Απαγόρευση κυνηγίου σε περιοχές της Κόνιτσας

0

Στο πλαίσιο της γενικότερης προσπάθειας ανάπτυξης, διαχείρισης και προστασίας των θηραµάτων αποφασίστηκε τριετής απαγόρευση θήρας σε περιοχές του Δήμου Κόνιτσας, η οποία θα λειτουργήσει ευεργετικά στην προστασία και ανάπτυξη των ενδηµικών θηραµάτων (λαγός – πέρδικα κ.λ.π) µε αποτέλεσµα τη σταδιακή βελτίωση της άγριας πανίδας.

Συγκεκριμένα απαγορεύτηκε το κυνήγι όλων των θηραµάτων για τρία (3) χρόνια, σε έκταση (3.864) τριών χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα τεσσάρων στρεµµάτων, στη θέση «Προφήτης Ηλίας» περιοχής ∆ηµοτικής Κοινότητας Κόνιτσας του ∆ήµου Κόνιτσας, Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, της οποίας τα όρια έχουν ως ακολούθως:
Αρχίζουν από την γέφυρα Τοπόλιτσας στον επαρχιακό δρόµο Κόνιτσας – Πυρσόγιαννης, όπου το οµώνυµο ρέµα Τοπόλιτσας, το οποίο ακολουθεί ανοδικά µέχρι να συναντηθεί µε το ρέµα Σκρίκα, ακολουθώντας το ρέµα Σκρίκα ανοδικά συναντά τον επαρχιακό δρόµο Κόνιτσας – Πηγής. Από το σηµείο αυτό συνεχίζει επί της επαρχιακής οδού Κόνιτσας – Πηγής µέχρι να συναντήσει το ρέµα Παναγιάς. Ακολουθεί καθοδικά την πορεία του ρέµατος Παναγιάς µέχρι τα όρια του οικισµού της Κόνιτσας, µετά στρίβοντας δεξιά, ακολουθώντας παράλληλα τις ισοϋψείς καµπύλες παρακάµπτει τον οικισµό της Κόνιτσας και τις εγκαταστάσεις του Τάγµατος Πεζικού Κόνιτσας, όπου µετά τι εγκαταστάσεις, στρίβοντας αριστερά, φθάνει µέχρι την τοποθεσία Άι Γιάννης, εκεί συναντά τον επαρχιακό δρόµο Κόνιτσας – Πυρσόγιαννης, τον οποίο ακολουθεί και καταλήγει στο σηµείο όπου και άρχισε.

Σκοπός της εν λόγω απαγορευτικής διάταξης είναι η προστασία και η ανάπτυξη του θηραµατικού πλούτου
και εν γένει της πανίδας της περιοχής.

 

Share.

Τα σχόλια είναι κλειστά σε αυτό το θέμα


Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων