Απόλυτη απαγόρευση αλιείας σε ποταμούς της Ημαθίας

0

Την απόλυτη απαγόρευση της αλιείας με κάθε μέσο και εργαλείο, στους ποταμούς της Π.Ε. Ημαθίας Τριπόταμο και Αράπιτσα, αποφάσισε  ο αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας.

Σκοπό της απαγόρευσης είναι η ενίσχυση των φυσικών αποθεμάτων τους και την μείωση του κινδύνου εξαφάνισης αυτών.
Η απαγορευτική περίοδος αρχίζει από 09 Αυγούστου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 08.00 πμ και λήγει την 1η Νοεμβρίου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 08.00 πμ, οπότε αρχίζει η απαγόρευση λόγω προστασίας της αναπαραγωγής σύμφωνα με τον Β.Δ.142/1971

Αρμόδιοι για την εφαρμογή της παρούσας είναι οι Αστυνομικές Αρχές και οι Δασικές Υπηρεσίες στην περιοχή αρμοδιότητάς των.
Οι παραβάτες της παρούσας διώκονται και τιμωρούνται με τις ισχύουσες διατάξεις (άρθρο 9 του Ν.2040/1992).
Οι αποδέκτες της παρούσας παρακαλούνται να τη γνωστοποιήσουν με κάθε πρόσφορο μέσο στους χώρους ευθύνης τους.

Share.

Τα σχόλια είναι κλειστά σε αυτό το θέμα


Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων