Επιστημονική έρευνα & παρακολούθηση πληθυσμού του Χρυσαετού

0

Σε χορήγηση άδειας διεξαγωγής επιστημονικής έρευνας για την παρακολούθηση Πληθυσμού και Οικολογίας του Χρυσαετού  στη Β. Ελλάδα, προχώρησε η Διεύθυνση Διαχείρισης Δασών του ΥΠΕΝ .

Περιεχόμενο και Περιοχές έρευνας:
 Η έρευνα θα επικεντρωθεί στην απογραφή και παρακολούθηση των επικρατειών του είδους εντός και εκτός δικτύου NATURA 2000 σε περιοχές της Μακεδονίας και τη Θράκη με τη διενέργεια σήμανσης και τηλεμετρίας νεαρών αλλά και ενήλικων ατόμων και
 Στη λήψη βιοδηλωτικών δειγμάτων (πεσμένων φτερών, περιττωμάτων, συμπήκτων και υπολειμμάτων τροφής) από φωλιές και κούρνιες, καθώς και δειγμάτων αίματος και παρασιτικού φορτίου όσων τυχόν ατόμων θα σημανθούν.
 Η έρευνα (δράσεις πεδίου) θα πραγματοποιηθεί σε περιοχές επικράτειες του Χρυσαετού στη Μακεδονία και τη Θράκη. Με μέριμνα της επιβλέπουσας την έρευνα αναπληρώτριας καθ. κ. Κατή θα υποβληθεί στην οικεία Δασική Αρχή και το Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων περιοχών, χρονοδιάγραμμα των επισκέψεων στο πεδίο της
ερευνητικής ομάδας.  To είδος που θα μελετηθεί ανήκει στο Παρ 1 της οδηγίας 2009/147/ΕΚ, στο Παρ. ΙΙ CITES, και θεωρείται κινδυνεύον (ΕΝ) στην Ελλάδα. Τα ευρήματα της έρευνας θα συμβάλλουν στην ορθότερη
διαχείριση του πληθυσμού.
Οι ερευνητικές εργασίες θα αφορούν ιδίως:
 Την απογραφή και παρακολούθηση των επικρατειών από επιλεγμένα εποπτικά σημεία με τις απαραίτητες προφυλάξεις για την αποφυγή ενόχλησης στις φωλιές του χρυσαετού και άλλων ειδών της άγριας πανίδας. Θα πραγματοποιηθούν μέχρι τέσσερις (4) τετράωρες παρατηρήσεις ανά επικράτεια.
 Τη δακτυλίωση και την σήμανση (σε επιλεγμένες περιπτώσεις) με δορυφορικούς πομπούς νεαρών ατόμων (στις φωλιές σε κατάλληλη ηλικία πριν ολοκληρωθεί η πτέρωση ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόμενο πρόωρης πτήσης). Για τη δακτυλίωση θα απαιτηθεί σχετική άδεια δακτυλιωτή για μέλος ή μέλη της ομάδας πεδίου.
 Τη σήμανση με δορυφορικούς πομπούς ενηλίκων, επικρατειακών ατόμων για την παρακολούθηση της χρήσης χώρου εντός της επικράτειας των ειδών με έμφαση στην Π.Ε. Έβρου. Η σύλληψη θα γίνει με εγκεκριμένες για το είδος μεθόδους (bownet) κατά τους χειμερινούς μήνες και πριν την έναρξη της αναπαραγωγικής περιόδου. Ενδεχομένως να συνεχιστούν οι προσπάθειες παγίδευσης ενηλίκων ατόμων σε επικράτειες χωρίς ενεργή αναπαραγωγή το 2020.
 Στη λήψη βιοδηλωτικών δειγμάτων (πεσμένων φτερών, περιττωμάτων, συμπήκτων και υπολειμμάτων τροφής) από φωλιές και κούρνιες, λήψη δειγμάτων αίματος και παρασιτικού φορτίου όσων τυχόν ατόμων θα σημανθούν. Δεν θα προσεγγιστούν ενεργές φωλιές σε καμία περίπτωση στο διάστημα 15 Μαρτίου – 15 Ιουνίου. Στις περιπτώσεις που απαιτηθεί άμεση παρέμβαση για τη διάσωση νεοσσών θα ενημερώνεται σχετικά η οικεία Δασική Αρχή και ο Φ.Δ.Π.Π . Επίσης επιτρέπεται η τοποθέτηση camera traps σε φωλιές κατά την έναρξη της αναπαραγωγικής περιόδου, οι οποίες θα αφαιρεθούν μετά την πτέρωση των νεοσσών.

Οι ερευνητικές εργασίες πρέπει να εκτελεστούν με τη μεγαλύτερη δυνατή διασφάλιση των ειδών αναφοράς και των ενδιαιτημάτων τους από όχληση.
Οι Δασικές Υπηρεσίες στις οποίες κοινοποιείται η παρούσα παρακαλούνται σε συνεργασία με τους οικείους Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, να παρακολουθήσουν και να εποπτεύσουν τη διαδικασία και να επιβάλλουν, εφόσον ειδικοί λόγοι το απαιτήσουν, τυχόν απαραίτητους συμπληρωματικούς όρους, για την εποπτεία των εργασιών πεδίου, την αποφυγή ενδεχόμενης αρνητικής επίπτωσης στην κατάσταση διατήρησης των ειδών και των οικοτόπων τους στην περιοχή αρμοδιότητας τους.

Share.

Τα σχόλια είναι κλειστά σε αυτό το θέμα


Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων