Προκήρυξη – εγκύκλιος διασυλλογικών αγώνων COMPAK SPORTING 2019

0

Η Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδος προκηρύσσει τους Διασυλλογικούς αγώνες του αγωνίσματος Σκοποβολής ‘COMPAK SPORTING’ για το έτος 2019 ως κάτωθι:

Οι αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με τον Αθλητικό Νόμο, τους επίσημους κανονισμούς της FITASC για το 2019, την παρούσα προκήρυξη, τις εκάστοτε εγκυκλίους της ΣΚ.Ο.Ε. και τον καταστατικό της χάρτη.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ
Δικαίωμα συμμετοχής και βαθμολογίας στους αγώνες έχουν τα σωματεία της δύναμης της ΣΚ.Ο.Ε. με αθλητές-τριες που έχουν εν ισχύ Δ.Α.Ι./ΣΚ.Ο.Ε. και κάρτα υγείας για το έτος 2019 σύμφωνα με τη γενική εγκύκλιο ΣΚ.Ο.Ε. 2018-19, σε αντίθετη περίπτωση δεν θα λαμβάνεται υπ’ όψιν βαθμολογικά τυχόν εκ παραδρομής συμμετοχή τους. Ο διοργανωτής σύλλογος είναι αποκλειστικά και μόνο υπεύθυνος και υπόλογος για τον έλεγχο ισχύος των Δ.Α.Ι./ΣΚ.Ο.Ε. και των δελτίων υγείας των αθλητών-τριών που συμμετέχουν στον αγώνα, σημειώνεται πως η έλλειψη τους αποτελεί αυτεπάγγελτο πειθαρχικό παράπτωμα νια τον αθλητή-τρια και τον διοργανωτή του αγώνα σύλλογο.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι δηλώσεις συμμετοχής ατομικές και ομαδικές θα γίνονται δεκτές μέχρι την 14:30η μεσημβρινή της τελευταίας ημέρας πριν την έναρξη του αγώνα στο σκοπευτήριο διεξαγωγής και η καταβολή του παραβόλου μέχρι και την 8:30η πρωινή της πρώτης ημέρας του αγώνα .
Για τις δηλώσεις συμμετοχής συντάσσεται και υπογράφεται από τον διοργανωτή σύλλογο ο πίνακας του υποδείγματος Ά’, του οποίου όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά, αποστέλλεται ηλεκτρονικά στην ΣΚ.Ο.Ε. μέγρι και την 15:00η μεσημβρινή της τελευταίας ημέρας πριν την έναρξη του αγώνα και ευρίσκεται καθ όλη τη διάρκεια του αγώνα στην γραμματεία για επιγενόμενο έλεγχο.

ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Το παράβολο συμμετοχής σε όλους τους διασυλλογικούς αγώνες εκάστου αθλητή καθώς και των ομαδικών συμμετοχών ορίζεται ελεύθερα από τον διοργανωτή σύλλογο.

ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ
Δύναται να δηλωθούν σε όλους τους αγώνες μόνο ανεξάρτητες ομαδικές συμμετογές σε όλες τις κατηγορίες με τρεiς (3) αθλητές-τριες σε κάθε ομάδα με επιπλέον παράβολο.
Για την εξαγωγή του τελικού αποτελέσματος κάθε αγώνα για τις ομαδικές συμμετοχές, θα αθροίζονται οι ατομικές επιδόσεις των αθλητών-τριών που τις απαρτίζουν.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Οι κατηγορίες με βάση την ηλικία που βραβεύονται είναι:
Εφήβων/Νεανίδων (Junior, γενν. 1-1-1999 έως 31-12-2006)
Γυναικών  (Lady, γενν. πριν την 1-1-1999)
Ανδρών     (Man, γενν. 1-1-1964 έως 31-12-1998)
Βετεράνων I (Senior, γενν. 1-1-1954 έως 31-12-1963)
Βετεράνων II (Veteran, γενν. 1-1-1947 έως 31-12-1953)
Βετεράνων III (Master, γενν. πριν την 1-1-1947) σύμφωνα με την διεθνή κατάταξη της FITASC.
Επίσης βραβεύεται και η Ενιαία κατηγορία (OPEN).

Οι Έφηβοι και οι Νεανίδες δύνανται να επιλέξουν αν θα αγωνιστούν αντίστοιχα στην κατηγορία Ανδρών (Man) και Γυναικών (Ladies) κατά την δήλωση συμμετοχής τους σε κάθε αγώνα.
Οι αθλητές της κατηγορίας Βετεράνων III μπορούν να επιλέξουν αν θα αγωνιστούν στην κατηγορία Βετεράνων II ή Βετεράνων I ή Ανδρών, αυτοί της κατηγορίας Βετεράνων II μπορούν να επιλέξουν αν θα αγωνιστούν στην κατηγορία Βετεράνων I ή Ανδρών και αυτοί της κατηγορίας Βετεράνων I μπορούν να επιλέξουν αν θα αγωνιστούν στην Ανδρών κατά την δήλωση συμμετοχής τους σε κάθε αγώνα.

ΚΑΤΑΤΑΞΗ
Όλοι οι αθλητές λαμβάνουν κατάταξη μόνο με βάση την ηλικία τους και βραβεύονται όταν ο αγώνας είναι αυτοτελής. Ο κάθε διοργανωτής σύλλογος δύναται να υποβάλλει προς έγκριση στη ΣΚ.Ο.Ε. καθ’όλη τη διάρκεια του 2019 αίτημα διεξαγωγής αυτοτελών διασυλλογικών αγώνων 25-50-75-100-125-150-175-200 στόχων. Επίσης δύναται μέγρι την 20-12-2018 να υποβάλλει αίτημα για την διεξαγωγή διασυλλογικού κύκλου διαδοχικών αγώνων (tournament), καθώς επίσης και αγώνων (μονοήμερων ή πολυήμερων) επαναλαμβανόμενης συμμετοχής (re-entry), ή μικτών αγώνων (tournament και re-entry), συμπεριλαμβάνοντας τον αριθμό των αγώνων και των επιθυμητών ημερομηνιών (tournament), τον αριθμό στόχων του κάθε αγώνα (25-50-75-100-125-150-175-200), τυχόν υποκατηγορίες βράβευσης και την διαδικασία κατάταξης σε αυτές, το παράβολο συμμετοχής εκάστου αγώνα και της επαναλαμβανόμενης συμμετοχής (re­entry) και την αυτοτέλειά του ή όχι.
Ανεξάρτητα από την γενική έγκριση των ανωτέρω διαγωνισμών (•tournaments) ο κάθε αγώνας τους απαιτεί ξεχωριστή έγκριση από την ΣΚ.Ο.Ε. πριν τη διεξαγωγή του με την επιφύλαξη της έγκρισης από την αρμόδια Δημόσια Αρχή.

ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ
Στους ανωτέρω αγώνες αποκλειστικά αρμόδιος, υπεύθυνος και υπόλογος για την ασφαλή και ορθή κατά τους κανονισμούς διαμόρφωση των τροχιών των μηχανών εκτόξευσης και του αγωνιστικού σχήματος, είναι μόνο ο διοργανωτής σύλλογος και επιλέγει αγωνιστικά σγήματα ΜΟΝΟ από τους πίνακες του διεθνούς κανονισμού της FITASC , αριθμεί τα αγωνιστικά αγήματα και τα αντιστοιχεί με τα αγωνιστικά γήπεδα., όλα τα ανωτέρω δηλώνονται στην προκήρυξη του αγώνα.
Ενστάσεις για την ορθότητα των τροχιών των μηχανών εκτόξευσης και του αγωνιστικού σχήματος υποβάλλονται μόνο εγγράφως , μόνο από τους συμμετέχοντες αθλητές ή τους εκπροσώπους των συλλόγων τους και μόνο στην αγωνόδικο επιτροπή του αγώνα.
Οι διαιτητές δεν υποχρεούνται να ελέγξουν τα ανωτέρω.
Η επίσημη προπόνηση περιλαμβάνει όλα τα αγωνιστικά γήπεδα και καθορίζεται ελεύθερα από τον διοργανωτή σύλλογο ακόμη και με το αγωνιστικό σχήμα , άρχεται τουλάχιστον 72 ώρες πριν την έναρξη του αγώνα και δύναται να επιτραπεί (από τον διοργανωτή σύλλογο) καθ’όλη τη διάρκεια αυτού εφ’ όσον κάποιο γήπεδο δεν λειτουργεί αγωνιστικά (διάλλειμα).
Ο διοργανωτής σύλλογος υποχρεούται να διευκολύνει με τεχνικό προσωπικό και να συμμορφώνεται σε κάθε υπόδειξη του κλιμακίου της ΕΤΕΚΟ (εφ* όσον μεταβεί επισή uok) και του εκπροσώπου ΣΚ.Ο.Ε. που αφορά την ασφάλεια διεξαγωγής , την τήρηση των κανονισμών, της παρούσης εγκυκλίου και της προκήρυξης διεξαγωγής.
Όλα τα έγγραφα που αφορούν τον αγώνα αναρτώνται υποχρεωτικώς στον πίνακα ανακοινώσεων του διοργανωτή συλλόγου και στο διαδίκτυο.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
Για την διεξαγωγή του αγώνα απαραίτητες και απαρέγκλιτες προϋποθέσεις είναι οι κάτωθι:
Εγκρίσεις διεξαγωγής του αγώνα από την Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδος και από την αρμόδια Δημόσια Αρχή, οι οποίες και θα αναρτάται υποχρεωτικώς στον πίνακα ανακοινώσεων του διοργανωτή Συλλόγου και στο διαδίκτυο τουλάχιστον 2 (δύο) ημερολογιακές ημέρες πριν την έναρξη διεξαγωγής του αγώνα.
Ύπαρξη περιοριστή γωνίας βολής σε κάθε βατήρα.
Ύπαρξη ανισόπεδων βαθμίδων (βάθρου) για την τελετή απονομής για τις τρεις πρώτες θέσεις.
Ο διοργανωτής σύλλογος υποχρεούται να αποστείλει το αίτημα διεξαγωγής στην ΣΚ.Ο.Ε. τουλάχιστον 20 εργάσιμες ημέρες πριν την επιθυμητή ημερομηνία δηλώνοντας υπεύθυνα την πλήρη ετοιμότητα και καταλληλότητα του σκοπευτηρίου διεξαγωγής σύμφωνα με το ενσωματωμένο στην παρούσα Υπόδειγμα ‘Β’, άλλως δεν εγκρίνεται.
Η έγκριση διεξαγωγής δεν είναι αυτονόητη, όπως επίσης δύναται να τροποποιηθεί ως προς τον αριθμό στόχων και την ημερομηνία διεξαγωγής, στην περίπτωση που δεν είναι συμπληρωμένα όλα τα πεδία της αίτησης η έγκριση διεξαγωγής δεν παρέχεται άνευ ετέρου τινός.
Η Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδος δεν φέρει ευθύνη αν ο αγώνας δεν εγκριθεί από την αρμόδια Δημόσια Αρχή.
Η τήρηση των αποτελεσμάτων σε κάθε γήπεδο γίνεται υποχρεωτικά με υπηρεσία των αθλητών 1-3-5 της προηγούμενης ομάδας βολής, στην περίπτωση συστήματος αδιάλειπτης ροής η υπηρεσία των αθλητών άρχεται από τον τελευταίο αθλητή της σειράς βολής ακολούθως από τον πρώτο (1°) που θα ολοκληρώσει τις βολές του και κάθε έβδομο (7°) εφ’ εξής ή με τοποθέτηση γραμματέα και σε κάθε περίπτωση χωρίς την ευθύνη του διαιτητή του αγωνιστικού γηπέδου για την ορθότητα τήρησης αυτών, σε αθλητή που τυχόν αρνηθεί την ανωτέρω υπηρεσία αφαιρούνται υποχρεωτικά τρείς (3) καλοί στόχοι από το τελικό του αποτέλεσμα για κάθε άρνηση.
Όλοι οι αθλητές/τριες θα φέρουν υποχρεωτικά στην προβλεπόμενη θέση τον αύξοντα αριθμό συμμετοχής τους (BIB number) με ευθύνη του διοργανωτή συλλόγου.
Οι πίνακες της αγωνιστικής διάρθρωσης και χρονοδιαγράμματος των αθλητών συντάσσονται με αποκλειστική ευθύνη του διοργανωτή συλλόγου, θα αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων του διοργανωτή συλλόγου και θα δημοσιεύονται στο διαδΐκτυο το αργότερο ιιένρι και την 16:00η μεσημβρινή mc τελευταίας ημέρας πριν την έναρξη του αγώνα . Κατά την διάρκεια του αγώνα θα είναι υπογρεωτικώς αναρτημένοι σε κάθε αγωνιστικό γήπεδο.
Αρμόδιος, υπεύθυνος και υπόλογος για την ορθή τήρηση των αποτελεσμάτων στο αγωνιστικό γήπεδο και την τελική εξαγωγή και πιστοποίηση αυτών είναι μόνο η αγωνόδικος επιτροπή.

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Ο αγώνας θα αρχίζει με την παρουσίαση των στόχων στους διαγωνιζόμενους στην: α) περίπτωση διεξαγωγής του με «ομάδες βολής» θα γίνεται μόνο στην πρώτη ομάδα βολής σε κάθε αγωνιστικό γήπεδο και β} στην περίπτωση διεξαγωγής του αγώνα με «αδιάλειπτη ροή» ο διαιτητής σε κάθε αγωνιστικό γήπεδο θα παρουσιάζει πρώτα τους στόχους και θα εκκινεί τον αγώνα στον πρώτο βατήρα καλώντας όλους τους στόχους και θα μετακινείται στον επόμενο βατήρα με παράλληλη έναρξη βολών του πρώτου αθλητή στον πρώτο βατήρα εναλλάξ με την κλήση των στόχων του διαιτητή από τον δεύτερο βατήρα κ.ο.κ. μέχρι να καλέσει όλους τους στόχους και από τον πέμπτο βατήρα ο διαιτητής τότε και αποχωρεί, σε κάθε μετακίνηση του διαιτητή στον επόμενο βατήρα την κενή θέση στον πρώτο βατήρα καταλαμβάνει αθλητής που εκκινεί τις βολές του, όταν ο τελευταίος αθλητής του κάθε αγωνιστικού γηπέδου περαιώσει τις βολές του στον πρώτο βατήρα την θέση του καταλαμβάνει και πάλι ο διαιτητής και καλεί εναλλάξ με τους εναπομείναντες αθλητές τους στόχους σε ρυθμό αγώνα, μέχρι και ο τελευταίος αθλητής να περαιώσει τις βολές του στον πέμπτο βατήρα.
Στην περίπτωση shoot-off με λιγότερους από τέσσερις αθλητές απαιτούνται δύο (2) διαιτητές για την ανωτέρω
διαδικασία , ένας πριν τον πρώτο αθλητή και ένας μετά τον τελευταίο.
Ο διοργανωτής του αγώνα σύλλογος αποφασίζει με ποιο εκ των δύο ανωτέρω αγωνιστικών συστημάτων (ομάδων βολής ή αδιάλειπτης ροής) θα διεξαχθεί ο αγώνας και υποχρεωτικά θα το αναφέρει στην αίτηση προκήρυςτκ του αγώνα (Ύπόδειγιια ‘Β’), καθώς επίσης και την γειροκίνητη ή ηλεκτρονική εκτόξευση των στόγων, την ηλεκτρονική ή όγι διαιτησία, τον αριθιιό των γηπέδων και την αλληλουχία που θα χρησιμοποιηθούν, τους πίνακες της αγωνιστικής διάρθρωσης των αθλητών, την αντιστοίχηση των αγωνιστικών σχημάτων και γηπέδων και 6.τ ι άλλο αναφέρεται στο Υπόδειγμα ‘Β’ υποχρεωτικά .
Αλυτάρχης του αγώνα ορίζεται αποκλειστικά ένα μέλος του Δ.Σ. του διοργανωτή συλλόγου.
Η αγωνόδικος επιτροπή θα είναι τριμελής και θα αποτελείται από τρία μέλη του Δ.Σ. του σωματείου που διοργανώνει τον αγώνα, τα οποία υποχρεούνται να ευρίσκονται παρόντα καθ’όλη τη διάρκεια του αγώνα.
Αρμόδιος/υπεύθυνος για την καταγραφή/αγωνιστική διάρθρωση/χρονοδιάγραμμα των αθλητών στους αγωνιστικούς γύρους βολής είναι αποκλειστικά και μόνο ο διοργανωτής σύλλογος.
Τα επιμέρους αποτελέσματα του αγώνα θα αναρτώνται άμεσα στον πίνακα του διοργανωτή συλλόγου και στο διαδίκτυο για κάθε 25άδα στόχων που έχει ολοκληρωθεί από όλους τους αθλητές.
Τα τελικά αποτελέσματα του αγώνα θα αναρτώνται πρώτα στον πίνακα του διοργανωτή συλλόγου και στο διαδίκτυο και μόνο εφ’όσον δεν υποβληθούν ενστάσεις/αναφορές θα λαμβάνουν χώρα οι απονομές.
Κύπελλα, μετάλλια και διπλώματα που τυχόν δεν θα αναληφθούν κατά την απονομή από τους δικαιούχους, παραμένουν στον διοργανωτή σύλλογο μέχρι το τέλος εκάστου έτους και αναζητούνται μόνο από αυτόν.
Αρμόδιος/υπεύθυνος/υπόλογος για την τήρηση της ενδεδειγμένης αγωνιστικής διαδικασίας, την προσωρινή διακοπή/συνέχιση του αγώνα, καθώς και για την επίλυση κάθε τεχνικού ή άλλουπροβλήματος που τυχόν προκύψει είναι αποκλειστικά ο Αλυτάρχης του αγώνα ο οποίος είναι υποχρεωτικά μέλος του Δ.Σ. του διοργανωτή συλλόγου και δεν μπορεί να είναι μέλος της αγωνοδίκου επιτροπής.
Για δε την ματαίωση του αγώνα κατά την διάρκειά του στερητικά και περιοριστικά για λόγους ασφαλείας, ανυπέρβλητων τεχνικών προβλημάτων, δυσμενών καιρικών συνθηκών που καθιστούν αδύνατη τη διεξαγωγή και ολοκλήρωση του μέχρι και 30 λεπτά πριν από την δύση του ηλίου ή την/τις επόμενες αγωνιστικές ημέρες και μη αναστρέψιμης ουσιώδους παράβασης κανονισμών του αγώνα μόνο κατόπιν αιτήσεως του διοργανωτή συλλόγου, αποκλειστικά αρμόδιος/υπεύθυνος είναι ο εκπρόσωπος ΣΚ.Ο.Ε.
Σε καμία άλλη περίπτωση ο αγώνας δεν ματαιώνεται ή αναβάλλεται από τον διοργανωτή σύλλογο πριν την έναρξή του για κανένα λόγο και αιτία χωρίς την έγκριση ματαίωσης/αναβολής από την ΣΚΟΕ, εφ’ όσον προκύψει τέτοιο αίτημα, ο διοργανωτής σύλλογος οφείλει να το αποστείλει (ανεξαρτήτως εργασίμου ωραρίου) εγγράφως στη ΣΚ.Ο.Ε. που θα αποφασίσει αρμοδίως.
Στην περίπτωση ματαίωσης/αναβολής αποκλειστικά και στερητικά λόγω τεχνικών προβλημάτων, ασφάλειας, μη αναστρέψιμης ουσιώδους παράβασης κανονισμών κατόπιν ενστάσεως από οιονδήποτε, ευθυνόμενου του διοργανωτή συλλόγου ή κατόπιν αιτήματος του διοργανωτή Συλλόγου πριν την έναρξη του αγώνα ή κατά την διάρκεια και έγκρισης αυτού, υπεύθυνος για την πλήρη αποζημίωση των αποδεδειγμένων εξόδων όλων των εμπλεκομένων είναι ο διοργανωτής Σύλλογος, ως έξοδα δεν νοούνται οι γύροι βολής , τα πυρομαχικά και οι δαπάνες μετάβασης της επίσημης προπόνησης των αθλητών. Αποθετική ζημία και ηθική βλάβη δεν υφίστανται, όπως επίσης οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες δεν δημιουργούν αποζημίωση προς τους αθλητές.
Ο αγώνας υποχρεωτικώς δεν ματαιώνεται/αναβάλλεται για κανένα λόγο και αιτία εφ’ όσον δύναται να ολοκληρωθεί αγωνιστικά μέχρι και 30 λεπτά πριν από την δύση του ηλίου την/τις επόμενες αγωνιστικές ημέρες.
Εφ’όσον ματαιωθεί/αναβληθεί ένας αγώνας επαναπροσδιορίζεται εκ νέου ο χρόνος διεξαγωγής του από την ΣΚ.Ο.Ε. με νεότερη ανακοίνωση εφ’ όσον αποζημιωθούν πλήρως όλοι οι εμπλεκόμενοι.

ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ
Οι διαιτητές για τους ανωτέρω αγώνες θα έχουν όλοι ανανεωμένο ΔΑΙ/ΣΚΟΕ και κάρτα υγείας αθλητή για το 2019, θα είναι τουλάχιστον ένας (1) ανεξαρτήτου διαπίστευσης σε κάθε εν αγωνιστική λειτουργία γήπεδο, καλούνται και αποζημιώνονται για την μετάβασή τους κατόπιν συνεννοήσεως απευθείας με τον διοργανωτή σύλλογο.
Απαγορεύεται η τήρηση αποτελεσμάτων από τον διαιτητή και η οποιαδήποτε συμμετοχή του σε αυτή στο αγωνιστικό γήπεδο.
Καθώς επίσης δεν υποχρεούται να έχει οιαδήποτε (ανεπίσημη σε κάθε περίπτωση) συμμετοχή στην γραμματειακή διαδικασία και την εξαγωγή και πιστοποίηση των τελικών αποτελεσμάτων.
Απαγορεύεται ο χειρισμός των ηλεκτρονικών μηχανημάτων (όλων των τύπων) διεξαγωγής του αγώνα για κανένα λόγο και αιτία από τον διαιτητή, αυτά χειρίζονται μόνο από τεχνικό προσωπικό του διοργανωτή συλλόγου και με αποκλειστική ευθύνη αυτού σε όλες τις περιπτώσεις.

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Οι ενστάσεις για όλους τους ανωτέρω αγώνες (ατομικά ή ομαδικά) υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο εγγράφως στην αγωνόδικο επιτροπή και αφορούν συμβάν μόνο της ημέρας υποβολής.
Το παράβολο υποβολής ορίζεται σε πέντε (5) ευρώ για κάθε ένσταση και για όλους τους αγώνες, στην περίπτωση ευδοκίμησης της ένστασης το παράβολο επιστρέφεται σε αυτόν που την υπέβαλλε.
Η ένσταση /αναφορά από κλιμάκιο ελέγχου της ΕΤΕΚΟ/ΣΚΟΕ ή από τον εκπρόσωπο ΣΚΟΕ του αγώνα, υποβάλλεται ατελώς στην αγωνόδικο επιτροπή .
Στην περίπτωση που αθλητής δεν υπογράψει σε κάθε φύλλο αποτελεσμάτων που συμμετέχει δεν μπορεί να υποβάλλει έγγραφη ένσταση και η επίδοσή του μηδενίζεται σε κάθε φύλλο που δεν φέρει την υπογραφή του σε κάθε περίπτωση.

ΑΠΟΝΟΜΕΣ
Οι απονομές από τον διοργανωτή Σύλλογο των αγώνων ατομικά και ομαδικά θα λαμβάνουν χώρα υποχρεωτικά ως κάτωθι:
Θα απονέμονται κύπελλο, μετάλλιο και δίπλωμα στον πρώτο νικητή κάθε κατηγορίας του αγώνα (ατομικά και ομαδικά) και μετάλλιο και δίπλωμα στους δεύτερο και τρίτο καθώς και δίπλωμα στους τέταρτο, πέμπτο και έκτο.
Για την απονομή κυπέλλου και μεταλλίων (τρεις πρώτες θέσεις) ατομικά και ομαδικά θα πρέπει υποχρεωτικά να υπάρχουν τουλάχιστον τρείς (3) συμμετοχές στην κατηγορία και τρεις (3) ομάδες, άλλως θα απονέμονται μόνο διπλώματα επίδοσης υποχρεωτικά εκτός βάθρου.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας στον αγώνα εφαρμόζεται το σύστημα countback και σε περίπτωση εκ νέου ισοβαθμίας καταλαμβάνεται η θέση από όλους τους ισοβαθμούντες αθλητές. Σε περίπτωση ισοβαθμίας ομάδων εφαρμόζεται αθροιστικά το σύστημα countback και σε περίπτωση εκ νέου ισοβαθμίας καταλαμβάνεται από κοινού η θέση στην οποία ισοβάθμησαν οχ ομάδες.
Μόνο με απόφαση του διοργανωτή συλλόγου και εφ’όσον δηλωθεί στην αίτηση προκήρυξης του αγώνα (Υπόδειγμα ‘Β’) διεξάγεται πρώτα shoot-off για τα ανωτέρω και μόνο για τις τρείς (3) πρώτες θέσεις εφ’ όσον υπάρχουν τρεις (3) αθλητές/τριες στην κατηγορία, άλλως εφαρμόζεται το σύστημα countback.

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Αρχιδιαιτητής της ΣΚ.Ο.Ε. για όλους τους αγώνες COMPAK SPORTING 2019 ορίζεται ο κ. Σαπρίκης Κωνσταντίνος.
Κάθε ένσταση, αναφορά και παράβαση κανονισμών, προκηρύξεων και εγκυκλίων για κάθε αγώνα, δημιουργεί αυτεπάγγελτα πειθαρχικό έλεγχο από τα αρμόδια όργανα της ΣΚ.Ο.Ε.
Για όσα διαδικαστικά θέματα δεν αναφέρονται στην παρούσα ισχύουν αναγωγικά οι εγκύκλιοι της ΣΚ.Ο.Ε., ο εκάστοτε εν ισχύ επίσημος διεθνής κανονισμός της FITASC και η προκήρυξη του αγώνα. Εφιστάται η προσονή και υποχρέωση των σωματείων της ΣΚ.Ο.Ε. προκειμένου να ενημερώσουν τους αθλητές-τριες τους για κάθε θέμα ασφαλείας, κανονισμών, διαδικασίας , εγκυκλίων και προκηρύξεων με κάθε πρόσφορο μέσο.

Με αθλητικούς χαιρετισμούς.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΟΔΕΣ

Share.

Τα σχόλια είναι κλειστά σε αυτό το θέμα


Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων