Πρόσληψη ατόμου για τη θηρευτική περίοδο

0

Γνωστοποιούμε ότι ο Κυνηγετικός Σύλλογος Αλμυρού (ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 07/2019) θα προβεί στην πρόσληψη ενός ατόμου για τη θηρευτική περίοδο 2019-2020 (αντικείμενο παραλαβή και διεκπεραίωση αδειών θήρας).

Αιτήσεις των ενδιαφερομένων γίνονται δεκτές μέχρι την 31η Ιουλίου 2019 και ώρα 14η μεσημβρινή από τον Πρόεδρο του Συλλόγου κ. ΤΙΜΠΛΑΛΕΞΗ ΣΤΕΛΙΟ (τηλ. Πληροφ. 6972673512)

Α/ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

1)Να είναι Έλληνες πολίτες, να έχουν ελληνική ιθαγένεια και να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. (ΥΠΟΒΟΛΗ Φ/ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ)

2)Να είναι κάτοχοι τουλάχιστον απολυτηρίου Λυκείου. (ΥΠΟΒΟΛΗ Φ/ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ)

3)Να είναι γνώστες Ηλεκτρονικού Υπολογιστή. (ΥΠΟΒΟΛΗ Φ/ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ)

4)Να είναι γνώστες Λογιστικών. (ΥΠΟΒΟΛΗ Φ/ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ)

5)Να μην έχουν καταδικαστεί σε ποινή που συνεπάγεται κατά το νόμο στέρηση της ικανότητας διορισμού ως Δημοσίου Διοικητικού υπαλλήλου. (ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ)

6)(για άρρενες) Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή απαλλαγεί από αυτές νόμιμα. (ΥΠΟΒΟΛΗ Φ/ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ)

7)Να κατάγονται κατά προτίμηση από το Δήμο Αλμυρού. (ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ)

8)Κάρτα ανεργίας σε ισχύ. (ΥΠΟΒΟΛΗ Φ/ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ)

9)Αντίγραφο Εκκαθαριστικού Δ.Ο.Υ ιδίου ή βεβαίωση μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης

10)Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση θα ληφθεί υπόψη τουλάχιστον για το ένα άτομο, λόγω φύσης του αντικειμένου και γνώσης της νομοθεσίας περί έκδοσης αδειών θήρας.

Β/ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΩΡΑΡΙΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Καθορίζονται με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την πρόσληψη (ωράριο εναλλακτικό ήτοι 09.00-13.00 και 18.00-20.00) διάρκεια απασχόλησης το ανώτερο έως τρείς μήνες από την έναρξη ήτοι 10/09/2019 και ημέρες εργασίας την εβδομάδα σύμφωνα με τις τρέχουσες ανάγκες με απόφαση του Προέδρου κατά περίπτωση.

Γ/ΠΡΟΣΛΗΨΗ

Η πρόσληψη γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Κυνηγετικού Συλλόγου μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων-αιτήσεις που θα έχουν περίπου δικ/κα για την επιλογή θα γίνει κλήρωση.

Δ/ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΤΥΧΟΝ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΑ ΛΗΦΘΕΙ ΥΠΟΨΗΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                 Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΙΜΠΛΑΛΕΞΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ                             ΜΠΟΤΟΣ ΝΩΝΤΑΣ

Share.

Τα σχόλια είναι κλειστά σε αυτό το θέμα


Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων