Πρόγραμμα παρακολούθησης της αποτελεσματικότητας των έργων βελτίωσης ενδιαιτημάτων

0

Το πρόγραμμα «Παρακολούθησης της Αποτελεσματικότητας των έργων βελτίωσης ενδιαιτημάτων» το οποίο υλοποιήθηκε για πρώτη φορά το 2016 στο νησί της Χίου από τον Κυνηγετικό Σύλλογο Χίου και την Κυνηγετική Ομοσπονδία Αρχιπελάγους είναι ένα εργαλείο του βασικού προγράμματος «Βελτίωσης των Οικοτόπων για την Άγρια Ζωή».

Με τη χρήση καμερών ανίχνευσης κίνησης και νυχτερινής λήψης οι οποίες τοποθετήθηκαν σε βελτιωμένες επιφάνειες (ειδικές σπορές, ποτίστρες) μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι οι εργασίες των κυνηγετικών οργανώσεων συμβάλουν στην ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας.

Με αυτό τον τρόπο για πρώτη φορά μπορεί να προγραμματιστεί η συνέχιση ή /και η αύξηση των βελτιωτικών έργων ενώ ταυτόχρονα μπορεί να γίνει καλύτερη διαχείριση των πόρων και του χρόνου που διατίθενται για το πρόγραμμα με τρόπο πιο αποτελεσματικό.

Έπειτα από την παρουσίαση του προγράμματος «Παρακολούθησης της Αποτελεσματικότητας των έργων βελτίωσης ενδιαιτημάτων, το παράδειγμα της Χίου» στο 18ο Πανελλήνιο Δασολογικό Συνέδριο & International Workshop της Ελληνικής Δασολογικής Εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στις 8-11 Οκτωβρίου 2017 στην Έδεσσα. Το project αυτό βρίσκεται ανάμεσα στα ελληνικά προγράμματα που στάθηκαν από την Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδας στη FACE.

Η FACE: Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Συλλόγων για το Κυνήγι και τη Διατήρηση το συμπεριέλαβε στο Face Biodiversity Manifesto το οποίο είναι η προβολή των Κυνηγετικών Οργανώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

 www.biodiversitymanifes to.com 

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος
Γιάννης Μεννής

Share.

Τα σχόλια είναι κλειστά σε αυτό το θέμα


Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων