Σε ποιές περιοχές του Αμβρακικού επιτρέπεται το κυνήγι

0

Με απόφαση της Διεύθυνσης Δασών Πρέβεζας ρυθµίζεται η άσκηση θήρας στον υγροβιότοπο του Αµβρακικού µέχρι 20-9-2020 ως εξής:

Α) Απαγορεύται το κυνήγι όλων των θηρεύσιµων ειδών στην έκταση της Ζώνης Α΄ και Α1 του Εθνικού
Υγροτοπικού Πάρκου Αµβρακικού, που περιλαµβάνεται εντός των διοικητικών ορίων του Νοµού Πρέβεζας,
έτσι όπως αυτή οριοθετείται στην ΚΥΑ 11989/14-3-2008, µε την εξαίρεση που ακολουθεί.

Β) Επιτρέπετε η άσκηση θήρας, στα πλαίσια των ρυθµιστικών αποφάσεων θήρας του ΥΠΕΝ για το
χρονικό διάστηµα έως 20-9-2020, σε τµήµα της ζώνης Α (ζώνη πληµµυρών) του υγροβιοτόπου Αµβρακικού,
εµβαδού χιλίων πεντακοσίων (1500) στρεµµάτων που περιλαµβάνεται µεταξύ του ποταµού Λούρου
(ανατολικά) και του δυτικού αναχώµατός του (δυτικά), από το ύψος του δάσους του Αγίου Βαρνάβα (βόρεια),
µέχρι το ύψος των Αγίων Αποστόλων Νέας Σαµψούντας (νότια).

Οι παραπάνω περιοχές Α και Β αποτυπώνονται σε χαρτη (µε συντεταγµένες ΕΓΣΑ 87) κλίµακας 1: 100.000,.
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τις 20-09-2018 και λήγει στις 20-9-2020.

Οι παραβάτες θα τιµωρούνται σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.

Share.

Τα σχόλια είναι κλειστά σε αυτό το θέμα


Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων