Κυνήγι και ανακύκλωση

0

Δράσεις συλλογής των αποβλήτων που δημιουργούνται κατά την κυνηγετική περίοδο, από την θηροφυλακή των Κυνηγετικών Οργανώσεων.

“Η θηροφυλακή των Κυνηγετικών Οργανώσεων αποτελεί το σημαντικότερο παράγοντα για την προστασία της άγριας πανίδας που εντάσσεται στη φυσική μας κληρονομιά και την ανάπτυξη της βιοποικιλότητας. Το έργο που επιτελείται πολυδιάστατο από το 2000 μέχρι σήμερα. Σε δράση με συμβολικό και ουσιαστικό χαρακτήρα προχώρησε η θηροφύλακας του Κυνηγετικού Συλλόγου Σύρου, Ειρήνη Ξαγοράρη κινητοποιώντας τις δυνάμεις της στην περιβαλλοντική, πολιτιστική και κυνηγετική αναβάθμιση, σε μια προσπάθεια συμβολής στην αειφορία και τη διατήρηση του φυσικού κάλλους των βουνών μας.

Με σύνθημα, ο κυνηγότοπος πρέπει να παραμένει στην ίδια κατάσταση που ήταν πριν την επίσκεψη των κυνηγών και αυτό θα γίνει μόνο αν ο κάθε κυνηγός προχωρά στη συλλογή των αποβλήτων που δημιουργεί. Η ανακύκλωση των παντοειδών σκουπιδιών που εγκαταλείπονται στον κυνηγότοπο, πρέπει να γίνει συνείδηση όλων των κυνηγών, ιδιαίτερα δε η συλλογή των ριγμένων καλύκων σε μια τσάντα, ούτε όγκο, αλλά ούτε βάρος προσθέτουν, και θα πρέπει να αποτελεί το πρωταρχικό μέλημα του κυνηγού μετά το τέλος της κυνηγετικής μέρας, για τον λόγο αυτό με προσωπικά της έξοδα αθλοθέτησε μάλιστα έπαθλο (ένα κουτί φυσίγγια) για τον κάθε ένα που παραδίδει μια γεμάτη τσάντα άδειων καλύκων με σκοπό την ανακύκλωση.

Η ανακύκλωση βοηθά στην προστασία του περιβάλλοντος από χημικές και επικίνδυνες ουσίες που μπορεί να διαφύγουν στην ατμόσφαιρα, στο νερό και στο έδαφος από απορρίμματα που δεν τα έχουμε διαχειριστεί σωστά. Οι ουσίες αυτές μπορεί να εισέλθουν στην τροφική αλυσίδα και να δημιουργήσουν πολύ σοβαρά προβλήματα τόσο στα ζώα όσο και στον άνθρωπο ο οποίος αποτελεί τον τελευταίο κρίκο της αλυσίδας αυτής.

Η Ανακύκλωση και κυρίως η σωστή ανακύκλωση συμβάλλει στη δημιουργία ενός καθαρού και υγιούς περιβάλλοντος τόσο σήμερα όσο και αύριο, προστατεύοντας την υγείας μας και συμβάλλοντας σημαντικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής τη δική μας και των παιδιών μας. Απώτερος στόχος είναι να μάθουμε όλοι μας ότι πρέπει να διαχειριζόμαστε τα απόβλητα της δραστηριότητάς μας για την ελαχιστοποίηση της περιβαλλοντικής υποβάθμισης και την εν γένη αειφορία του κυνηγίου”.

 www.syrostoday.gr/

 

Share.

Τα σχόλια είναι κλειστά σε αυτό το θέμα


Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων