Η αγροτική πολιτική δεν ευνοεί τα μικρά θηράματα

0

Σήμερα, χιλιάδες επιστήμονες από όλη την Ευρώπη και τον κόσμο, έχουν υψηλότερες απαιτήσεις  για τη βιωσιμότητα και τη βιοποικιλότητα από την επόμενη Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ).

Μέσα από ένα πλάνο δέκα στόχων, σε δήλωσή τους, υπογράμμισαν τις αδυναμίες της υπάρχουσας ΚΑΠ, σχετικά με το περιβάλλον, το κλίμα και τα κοινωνικα-οικονομικά θέματα. Την ίδια ώρα, οι κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης συζητούν οικονομικές μειώσεις στο CAP Pillar II, πρόγραμμα το οποίο χρηματοδοτεί γεωργο-περιβαλλοντικά προγράμματα.

Στην ανακοίνωσή τους, οι επιστήμονες τονίζουν ότι «η γεωργία είναι η κινητήριος δύναμη της περιβαλλοντικής υποβάθμισης στην Ευρώπη», κάνοντας αναφορά σε θέματα που σχετίζονται με την «επέκταση/ενταντικοποίηση» και την εγκατάλειψη γης. Επιπλέον, υπογραμμίζουν το γεγονός ότι «οι προηγούμενες αναφορές απέτυχαν να επανασχεδιάσουν ή να ενσωματώσουν τα υπάρχοντα μέσα για να βελτιώσουν την απόδοση της ΚΑΠ.

Οι ευρωπαϊκοί κυνηγετικοί οργανισμοί ανησυχούν για την κατάσταση των πληθυσμών των μικρών θηραμάτων στην Ευρώπη και την ικανότητα της υπάρχουσας ΚΑΠ να συμβάλλει στην βιοποικιλότητα. Οι μειώσεις πληθυσμών μικρών ζώων, όπως της πέρδικας, του φασιανού και του ευρωπαϊκού λαγού, είναι άκρως ανησυχητικές και θα συνεχιστούν, αν δεν υπάρξουν αλλαγές στην επόμενη Κοινή Αγροτική Πολιτική.

H Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία για το κυνήγι και τη διατήρηση (FACE), που εκπροσωπεί 7 εκ. κυνηγούς, συμφωνεί στο ότι πρέπει να υπάρξει μεταρρύθμιση στην απόδοση της ΚΑΠ, μέσα από την υιοθέτηση μιας προσέγγισης που θα εστιάζει στην διατήρηση της βιοποικιλότητας. Η επομενη ΚΑΠ χρειάζεται περισσότερα κίνητρα και περιβαλλοντικούς στόχους που θα συνδέονται άμεσα με αποτελέσματα και επιπτώσεις.

Οι επιστήμονες επισημαίνουν, επίσης, την ανάγκη οριοθέτησης τουλάχιστον του 10% των γεωργικών εκτάσεων σε φυσικές περιοχές, έτσι ώστε να οικοδομηθεί μια ανθεκτική και λειτουργική βιοποικιλότητα. Παράλληλα συστήνουν, οι γεωργοί που διαθέτουν εκτάσεις υψηλής περιβαλλοντικής αξίας, να χαίρουν ιδιαίτερης στήριξης.

Για την FACE, η γεωργία δεν θα έπρεπε να περιορίζεται στην «παραγωγή», αλλά θα έπρεπε να στηρίζει τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, όπου συγκεκριμένοι νόμοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν καταπατούνται. Για παράδειγμα, όσον αφορά στην επιλογή των φυσικών χαρακτηριστικών, οι κανόνες της ΚΑΠ, πρέπει να ενθαρρύνουν τους αγρότες να διατηρούν σημαντικούς οικότοπους, οι οποίοι είναι  ευεργετικοί για την βιοποικιλότητα (και τη γεωργία) στη γη τους.

Σε όλη την ευρωπαϊκή επικράτεια, συνεργασίες μεταξύ κυνηγών και αγροτών ή κατόχων μεγάλων εκτάσεων γης, αποδεικνύονται ευεργετικότατες για τη βιοποικιλότητα. Είναι σημαντικό  η αξία αυτών των παραγωγικών συνεργασιών να τονιστεί στην ΚΑΠ του 2020.

Share.

Τα σχόλια είναι κλειστά σε αυτό το θέμα


Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων