Πρόστιμα – «φωτιά» για τους κυνηγούς

0

Κύπρος. Τροποποιητικό νομοσχέδιο το οποίο εισάγει νέα αδικήματα κατά τη διάρκεια του κυνηγίου, ενώ ταυτόχρονα προβλέπει πολύ αυστηρές ποινές για τους παραβάτες, ετοίμασε το Υπουργείο Εσωτερικών και η Υπηρεσία Θήρας.

Σκοπός του νομοθετήματος είναι η τροποποίηση του βασικού νόμου Περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων, ώστε να υπάρξει καλύτερη, όπως αναφέρεται, αντιμετώπιση των προβλημάτων που απασχολούν σήμερα τα κυνήγια στην Κύπρο.  Μεταξύ άλλων, αρκετά αδικήματα προβλέπουν πρόστιμα μέχρι 2.000 ευρώ και μέχρι 2 χρόνια φυλάκιση, ή και τις δυο ποινές.
Για τις πρόνοιες της νέας νομοθεσίας συμφώνησε και η Κυπριακή Ομοσπονδία Κυνηγίου και Διατήρησης Άγριας Ζωής, αφού οι δυο πλευρές είχαν αρκετές διαβουλεύσεις τον τελευταίο καιρό.

Παρ’ όλα ταύτα, η Υπηρεσία Θήρας θέλοντας να ακούσει τις απόψεις διαφόρων παραγόντων, κυνηγετικών συλλόγων και κυνηγών, κάλεσε όλους όσοι ενδιαφέρονται να προσέλθουν την Τετάρτη 22 Μαΐου 2019 και ώρα 10 π.μ. στο Αμφιθέατρο του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, το οποίο βρίσκεται στην οδό Κινύρα αρ. 5-6 στη Λευκωσία, ώστε να καταθέσουν και τις δικές τους απόψεις. Τούτο καταδεικνύει ότι οι νέες πρόνοιες της προτεινόμενης νομοθεσίας είναι πολύ σοβαρές, αφού, αμέσως μετά το νομοσχέδιο θα σταλεί για έγκριση στο Υπουργικό Συμβούλιο και θα κατατεθεί στη Βουλή. Η Υπηρεσία Θήρας μέχρι τότε θα δέχεται και γραπτώς σχόλια, εισηγήσεις ή και παρατηρήσεις.

Μια από τις βασικές πρόνοιες αναφέρει ότι απαγορεύεται η ανάρτηση φωτογραφιών ή βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία παρουσιάζουν θηράματα με τέτοιο τρόπο που να προσβάλλουν το άθλημα του κυνηγίου. Το ίδιο και για φωτογραφίες ή βίντεο που φαίνεται ότι βασανίζονται τα θηράματα. Η Υπηρεσία Θήρας θα διορίζει τριμελή επιτροπή, η οποία θα αξιολογεί τις φωτογραφίες και τα βίντεο και εάν βρει κάτι το οποίο, σύμφωνα με τα δικά της δεδομένα, θεωρηθεί ότι προσβάλλει το κυνήγι θα επιβάλλει μέχρι τρεις βαθμούς ποινής στον κυνηγό.

Για το θέμα αυτό υπάρχουν πολλές απόψεις καθ’ όσον πολλοί κυνηγοί ποζάρουν με θηράματα, ή έχουν δημοσιεύσει στο παρελθόν φωτογραφίες και παραμένουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Επίσης, τίθεται το ερώτημα κατά πόσον η επιτροπή όταν καταδικάσει κάποιον θα έχει το δικαίωμα να αμφισβητήσει την απόφαση, ή και να μπορέσει να την εφεσιβάλει σε κάποιο άλλο όργανο.

Μετά την καταδίκη, μόνο στον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Θήρας μπορεί να προσφύγει αυτός που θα καταγγελθεί. Από εδώ και πέρα ο προϊστάμενος έχει το δικαίωμα ν’ ακούσει και ν’ αποφασίσει εάν θα αυξήσει ή να μειώσει τους βαθμούς ποινής.

Μια άλλη πρόνοια αναφέρει ότι όποιος σκύλος μεταφέρεται από κυνηγό πρέπει να φέρει μικροτσίπ, ο αριθμός του οποίου θ’ αναγράφεται στην άδεια κυνηγίου του. Διαφορετικά είναι ένοχος αδικήματος. Μια νέα πρόνοια αναφέρει ότι κατά τις ημέρες διεξαγωγής κυνηγίου του ενδημικού θηράματος, όλοι όσοι βρίσκονται μέσα στο όχημα, ακόμα και οι βουρκάτορες, πρέπει να φέρουν κυνηγετικό πορτοκαλί.  Επίσης, αποτελεί αδίκημα η μεταφορά ηλεκτρικών συσκευών, οι οποίες εκπέμπουν κελαηδήματα ή φωνές θηραμάτων. Εξαιρούνται μόνο τα τηλέφωνα, ή τα εργοστασιακά ηχοσυστήματα των αυτοκινήτων.

Απαγορεύεται ακόμα η μεταφορά φυσιγγίων κατά τη διάρκεια της κλειστής περιόδου κυνηγίου, ή και από άτομα που δεν κατέχουν άδεια κυνηγίου. Αδίκημα αποτελεί και η περίφραξη χώρων η οποία μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό, ή θάνατο σε είδη άγριας πανίδας, ή και σκύλους. Δυο άλλες πρόνοιες αφορούν τον έλεγχο των όπλων και των σκύλων όταν ζητηθεί από τους θηροφύλακες. Και στις δυο περιπτώσεις, η άρνηση αποτελεί σοβαρό αδίκημα. Αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι εάν κυνηγός ή άλλος αρνηθεί να τύχει ελέγχου του όπλου ή του τόξου του, ή αρνηθεί ν’ αφαιρέσει τα φυσίγγια από το όπλο, είναι ένοχος αδικήματος. Το ίδιο εάν παραλείψει να αποβιβάσει τα κυνηγετικά σκυλιά του για έλεγχο από το αυτοκίνητο και πάλι είναι ένοχος αδικήματος. Ακόμα, εάν δεν μπορεί να τα μαζέψει για να γίνει έλεγχος μέσα στο βιότοπο είναι ένοχος αδικήματος.

Νέα επιβάρυνση και για τους σκύλους

Μέχρι δυο σκύλους στο κυνήγι η άδεια θα είναι 10 ευρώ. Όμως για κάθε πρόσθετο σκύλο στην άδεια θα καταβάλλεται ποσό 5 ευρώ. Εάν κάποιος κυνηγά με σκύλο που δεν φέρει σήμανση το πρόστιμο είναι 200 ευρώ. Το ίδιο και για σκύλο που εκπαιδεύει ο κυνηγός στους βιότοπους. Για μεταφορά όπλου με φυσίγγια στο αυτοκίνητο 500 ευρώ.  Τέλος, εισάγεται αδίκημα όταν αρνηθεί κάποιος να ενημερώσει τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Θήρας για την κάρπωση θηράματος. Το πρόστιμο είναι 100 ευρώ. Το στήσιμο σιδηροπαγίδων για θηράματα, όπως ο λαγός και το αγρινό, τιμωρείται με 500 ευρώ την κάθε μία, για περδίκια, φραγκολίνες και φάσσες 100 ευρώ η κάθε μία και για τζίκλες 10 ευρώ η κάθε μια.

ΣΧΟΛΗ ΘΗΡΟΦΥΛΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΜΕ ΔΟΣΕΙΣ

Ειδική πρόνοια προβλέπει την ίδρυση και λειτουργία Σχολής Θηροφυλάκων. Καθορίζονται οι προϋποθέσεις εισδοχής, η αθλητική δοκιμασία, τα μαθήματα που θα διδάσκονται και η επιτυχής ολοκλήρωση της εκπαίδευσής τους. Το νομοσχέδιο προβλέπει ότι εξώδικα πρόστιμα που υπερβαίνουν τα χίλια ευρώ, μπορούν να τύχουν διακανονισμού και να εξοφλούνται με μηνιαίες δόσεις. Η εξόφληση θα γίνεται μέσα σε ένα χρόνο. Εάν δεν πληρωθούν οι δόσεις τα πρόστιμα θ’ αυξάνονται κατακόρυφα.

http://www.philenews.com/
Σωτήρης Μιχαήλ

Share.

Τα σχόλια είναι κλειστά σε αυτό το θέμα


Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων