Νέα ζώνη εκγύμνασης κυνηγετικών σκύλων στην Καβάλα

0

Με απόφαση της Δασάρχη Καβάλας, καθορίστηκε μία επιπλέον ζώνη εκγύμνασης κυνηγετικών σκύλων (Ζ.Ε.Σ.) στην περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου Καβάλας
Ζώνη Κοκκινοχωρίου, έκτασης 6.340 στεμμάτων:
Με αφετηρία την διασταύρωση της παλιάς Εθνικής οδού Θεσσαλονίκης –Καβάλας με αγροτικό δρόμο που βρίσκεται ένα χιλιόμετρο μετά τον οικισμό της Γαληψού, η οριογραμμή ακολουθεί τον αγροτικό δρόμο με κατεύθυνση δυτική μέχρι την συμβολή του με την δασική οδό προς Μεσολακκιά και μέχρι το εξωκκλήσι των Δώδεκα Αποστόλων και από εκεί με κατεύθυνση βορειοανατολική την ράχη της Αετοφωλιάς, μέχρι την συμβολή της με την δασική οδό Κοκκινοχωρίου –Ροδολίβους.
Στη συνέχεια ακολουθεί την δασική οδό με κατεύθυνση νότια μέχρι την περιοχή ‘’Ερείπια΄΄ Κοκκινοχωρίου. Κατόπιν η οριογραμμή ακολουθεί νοτιοδυτική κατεύθυνση και εφαπτόμενη στο βόρειο όριο των αμπελώνων του οινοποιείου ΄΄Βιβλία Χώρα’’ συναντά την παλιά εθνική οδό Καβάλας –θεσσαλονίκης και σε απόσταση 2,65 χιλ μετά τον οικισμό Κοκκινοχωρίου, ακολουθώντας την εθνική οδό καταλήγει στην αφετηρία.
Η ανωτέρω περιγραφόμενη έκταση εμφανίζεται στον επισυναπτόμενο χάρτη προσανατολισμού.

Επιτρέπεται στην ανωτέρω ζώνη, καθ’όλη την διάρκεια του έτους, την εκγύμναση των κυνηγετικών σκύλων (δεικτών-ερευνητών), που θα συνοδεύονται απαραίτητα από κυνηγούς ή κυναγωγούς, χωρίς να φέρουν κυνηγετικό όπλο.
Χρονικά η εκγύμναση επιτρέπεται από την ανατολή μέχρι την δύση του ηλίου.
Σε ιδιωτικές εκτάσεις(γεωργική εκμετάλλευση, κτηνοτροφική εκμετάλλευση κ.λ.π.) που εμπίπτουν στους ανωτέρω περιγραφόμενους χώρους, επιτρέπεται η εκγύμναση μόνο κατόπιν συγκατάθεσης του ιδιοκτήτη, νομέα ή μισθωτή.
Η εκγύμναση των κυνηγετικών σκύλων, θα γίνεται τηρουμένων των διατάξεων περί προστασίας της άγριας πανίδας, της άγριας πτηνοπανίδας και του νόμου για τα δεσποζόμενα και αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό, όπως κάθε φορά
ισχύουν.

Απαγορεύεται κάθε κυκλοφορία κυνηγετικών σκύλων κατά τη νύχτα στην ύπαιθρο ελεύθερα ή υπό επιτήρηση. Ομοίως απαγορεύεται η εκγύμναση σε οποιοδήποτε άλλο χώρο εκτός των καθορισμένων χώρων εκγύμνασης με τις υπάρχουσες ζώνες εκγύμνασης.
Απαγορεύεται η εκγύμναση σε ζώνες πλάτους 250 μέτρων εντός της ανωτέρω ΖΕΣ όπου αυτή γειτνιάζει με χώρους απαγόρευσης θήρας και ειδικότερα :
α. Σε ζώνη πλάτους 250 μέτρων από την οριογραμμή των καταφυγίων άγριας ζωής
β Σε ζώνη πλάτους 250 μέτρων από όρια οικισμών, μεμονομένες κατοικίες και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.
γ. Σε ζώνη πλάτους 250 μέτρων από αρχαιολογικούς χώρους , ιστορικούς τόπους και μνημεία
δ. Σε ζώνη πλάτους 250 μέτρων από περιοχές τις περιοχές για τις οποίες έχουν εκδοθεί Δασικές Απαγορευτικές Διατάξεις Κυνηγίου λόγω πυρκαγιών
Απαγορεύεται η εκγύμναση σκύλων, όπου και όταν επικρατούν ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες για τα θηράματα, όπως , ενδεικτικά, χιονοπτώσεων μεγάλης διάρκειας και έντασης, παρατεταμένου παγετού, παρατεταμένης ανομβρίας,ασυνήθιστα παρατεταμένης υψηλής θερμοκρασίας.
Ο νέος αυτός χώρος θα σημανθεί με ενημερωτικές πινακίδες που θα κατασκευασθούν και θα τοποθετηθούν με ευθύνη του κυνηγετικού συλλόγου Ελευθερούπολης, στην περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου Καβάλας.

Οι εκγυμνάζοντες κυνηγετικούς σκύλους έξω από τις εκτάσεις που παραπάνω ορίστηκαν σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 10 του άρθρου 255 του ν.δ/τος 86/1969, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4Α του άρθρου 57 του ν.2637/1998, διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με την παρ. 18 του άρθρου 287 του ν.δ/τος 86/1969, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την δημοσίευσή της και μέχρι τροποποιήσεως ή ανακλήσεώς της, η δε τήρηση της ανατίθεται στα όργανα της Δασικής Υπηρεσίας, στην Ελληνική Αστυνομία, στους Ομοσπονδιακούς θηροφύλακες, στους ιδιωτικούς φύλακες θήρας και σε κάθε φιλόνομο πολίτη και ισχύει παράλληλα με τις υπάρχουσες ζώνες εκγύγνασης.

Share.

Τα σχόλια είναι κλειστά σε αυτό το θέμα


Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων