Εμπλουτισμός βιοτόπων με λαγούς στο Μέτσοβο

0

Εγκρίθηκε ο εµπλουτισµός βιοτόπων µε  Λαγό στις θέσεις «Λυκουρέσι » & «Μαυροβούνι» του ∆ήµου Μετσόβου της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων µε απελευθέρωση 24 συνολικά ατόµων

Οι απελευθερώσεις θα γίνουν πριν την έναρξη της κυνηγετικής περιόδου 2020-2021 σε χρόνο όσο το δυνατόν αποµακρυσµένο από την έναρξη θήρας και σε καµία περίπτωση µικρότερο των 30 ηµερών.

Οι δαπάνες υλοποίησης εµπλουτισµού του παραπάνω βιοτόπου θα βαρύνουν τις φιλοθηραµατικές δαπάνες της Ε Κ.Ο.Η & Κυνηγετικού Συλλόγου Μετσόβου και θα πρέπει να συµπεριλαµβάνονται υποχρεωτικά στον εγκεκριµένο προϋπολογισµό τους.

Το ∆ασαρχείο Μετσόβου µετά την ολοκλήρωση του εµπλουτισµού παρακαλείται για την ενηµέρωση και αποστολή σε αντίγραφα όλων των απαιτούµενων δικαιολογητικών στη ∆/νση µας και στο Τµήµα ∆ιαχείρισης Άγριας Ζωής και Θήρας του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας

Share.

Τα σχόλια είναι κλειστά σε αυτό το θέμα


Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων