Αντιφατικά τα δεδομένα για τη βιωσιμότητα της Θηροφυλακής, λέει το ΥΠΕΝ

0

Eπί τάπητος τα ζητήματα βιωσιμότητας της λειτουργίας της Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής μετά από αναφορά της Ζέττας Μακρή

Αντιφατικά είναι, σύμφωνα με το αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τα δεδομένα που αφορούν στη βιωσιμότητα της λειτουργίας της Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής και αποτελούν, συνεπώς, αντικείμενο ανάλυσης και προβληματισμού, ιδιαίτερα λόγω της οικονομικής κρίσης, της αρμόδιας Διεύθυνσης Διαχείρισης Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η συγκεκριμένη υπηρεσία βρίσκεται αδιαλείπτως σε άμεση συνεργασία με τις κυνηγετικές οργανώσεις για τη ρύθμιση κάθε προβλήματος που ανακύπτει και επηρεάζει την ποιότητα και αποτελεσματικότητα της Θηροφυλακής. Με την ως άνω διαπίστωση καταλήγει η αναλυτική απάντηση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Κ. Χατζηδάκη, στην από 24-10-2019 κοινοβουλευτική αναφορά της κ. Ζέττας Μ. Μακρή, Βουλευτή Ν. Μαγνησίας σχετικά με τη βιωσιμότητα της λειτουργίας της Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής.

Συγκεκριμένα, η Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος, ως εποπτεύουσα αρχή της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος, κατά τη διάρκεια του οικονομικού και διαχειριστικού ελέγχου που διενήργησε, διαπίστωσε ότι επήλθε μείωση των εσόδων που κατέληγαν στην Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδας (κατά 420.000 ευρώ περίπου) και η οποία οφείλεται στη μείωση κατά 7.000 περίπου αδειών θήρας που δεν εκδόθηκαν μέσω των Κυνηγετικών Συλλόγων, αλλά απευθείας μέσω των Δασικών Υπηρεσιών. Για την επίλυση του ζητήματος έγιναν εκτενείς συζητήσεις των υπηρεσιακών παραγόντων του Υπουργείου με την Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος για τον τρόπο αναπλήρωσής του και προκρίθηκε η λύση της αύξησης της ετήσιας συνδρομής που καταβάλλουν οι κυνηγοί, που είναι μέλη των αναγνωρισμένων από το Υ.Π.ΕΝ. Κυνηγετικών Συλλόγων με σχετική απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

‘Ομως, σε σχέση με τον αριθμό των απασχολούμενων στις Κυνηγετικές Οργανώσεις ιδιωτικών φυλάκων θήρας, καθημερινά, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας γίνεται αποδέκτης πράξεων ανανέωσης ή μετατροπής των συμβάσεων εργασίας των ιδιωτικών φυλάκων Θήρας, από ορισμένου χρόνου σε αορίστου χρόνου, γεγονός που οδηγεί σε αντίθετα συμπεράσματα για τη βιωσιμότητα της θηροφυλακής και την ως άνω διαπιστωμένη κρίση στα οικονομικά των Κυνηγετικών Οργανώσεων.

Για να αρθεί η αντιφατικότητα των ως άνω δεδομένων, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προτείνει η διαχείριση των θεμάτων «βιωσιμότητας της Θηροφυλακής» να γίνεται από τις ίδιες τις Κυνηγετικές Οργανώσεις, οι οποίες οφείλουν να προσαρμόσουν την οικονομική τους διαχείριση στα ισχύοντα δεδομένα, δίνοντας βραχυπρόθεσμα προτεραιότητα στην ορθολογική διαχείριση των φιλοθηραματικών τους εξόδων (απαραίτητες μειώσεις) και διασφαλίζοντας παράλληλα το έργο των ιδιωτικών φυλάκων θήρας (εργασιακή ποιότητα και σταθερότητα έργου).

https://www.thenewspaper.gr/ 

Share.

Τα σχόλια είναι κλειστά σε αυτό το θέμα


Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων