“Κυνήγι” στο ευρωπαϊκό έτος της πολιτιστικής κληρονομιάς

0

Την Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 2018, οι ευρωβουλευτές Giancarlo Scottà, Jacques Colombier,  Georg Mayer και Franz Obermayr, διοργάνωσαν σε συνεργασία με την FACE το συνέδριο “Κυνήγι” στο ευρωπαϊκό έτος της πολιτιστικής κληρονομιάς: οι προκλήσεις του σήμερα και του αύριο ».

Το συνέδριο, με τη μεσολάβηση του Γενικού Γραμματέα της FACE Ludwig Willnegger , υπογράμμισε το σημαντικό ρόλο των κυνηγών στην κοινωνία μας, στην παραγωγή επιστημονικών δεδομένων και στην παρακολούθηση της άγριας ζωής. Τόνισε επίσης την οικονομική, οικολογική και κοινωνική αξία του κυνηγιού στην Ευρώπη.

Το πρώτο μέρος της διάσκεψης, που παρουσιάστηκε από τον βουλευτή Scottà , ήταν αφιερωμένο στους οδηγούς της μείωσης των πληθυσμών άγριας πανίδας, που συνδέονται με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και μια μελέτη περίπτωσης για την παρακολούθηση των άγριων πτηνών. Ειδικότερα, υπογράμμισε ότι η Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) έχει αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, στη βιοποικιλότητα καθώς και στην κατάσταση πολλών θηρευτικών και μη θηρευτικών ειδών.

Ο Αντρέα Φαβαρέτο, Ιταλός εμπειρογνώμονας, παρουσίασε το έργο ISPRA, το οποίο παρακολουθεί περισσότερα από 80 είδη πουλιών. Ο κ. Favaretto τόνισε ότι η σημαντικότερη μείωση παρατηρείται στα είδη που υπάρχουν στα γεωργικά περιβάλλοντα. Οι λόγοι αυτής της μείωσης είναι η απώλεια οικοτόπων, οι μη βιώσιμες γεωργικές πρακτικές και η κλιματική αλλαγή.

Ο Kathleen Vanhuyse , επιστημονικός εμπειρογνώμονας από την Φλαμανδική Ένωση Κυνήγι, παρουσίασε το Φλαμανδικό Partridge Project: «Εργαζόμαστε για να αντιστρέψουμε την τάση μείωσης αυτού του είδους. Με αυτό το έργο δημιουργήσαμε 60 μονάδες διαχείρισης άγριων θηραμάτων που ασχολούνται με την αποκατάσταση του είδους και συνεργάζονται με αγρότες και περιβαλλοντικές οργανώσεις». Ο πληθυσμός πέρδικας φαίνεται να ανακάμπτει σε αυτές τις περιοχές. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η νέα ΚΓΠ πρέπει να προσανατολιστεί στην αποκατάσταση της βιοποικιλότητας με τη δημιουργία οικοτόπων ποιότητας που μπορούν να προσφέρουν τρόφιμα για τα πουλιά.

O Eric Sicard , Πρόεδρος του UGDCT ( Girondine Ένωσης για την Υπεράσπιση του παραδοσιακού κυνηγιού ) και Αντιπρόεδρος της UNACOM ( Εθνική Ένωση των Κυνηγετικών Συλλόγων για τα αποδημητικά πουλιά ) έθεσε το πρόβλημα των επιπτώσεων της γεωργίας στις πτηνών σε γεωργικές εκτάσεις: «Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε λιγότερο επικίνδυνα φυτοφάρμακα για να αποφευχθεί η καταστροφή της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων »είπε.

Ο Francesco Bruzzone , βουλευτής του Ιταλικού Κοινοβουλίου, έδειξε πλήρη υποστήριξη για τις παραδοσιακές μεθόδους θήρας στην Ευρώπη. Επικεντρώθηκε στην πολιτική και ενίοτε αντιεπιστημονική στάση της ISPRA, επισημαίνοντας ότι σε θεσμικό επίπεδο στην Ιταλία, οι θέσεις κατά του κυνηγιού συχνά θριαμβεύουν. Όσον αφορά τις παρεκκλίσεις που δεν επέτρεψε η ISPRA, δήλωσε ότι “χρειαζόμαστε σαφήνεια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή”.

Το δεύτερο μέρος της διάσκεψης, που παρουσιάστηκε από τον ευρωβουλευτή Franz Obermayr , αφορούσε το ζήτημα των μεγάλων σαρκοφάγων, ιδιαίτερα των λύκων. Οι Thomas Huber, Thomas Pfeiffer και Paolo Sparvoli , Πρόεδρος της Libera Caccia, επικεντρώθηκαν στην τρέχουσα κατάσταση στην Αυστρία, στη Γαλλία και στην Ιταλία, καθώς και στην εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας στις χώρες αυτές. Οι ευρωβουλευτές ζήτησαν ένα σχέδιο διαχείρισης για τα μεγάλα σαρκοφάγα σε επίπεδο ΕΕ, λαμβάνοντας επίσης υπόψη το καθεστώς προστασίας μεγάλων σαρκοφάγων ειδών που προβλέπεται από τη Σύμβαση της Βέρνης, το οποίο επιτρέπει επίσης παρεκκλίσεις για ορισμένες ποσοστώσεις μεγάλων σαρκοφάγων.

Στη διάσκεψη συμμετείχαν πολλοί βουλευτές του ΕΚ, εκπρόσωποι από οργανώσεις ενδιαφερομένων, ενώσεις κυνηγών και Επίτιμος Πρόεδρος της FACE Giovanni Bana

www.face.eu

Share.

Τα σχόλια είναι κλειστά σε αυτό το θέμα


Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων