Πετροπέρδικες θα απελευθερώσει ο ΚΣ Θεσσαλονίκης

0

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών Μακεδονίας και Θράκης με απόφαση που εξέδωσε, ενέκρινε, την συνταχθείσα από επιστημονικό συνεργάτη της ΣΤ΄ΚΟΜΑΘ τον Μάιο του 2019, έκθεση εμπλουτισμού ενδιαιτημάτων, με θηραματικά είδη, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας με τις ακόλουθες παρατηρήσεις :

Αφορά την απελευθέρωση πενήντα (50) ατόμων πετροπέρδικας (Alectoris graeca) από τον Κυνηγετικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, με σκοπό την αύξηση του τοπικού πληθυσμού του είδους και μέσω αυτής, την αύξηση της κυνηγετικής κάρπωσης. Η απελευθέρωση θα γίνει σε θέση της Τοπικής Κοινότητας Εξοχής, της Δημοτικής
Ενότητας Χορτιάτη, του Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη, Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης.

Η απελευθέρωση θα είναι άμεση και θα πραγματοποιηθεί το αργότερο μέχρι και τριάντα ημέρες πριν την έναρξη της κυνηγετικής περιόδου για το είδος. Τα προς απελευθέρωση άτομα θα είναι περίπου 8 – 12 εβδομάδων

Για την υλοποίηση των παραπάνω απαιτείται η προμήθεια πενήντα (50) ατόμων πετροπέρδικας είτε από το δημόσιο εκτροφείο Καρπενησίου, είτε από ιδιωτικό εκτροφείο που λειτουργεί νόμιμα.

Οι δαπάνες υλοποίησης της έκθεσης που εγκρίνεται με την παρούσα, θα βαρύνουν τις φιλοθηραματικές δαπάνες του Κυνηγετικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης και πρέπει να περιλαμβάνονται υποχρεωτικά στον εγκεκριμένο από το Δασαρχείο Θεσσαλονίκης προϋπολογισμό του Κυνηγετικού Συλλόγου
Τα απελευθερωθέντα πτηνά θα τρέφονται από την υπάρχουσα βλάστηση της περιοχής απελευθέρωσης, η οποία ενδείκνυται να είναι χαμηλή.
Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, το πρώτο διάστημα μετά την απελευθέρωση, να φροντίσει να εξασφαλίσει νερό και τροφή για τα απελευθερωθέντα θηράματα, σε ενδεικνυόμενες περιοχές, μετά από υπόδειξη του Δασαρχείου Θεσσαλονίκης, ώστε να εξασφαλισθεί ο ομαλός εγκλιματισμός αυτών

Share.

Τα σχόλια είναι κλειστά σε αυτό το θέμα


Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων