Εμπλουτισμός βιοτόπων με λαγούς στην Ιθάκη

0

Εγκρίθηκε ο εμπλουτισμός βιοτόπων, με το θηραματικό είδος Λαγός (Lepus Europaeus) στην περιοχή ευθύνης του Κυνηγετικού Συλλόγου Ιθάκης που βρίσκεται υπό την εποπτεία της Δ/νσης Δασών Κεφαλληνίας – Δασονομείου Ιθάκης με απελευθέρωση:

Α) Στην υποπεριοχή Αγίας Παρασκευής – Κιονίου – Ανωγής της οποίας τα δυτικά όρια εφάπτονται με τμήμα των ανατολικών οριων του Καταφυγίου Άγριας Ζωής Λεύκη – Σταυρός – Ανωγή (Ιθάκης),

Β): Στην υποπεριοχή Μεροβιγλίου – Μερόβουλου – Μονής Ταξιαρχών – Σκινιά – Μαραθιά,

Οι απελευθερώσεις θα γίνουν πριν την έναρξη της κυνηγετικής περιόδου σε χρόνο όσο το δυνατόν απομακρυσμένο από την έναρξη θήρας των ειδών και σε καμία περίπτωση μικρότερο των 30 ημερών.

Οι δαπάνες υλοποίησης εμπλουτισμού του παραπάνω βιοτόπου θα βαρύνουν τις φιλοθηραματικές δαπάνες του Κυνηγετικού Συλλόγου και θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του από τη Δ/νση Δασών Κεφαλληνίας.

Share.

Τα σχόλια είναι κλειστά σε αυτό το θέμα


Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων