Πρόγραμμα θήρας και αγώνων κυνηγετικών σκύλων της Ε.Κ.Π. Κόζιακα

0

Εγκρίθηκε το πρόγραμμα θήρας, εκγύμνασης και αγώνων κυνηγετικών σκύλων της Ε.Κ.Π. Κόζιακα Τρικάλων κυνηγετικής περιόδου 2019– 2020.   

Για να αποκτήσει κανείς δικαίωμα κυνηγίου στην περιοχή “Κόζιακα” Τρικάλων απαιτούνται :
Κατοχή κοινής άδειας κυνηγίου που θα ισχύει για την περιφέρεια του Νομού Τρικάλων ήτοι Τοπικής, Περιφερειακής ή Γενικής άδειας.
Απόκτηση ειδικής άδειας για το κυνήγι στην Κυνηγετική περιοχή.

Για να αποκτήσει ο ενδιαφερόμενος κυνηγός την ειδική άδεια κυνηγίου πρέπει να υποβάλλει στο Δασαρχείο Τρικάλων ( Κυνηγετική περιοχή ) Κολοκοτρώνη 30, τηλ 2431063474, 2431063471 – FAX 2431063479 :
Αίτηση στην οποία να αναφέρονται το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, το επάγγελμα, το έτος γέννησης, ο αριθμός αδείας κυνηγίου η εκδούσα αρχή, η Δ/νση κατοικίας, ο αρ. τηλεφώνου, η περίοδος που επιθυμεί να κυνηγήσει και τα θηράματα για τα οποία ενδιαφέρεται.
Κοινή άδεια θεωρημένη για την τρέχουσα κυνηγετική περίοδο.
Να καταβάλλει το χρηματικό ποσό εκδόσεως της ειδικής άδειας που καθορίζεται ως εξής :
Για τους μόνιμους κατοίκους των Τοπικών Κοινοτήτων που ολόκληρο ή μέρος των διοικητικών ορίων τους βρίσκεται μέσα στην Κυνηγετική περιοχή 8,00 ΕΥΡΩ για πέντε (5) εισόδους ή 15 ΕΥΡΩ για δέκα (10) εισόδους.
Για τους μόνιμους κατοίκους του Ν. Τρικάλων 14,00 ΕΥΡΩ για πέντε (5) εισόδους ή 25,00 ΕΥΡΩ για δέκα (10) εισόδους.
Για τους υπόλοιπους Έλληνες, τους υπηκόους ξένων κρατών που διαμένουν στην Ελλάδα πέραν της 15ετίας και υπηκόους χωρών της Ε.Ε 20,00 ΕΥΡΩ για πέντε (5) εισόδους ή 35,00 ΕΥΡΩ για δέκα (10) εισόδους.
Για τους υπόλοιπους υπηκόους άλλων ξένων κρατών πλην Ε.Ε. 50,00 ΕΥΡΩ για δύο (2) ημέρες.
Η ειδική άδεια ισχύει για πέντε (5) ή δέκα (10) ημέρες κυνηγίου. Όσοι επιθυμούν να κυνηγήσουν για περισσότερες ημέρες μπορούν να βγάλουν περισσότερες άδειες στις οποίες θα ορίζεται ο χρόνος κυνηγίου κάθε φορά που επιθυμούν να κυνηγήσουν.

Κυνηγοί υπήκοοι ξένων κρατών (εκτός μελών Ε.Ε) εκτός από τα τέλη της ειδικής άδειας οφείλουν να εφοδιασθούν με Γενική άδεια καταβάλλοντας τέλη, όπως αυτά ορίζονται με την ετήσια Ρυθμιστική δ/γη του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για διάρκεια 15 ημερών ή δύο (2) μηνών ή ολόκληρη την κυνηγετική
περίοδο.
Όλες οι κατηγορίες ειδικών αδειών επιβαρύνονται με ΦΠΑ . Αίτηση χρειάζεται μόνο για την πρώτη άδεια.
Ο κυνηγός που τήρησε την διαδικασία του παρόντος άρθρου αποκτά το δικαίωμα κυνηγίου στην Ε.Κ.Π. “Κόζιακα” Τρικάλων.

Αν για οποιαδήποτε αιτία ύστερα από εισήγηση του επόπτη της Ε.Κ.Π. απαγορευτεί το κυνήγι και λόγω της απαγορεύσεως αυτής δεν έχει ο κυνηγός τον απαιτούμενο χρόνο να κυνηγήσει έστω και μια φορά, η Υπηρεσία υποχρεούται να επιστρέψει στους κυνηγούς τα χρηματικά ποσά που καταβάλλουν για την έκδοση ειδικής άδειας.

Δείτε εδω το αναλυτικό πρόγραμμα θήρας της ΕΚΠ Κόζιακα
και τους πίνακες τιμών των θηρευσίμων ειδών

 

 

Share.

Τα σχόλια είναι κλειστά σε αυτό το θέμα


Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων