Μερική άρση απαγόρευσης θήρας στην Κάλυμνο

0

Με απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου τροποποιήθηκε, ως προς τα όρια και το εμβαδόν, η με αριθ. πρωτ. 52544/31-8-2017 (ΦΕΚ 3247 Β), με την οποία απαγορεύτηκε το κυνήγι, για μια τριετία, στις περιοχές «Καρίνα, Μεροβίγλι, Ζάρες, Άργος, Μονές, Καψάλα και Τράχηλας» νήσου Καλύμνου, έκτασης  συνολικού εμβαδού εννιά χιλιάδων εννιακοσίων δεκαοκτώ (9.918) στρεμμάτων, μειώνοντάς την κατά 7.512,613 στρέμματα.

Διατηρήθηκε η απαγόρευση του κυνηγιού όλων των θηραμάτων (πτερωτών και τριχωτών), για την κυνηγετική
περίοδο 2019-2020, στις περιοχές «Καψάλα», «Μεροβίγλι» και «Τράχηλας» Ν. Καλύμνου, σε έκταση εμβαδού
δύο χιλιάδων τετρακοσίων πέντε στρεμμάτων και τριακοσίων ογδόντα εφτά τετραγωνικών μέτρων (2.405,387
στρεμμάτων), η οποία ορίζεται ως ακολούθως:

«Αρχίζει από την παραλία δυτικά της εκκλησίας του Αγίου Ανδρέα και με κατεύθυνση βορειοανατολική διέρχεται
εντός ενός μικρού ρέματος, στη συνέχεια με την ίδια κατεύθυνση φτάνει στην κορυφογραμμή του όρους
Μεροβίγλι (υψόμετρο 498 μ.). Από τη θέση αυτή και με κατεύθυνση βορειοδυτική ακολουθεί την κορυφογραμμή
του όρους μέχρι την εκκλησία του Αγίου Κωνσταντίνου (περιοχή εκτός της απαγόρευσης), από το σημείο αυτό
και με κατεύθυνση βορειοδυτική φτάνει στην κορυφογραμμή του όρους Καψάλα (υψόμετρο 460 μέτρα). Από την
κορυφογραμμή του όρους Καψάλα, με κατεύθυνση δυτική, ακολουθεί την κορυφογραμμή του όρους μέχρι το
Ακρωτήριο Τράχηλας. Από το Ακρωτήριο Τράχηλας με κατεύθυνση νοτιοανατολική ακολουθεί την ακτογραμμή
μέχρι το ρέμα, από όπου ξεκίνησε».

Η παραπάνω έκταση απεικονίζεται με συνεχή κόκκινη γραμμή στο συνημμένο απόσπασμα φύλλο χάρτη Γ.Υ.Σ.,
κλίμακας 1:30.000, και στο απόσπασμα ορθοφωτοχαρτών, κλίμακας 1:30.000.

Αντίστοιχα με συνεχή πράσινη γραμμή, απεικονίζεται ο χώρος στον οποίο αίρεται η απαγόρευση της θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2019-2020.

Share.

Τα σχόλια είναι κλειστά σε αυτό το θέμα


Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων