς» έως αγροτική οδό τρία (3) χιλιόμετρα Ανατολικά της ακτογραμμής. ΝΟΤΙΑ: Το «Λάζη Γρίβα» ρέμα από τη θέση «Κουμαριά» έως την «παρολύμπια» δασική οδό. ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ: Η αγροτική οδός που βρίσκεται τρία (3) χιλιόμετρα Ανατολικά της ακτογραμμής, από το ρέμα της «Τοπόλιανης» έως τη θέση «Κουμαριά». ΔΥΤΙΚΑ: Η «παρολύμπια» δασική οδός από το «Λάζη Γρίβα» ρέμα έως το ρέμα «Τοπόλιανη», θέση«Άγιος Μηνάς».

14η Περιοχή κοινοτήτων Λεπτοκαρυάς, Δήμου Δίου – Ολύμπου.

Επιτρεπόμενη περίοδος εκγύμνασης : Από 15 Απριλίου εκάστου έτους για σκύλους δίωξης και από 15 Ιουλίου για σκύλους δείκτες (φέρμας), μέχρι την έναρξη της κυνηγητικής περιόδου του λαγού, ήτοι μέχρι 15 Σεπτεμβρίου εκάστου έτους.

Εμβαδό έκτασης : 3.698 στρέμματα.

Περιγραφή έκτασης : Τα όρια της Ζώνης Εκγύμνασης Σκύλων Λεπτοκαρυάς, ξεκινούν επί της επαρχιακής οδού Λεπτοκαρυάς – Καρυάς, στη θέση «Γεροδημούλι», στον ελιγμό 500 μ. ψηλότερα από τη βίλλα Βράνου. Από τη θέση «Γεροδημούλι» ακολουθούν νοητή ευθεία με γενική κατεύθυνση Ν-ΝΔ, για απόσταση περίπου 1500 μ. μέχρι τη θέση «Κόκα» στο ρέμα «Ζηλιάνα». Από εκεί ανέρχονται με γενική κατεύθυνση Δ, για απόσταση περίπου 3 χιλιόμετρα, το ρέμα «Ζηλιάνας» μέχρι το μονοπάτι προς «Παλιομπάτσι» και «Κάτω Πύργο». Από εκεί ακολουθούν το μονοπάτι προς «Κάτω Πύργο» με γενική κατεύθυνση Β, για περίπου χίλια μ. Από τη θέση «Κάτω Πύργος» ακολουθούν κατερχόμενα με γενική κατεύθυνση Α, προς Λεπτοκαρυά, την ασφαλτοστρωμένη επαρχιακή οδό Λεπτοκαρυάς – Καρυάς μέχρι τη θέση «Γεροδημούλι» όπου ξεκίνησαν.

15η Περιοχή κοινοτήτων Σκοτίνας, Δήμου Δίου – Ολύμπου.

Επιτρεπόμενη περίοδος εκγύμνασης : Από 15 Απριλίου εκάστου έτους, μέχρι την έναρξη της κυνηγητικής περιόδου του λαγού, ήτοι μέχρι 15 Σεπτεμβρίου εκάστου έτους.

Εμβαδό έκτασης : 5.699 στρέμματα.

Περιγραφή έκτασης : Τα όρια της Ζώνης Εκγύμνασης Σκύλων Σκοτίνας, ξεκινούν από τη δασική θέση «Μήλια» Σκοτίνας, που βρίσκεται 350μ. περίπου Α, από τον οικισμό της Σκοτίνας. Από εκεί ακολουθούν χωματόδρομο με γενική κατεύθυνση ΝΔ για απόσταση περίπου 1200 μ. μέχρι που συναντούν το «ρέμα Παππά». Από εκεί ακολουθούν το «ρέμα Παππά» με γενική κατεύθυνση Δ για περίπου 650 μ. μέχρι που συναντούν το τέλος αδιέξοδου χωματόδρομου δεξιά, τον οποίο ακολουθούν για περίπου 600 μ. μέχρι που συναντούν τον ασφαλτόδρομο Σκοτίνας – Παλιάς (Άνω) Σκοτίνας στη θέση «Κρανιές». Από εκεί, ακολουθούν τον δρόμο Σκοτίνας – Άνω Σκοτίνας μέχρι τον οικισμό Άνω Σκοτίνα. Στην είσοδο του οικισμού, στρίβουν δεξιά σε ασφαλτόδρομο που καταλήγει στην επαρχιακή οδό Καλλιπεύκης – Π. Παντελεήμονα, την οποία ακολουθούν με γενική κατεύθυνση Ν προς Π. Παντελεήμονα, μέχρι τη δασική θέση «Σαλτάνι» περίπου δύο χμ. πριν τον ομώνυμο οικισμό. Από εκεί, στρίβουν αριστερά, σε δασικό χωματόδρομο, ο οποίος καταλήγει στο σημείο εκκίνησης στη θέση «Μήλια» Σκοτίνας.

Β’ ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Η εκγύμναση των κυνηγετικών σκύλων, επιτρέπεται καθ’ όλο το κυνηγετικό έτος, στις περιοχές (Ζώνες Εκγύμνασης Σκύλων – ΖΕΣ) που καθορίζονται με την παρούσα απόφαση από τη Δ/νση Δασών Πιερίας και για την χρονική περίοδο που ορίζεται για κάθε μία από αυτές, με τους ακόλουθους γενικούς όρους και περιορισμούς :

1.     Η ελεύθερη ή υπό επιτήρηση κυκλοφορία στην ύπαιθρο, κάθε δεσποζόμενου σκύλου, είτε κυνηγετικού, είτε φύλαξης ποιμνίων, είτε γενικότερα κάθε σκύλου συντροφιάς, κατά τη διάρκεια της εκγύμνασης, του κυνηγίου, της φύλαξης ποιμνίου, ή του περιπάτου, επιτρέπεται μόνο εφόσον ο κάτοχος του ζώου έχει μεριμνήσει για τη σήμανση και την καταγραφή του ζώου του, για την έκδοση βιβλιαρίου υγείας, καθώς και για την τοποθέτηση σε εμφανές σημείο του περιλαίμιου του ζώου μεταλλικής κονκάρδας (κατά τον ορισμό της παρ. 1α του άρθ.5 του Ν. 4039/12).

2.       Οι κυνηγοί ή κυναγωγοί θα πρέπει να φέρουν μαζί τους το βιβλιάριο υγείας του σκύλου.

3.     Κάθε κυνηγός – κάτοχος κυνηγετικού σκύλου, επιτρέπεται να έχει ταυτόχρονα ελεύθερους και να εκγυμνάζει μέχρι τέσσερεις (4) κυνηγετικούς σκύλους.

4.     Οι ποιμένες ή κτηνοτρόφοι κατά τη βόσκηση των ποιμνίων τους και καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, δύναται να συνοδεύονται από αριθμό σκύλων, με σκοπό να βοηθούν τον ποιμένα κατά τη βόσκηση των ποιμνίων του, χωρίς όμως να προκαλούν ζημιές στην άγρια πανίδα, σύμφωνα με την πιο κάτω αναλογία:

α. Ποίμνιο αποτελούμενο μέχρι 100 ζώα, μέχρι δύο (2) σκύλους.

β. Ποίμνιο αποτελούμενο από 101 μέχρι 200 ζώα, μέχρι τέσσερις (4) σκύλους.

γ. Ποίμνιο αποτελούμενο από περισσότερα από 200 ζώα, όχι πέραν των έξι (6) σκύλων.

Απαγορεύεται, σε ποιμένες ή κτηνοτρόφους να συνοδεύονται κατά τη βόσκηση των ποιμνίων ή των ζώων τους, από σκύλους φυλών, που χρησιμοποιούνται για το κυνήγι ή που χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς πλην της βόσκησης των ποιμνίων τους. Οι κτηνοτρόφοι, θα πρέπει να μεριμνούν, για την προμήθεια κατάλληλων σκύλων φύλαξης ποιμνίων, (με προτεινόμενες φυλές, Ελληνικός Ποιμενικός, Μολοσσός Ηπείρου, Κευκός Ποιμενικός κλπ) και να φροντίζουν για την αναγκαία εκπαίδευση των σκύλων τους, ως προς την υπακοή τους, ώστε να μην προκαλούν ζημιές στην άγρια πανίδα και τον τραυματισμό ή θανάτωση κυνηγετικών σκύλων.

5.     Απαγορεύεται η διατήρηση σε υπαίθριες ποιμενικές εγκαταστάσεις κυνηγετικών σκύλων, ιδίως δίωξης (ιχνηλατών), δηλαδή λαγόσκυλων, φωλεοδυτών, λαγωνικών.

6.     Χρονικά η εκπαίδευση επιτρέπεται καθημερινά, μισή ώρα πριν από την ανατολή του ηλίου μέχρι μισή ώρα μετά τη δύση του και για τις συγκεκριμένη χρονική περίοδο που αναφέρεται σε κάθε χώρο εκγύμνασης.

7.      Απαγορεύεται, η κατά τη νύκτα, ελεύθερη ή υπό επιτήρηση κυκλοφορία κυνηγετικών σκύλων στο ύπαιθρο, καθώς και η κατά την ημέρα ελεύθερη κυκλοφορία αυτών, εκτός των καθορισμένων με την παρούσα απόφαση ζωνών εκγύμνασης σκύλων, όταν και όπου απαγορεύεται η θήρα. Κυνηγετικοί σκύλοι, περιπλανώμενοι στην ύπαιθρο, εκτός των καθορισμένων ΖΕΣ, κατά την απαγορευμένη περίοδο θήρας ή κατά τη νύκτα ή δυνάμενοι να προκαλέσουν φθορές στην αγρία πανίδα, συλλαμβάνονται και παραδίδονται στον οικείο κυνηγετικό σύλλογο, για φύλαξη και παράδοση στον ιδιοκτήτη τους. Σε περίπτωση μη εύρεσης του ιδιοκτήτη, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, οι συλληφθέντες σκύλοι παραδίδονται στον οικείο δήμο, για τον περαιτέρω χειρισμό του ζώου, ως αδέσποτου. Ομοίως χαρακτηρίζονται ως αδέσποτα ζώα και ακολουθείται η ως άνω διαδικασία, για κάθε κυνηγετικό ή μη σκύλο, που κυκλοφορεί ελεύθερα εντός μονίμων καταφυγίων άγριας ζωής.

8.      Σε κάθε περίπτωση, απαγορεύεται η κυκλοφορία, έστω και υπό επιτήρηση, δεσποζόμενου σκύλου συντροφιάς, ανεξαρτήτως φυλής, εντός του πυρήνα του Εθνικού Δρυμού Ολύμπου και του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αλιάκμονα – Αλυκών Κίτρους. Εξαιρούνται οι σκύλοι βοήθειας, έρευνας και διάσωσης όταν αυτό απαιτείται, ενώ στο εθνικό πάρκο Δέλτα Αλιάκμονα Αλυκών επιτρέπεται η κυκλοφορία σκύλων φύλαξης ποιμνίων όπου επιτρέπεται η βόσκηση.

9.     Τους προς εκγύμναση σκύλους θα συνοδεύουν οι ίδιοι οι κάτοχοί τους – κύριοί τους- συνοδοί τους- φύλακές τους – κυνηγοί ή κυναγωγοί, χωρίς κυνηγετικό όπλο. Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται η μεταφορά κυνηγετικού όπλου (έστω και σε θήκη εντός οχήματος) εκτός κυνηγετικής περιόδου.

10.     Δεν επιτρέπεται η κατοχή και χρήση μέσων, των οποίων απαγορεύεται η χρήση κατά την άσκηση θήρας, όπως κραχτών, παγίδων κλπ. Προτείνεται η χρήση συσκευών εντοπισμού και ελέγχου των κυνηγετικών σκύλων, προς αποφυγή εισόδου τους σε περιοχές όπου απαγορεύεται η κυκλοφορία τους.

11.   Δεν επιτρέπεται η απελευθέρωση οποιουδήποτε θηράματος στις παραπάνω ΖΕΣ, με σκοπό την εκγύμναση των σκύλων, χωρίς προηγούμενη έγκριση της Δασικής Υπηρεσίας

12.   Απαγορεύεται η εκγύμναση χωρίς της συγκαταθέσεως του ιδιοκτήτου, νομέως ή μισθωτού: α) Εντός των αμπελώνων έως λήξεως του τρυγητού. β) Εντός των αθέριστων λειμώνων. γ) Εντός καλλιεργουμένων εκτάσεων ή οπωρώνων από της ανθοφορίας μέχρι και της συγκομιδής των καρπών. δ) Εντός ιδιόκτητων εκτάσεων, περιφραγμένων δια συνεχούς αδιαπέραστου και ανυπερβλήτου από άνθρωπο φράχτη παντός είδους, ύψους τουλάχιστον 1,50 του μέτρου.

13.   Η εκγύμναση των κυνηγετικών σκύλων, θα γίνεται τηρουμένων των διατάξεων περί προστασίας της άγριας πανίδας, της και του νόμου για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό, όπως κάθε φορά ισχύουν.

14.   Η μεταφορά των κυνηγετικών σκύλων με μεταφορικά μέσα, από και προς τους χώρους εκγύμνασης, θα πρέπει να γίνεται εντός ειδικά διαμορφωμένων κλουβιών με επαρκή χώρο, φωτισμό και αερισμό και να ικανοποιούν τις φυσιολογικές ανάγκες του ζώου, έτσι ώστε, οι σκύλοι να προστατεύονται από τις καιρικές συνθήκες, να μην κινούνται ελεύθερα εντός των μέσων μεταφοράς, η είσοδος και η έξοδος των σκύλων από τα μέσα μεταφοράς να είναι ελεγχόμενη από τον ιδιοκτήτη ή το συνοδό των σκύλων.

15.  Απαγορεύεται ο βασανισμός, η κακοποίηση, η κακή και βάναυση μεταχείριση οποιουδήποτε είδους ζώου, καθώς και οποιαδήποτε πράξη βίας κατ’ αυτού, όπως ιδίως η δηλητηρίαση, το κρέμασμα, ο πνιγμός, το κάψιμο, η σύνθλιψη και ο ακρωτηριασμός.

16.   Απαγορεύεται η εγκατάλειψη σκύλων οποιασδήποτε φυλής στην ύπαιθρο. Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης του επιθυμεί να αποχωριστεί το ζώο, πρέπει να το παραδίδει στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου του τόπου της κατοικίας του, σύμφωνα με την παρ. 1 ε του άρθ. 5 του ν. 4039/12.

17.   Απαγορεύεται αυστηρά, η χρησιμοποίηση τοξικών ουσιών και εν γένει δηλητηριωδών ουσιών, οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο τα προστατευόμενα είδη της αγρίας πανίδας, αλλά και των ζώων γενικότερα. Απαγορεύεται επίσης, η ανεξέλεγκτη και χωρίς την τήρηση των σχετικών διατάξεων δημόσιας υγείας, απόρριψη νεκρών ζώων ή υπολειμμάτων τους στο ύπαιθρο. Η διάθεση των νεκρών ζώων συντροφιάς, όπως αποτέφρωση και υγειονομική ταφή, πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και ενωσιακή νομοθεσία (παρ. 3 άρθ. 11 Ν. 4039/12).

18.   Απαγορεύεται, το άναμμα φωτιάς σε δάση και δασικές εκτάσεις και ιδιαίτερα από 1ης Μαίου έως 31ης Οκτωβρίου εκάστου έτους.

19.   Δεν επιτρέπεται η κίνηση μηχανοκίνητων οχημάτων, εκτός οδικού δικτύου και, η μέσω της κίνησης μηχανοκίνητων οχημάτων, αυτόβουλη δημιουργία νέων ή, η επέκταση υφιστάμενων δρόμων, σε οικολογικά ευαίσθητες εκτάσεις, όπως ενδεικτικά, ρέματα και ρυάκια, δάση, λιβάδια, βοσκότοποι, καθώς και σε μονοπάτια που βρίσκονται σε τέτοιες περιοχές.

Γ’ ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

1. Εκτός της κυνηγετικής περιόδου, η εκγύμναση των κυνηγετικών σκύλων στις ανωτέρω καθορισμένες περιοχές, επιτρέπεται μόνο κατά την περίοδο που ορίζεται για κάθε μία από αυτές και ειδικότερα,

α. Στις ΖΕΣ που βρίσκονται εντός της Ζώνης διάβασης των αποδημητικών πουλιών, η εκγύμναση επιτρέπεται, από της λήξης της κυνηγετικής περιόδου, όπως αυτή καθορίζεται με την ετήσια ρυθμιστική διάταξη θήρας, μέχρι την έναρξη της θήρας τρυγονιών κλπ, ήτοι μέχρι 20 Αυγούστου εκάστου έτους.

β. Στις ΖΕΣ όπου ενδημεί και αναπαράγεται η ορεινή πέρδικα, (ΖΕΣ Σκοτεινών, Αγίου Δημητρίου και Λεπτοκαρυάς), από 15 Απριλίου εκάστου έτους για σκύλους δίωξης και από 15 Ιουλίου για σκύλους δείκτες (φέρμας), μέχρι την έναρξη της κυνηγητικής περιόδου του λαγού, ήτοι μέχρι 15 Σεπτεμβρίου εκάστου έτους.

γ. Στις ΖΕΣ όπου ενδημεί και αναπαράγεται ο αγριόχοιρος (ως κύριο αν όχι αποκλειστικό θήραμα για εκγύμναση και θήρα), η εκγύμναση επιτρέπεται από 15 Απριλίου εκάστου έτους, μέχρι την έναρξη της κυνηγητικής περιόδου του λαγού, ήτοι μέχρι 15 Σεπτεμβρίου εκάστου έτους.

δ. Στις υπόλοιπες ΖΕΣ, η εκγύμναση επιτρέπεται από της λήξης της κυνηγετικής περιόδου όπως αυτή καθορίζεται με την ετήσια ρυθμιστική διάταξη θήρας, μέχρι την έναρξη της κυνηγητικής περιόδου του λαγού, ήτοι μέχρι 15 Σεπτεμβρίου εκάστου έτους.

2.     Απαγορεύεται η εκγύμναση, σε ζώνες πλάτους 250 μέτρων εντός των ανωτέρω ΖΕΣ, όπου αυτές γειτνιάζουν με χώρους απαγόρευσης θήρας, και ειδικότερα :

α. Σε ζώνη πλάτους 250 μ . από την οριογραμμή των Καταφυγίων Άγριας Ζωής. β. Σε ζώνη πλάτους 250 μέτρων, από τα όρια των οικισμών.

γ. Σε ζώνη πλάτους 250 μέτρων, από μεμονωμένες οικίες και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις. δ. Σε ζώνη πλάτους 250 μέτρων, από τον περίβολο χώρο των ενεργών Ιερών Μονών, ε. Σε ζώνη πλάτους 250 μέτρων, από τους αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και μνημεία όπως εμφανίζονται στον χάρτη και πίνακα που συνοδεύει τις ετήσιες ρυθμιστικές διατάξεις θήρας της υπηρεσία μας, σύμφωνα με το 122315/74667/1636/25-5-16 έγγραφο της εφορείας αρχαιοτήτων Πιερίας.

στ. Σε ζώνη πλάτους 250 μέτρων, από τις περιοχές για τις οποίες ισχύουν Δασικές Απαγορευτικές Διατάξεις Κυνηγίου, λόγω πυρκαγιών.

ζ. Σε περιοχές που λειτουργούν νόμιμα κατασκηνώσεις και κατά την περίοδο λειτουργίας τους, σε απόσταση μέχρι διακοσίων πενήντα (250) μέτρων από την εξωτερική περίφραξη αυτών.

3.     Απαγορεύεται η εκγύμναση κυνηγετικών σκύλων, όπου και όταν επικρατούν ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες για τα θηράματα, όπως, ενδεικτικά, χιονοπτώσεων μεγάλης διάρκειας και έντασης, παρατεταμένου παγετού, παρατεταμένης ανομβρίας, ασυνήθιστα παρατεταμένης υψηλής θερμοκρασίας.

4.      Κατά την κυνηγετική περίοδο, η εκγύμναση κυνηγετικών σκύλων δεικτών (φέρμας), επιτρέπεται σε όλους τους χώρους όπου επιτρέπεται και όταν επιτρέπεται η θήρα (δηλαδή εκτός, ΚΑΖ, αρχαιολογικών χώρων, αποστάσεων περιμετρικά οικισμών σε ακτίνα 250 μέτρων από της παρυφής αυτών ή σε ακτίνα 100 μέτρων από μεμονωμένες οικίες κλπ), ενώ η εκγύμναση κυνηγετικών σκύλων δίωξης, επιτρέπεται επίσης σε όλους τους χώρους όπου επιτρέπεται και όταν επιτρέπεται η θήρα, αλλά μόνο κατά τις τρεις (3) ημέρες την εβδομάδα (Τετάρτη, Σάββατο και Κυριακή), δηλαδή μόνο τις ημέρες κατά τις οποίες επιτρέπεται αντιστοίχως το κυνήγι του Λαγού (Lepus europaeus) και του Αγριόχοιρου (Sus scrofa).

5. Οι Κυνηγετικοί Σύλλογοι Κατερίνης & Αιγινίου, παρακαλούνται για την σήμανση των περιοχών εκγύμνασης στην περιφέρεια αρμοδιότητάς τους, με δικές τους δαπάνες και σε συνεργασία με τη Δ/νση Δασών Ν. Πιερίας.

Δ’ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

1.     Η εκγύμναση και η ελεύθερη κυκλοφορία κυνηγετικών και λοιπών σκύλων, εκτός των εκτάσεων που προαναφέρονται, καθώς και η μη τήρηση των ανωτέρω όρων και περιορισμών, τιμωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις α) της παρ. 18 του άρθρου 287 του Ν.Δ. 86/69, β) άρθ. 20, 21 κλπ του Ν. 4039/12, γ) του άρθ. 11 της Η.Π. 37338/1807/Ε.103/1-9-2010 (ΦΕΚ 1495/Β’/2010) ΚΥΑ. δ) τα άρθ. 458 και 459 του Π.Κ., ε) Των παρ. 8 και 9 του άθρ. 28 του Ν. 1650/86, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα, εάν δεν προβλέπεται αυστηρότερη ποινή από άλλες διατάξεις. Παραβάσεις που συντελούνται στο ύπαιθρο κατά τη διάρκεια της εκγύμνασης, κυκλοφορίας σκύλων κλπ, που δεν συνδέονται όμως με τη δραστηριότητα εκγύμνασης κλπ, διώκονται και τιμωρούνται, αυτοτελώς, με βάση τις σχετικές με αυτές διατάξεις, και ανεξάρτητα από τη δίωξη τυχόν παραβάσεων λοιπών διατάξεων της παρούσας, όπως ενδεικτικά οι παραβάσεις των παρ. 1 7, 18 και 19 της ενότητας Β της παρούσας.

2.     Οι κάτοχοι και εκπαιδευτές των κυνηγετικών σκύλων έχουν την απόλυτη ποινική και αστική ευθύνη (σύμφωνα με το άρθρο 924 Α.Κ.) απέναντι στο ιδιωτικό ζωικό και πτηνοτροφικό κεφάλαιο των περιοχών εκπαίδευσης και είναι υποχρεωμένοι να αποτρέπουν τους κυνηγετικούς σκύλους τους από τυχόν όχλησή του. Το ίδιο υπεύθυνοι είναι ως ανωτέρω όταν προκαλούν φθορές οι ίδιοι ή τα οχήματά τους.

3.     Η παρούσα απόφαση, δεν παρέχει δικαιώματα στους κυνηγούς ή κυναγωγούς, εις βάρος δικαιωμάτων τρίτων στις παραπάνω εκτάσεις, τα οποία δεν θίγονται.

Share.

Τα σχόλια είναι κλειστά σε αυτό το θέμα


Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων