Έκτακτη γενική συνέλευση της ΣΤ’ ΚΟΜΑΘ

0

ΣΤ’ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
ΕΔΡΑ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 4
T.Θ. 18447 – Τ.Κ. 540 03
ΤΗΛ. & FAX: 2310 – 219656, 246 640, 218 448, 6973 808934
http://www.hunters.gr
e-mail: [email protected], [email protected]

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία έκτακτη γενική συνέλευση
της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Μακεδονίας Θράκης

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στις 2 Μαρτίου 2003, στο Συνεδριακό Κέντρο της HELEXPO στη Θεσσαλονίκη, ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Μακεδονίας Θράκης. Η Συνέλευση αυτή αποτελεί συνέχεια προηγούμενης απόφασης για πραγματοποίηση κάθε χρόνο 2 Έκτακτων και μιας Τακτικής Συνέλευσης, ώστε να υπάρχει δυνατότητα για περισσότερη συζήτηση, ενημέρωση, αλλά και λήψη αποφάσεων με βάση τα τρέχοντα ζητήματα.

Ο Πρόεδρος κ. Γ. Δέλλιος ενημέρωσε τους εκπροσώπους των Κ.Σ της Μακεδονίας και της Θράκης για τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, τις ενέργειες που οδήγησαν στην άρση των δυσμενών εξελίξεων , τα μέτρα που λαμβάνονται από εδώ και στο εξής για αντιμετώπιση παρόμοιων καταστάσεων. Ενημέρωσε επίσης σχετικά με την Ομοσπονδιακή Θηροφυλακή, καθώς και για θέματα ευρωπαϊκής νομοθεσίας που αφορούν τη θήρα. Ενημέρωσε τέλος το Σώμα για την επικείμενη αγορά νέας στέγης για την ΣΤ’ ΚΟΜΑΘ.

Άλλο θέμα της Γενικής Συνέλευσης ήταν και η τροποποίηση των καταστατικών λειτουργίας των Κυνηγετικών Συλλόγων, όπου ο Πρόεδρος ανέπτυξε πρόταση, βασισμένη στις προτάσεις και τις θέσεις των Κυνηγετικών Συλλόγων.

Μετά από διεξοδική και πολύωρη συζήτηση η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα τα εξής:

1. Εξουσιοδοτείται το Δ. Σ. της ΚΟΜΑΘ να ενσωματωθούν οι προτάσεις των Κ. Σ. στην πρόταση τροποποίησης καταστατικού και να έρθει προς οριστικοποίηση σε επόμενη τακτική Γ.Σ. χωρίς νέες προτάσεις
2. Να αποσταλούν στους Κ. Σ. τα καταστατικά των Ομοσπονδιών και της ΚΣΕ έως τα τέλη Μαρτίου και να υποβληθούν έως τέλος Απριλίου οι προτάσεις για την τροποποίησή τους.
3. Τα καταστατικά των Ομοσπονδιών και Συνομοσπονδίας να κατατεθούν προς συζήτηση σε επόμενη Γ. Σ της ΚΟΜΑΘ.
4. Να αποκτηθεί στέγη για την ΚΟΜΑΘ με κόστος έως 125.000.000 δρχ. (πλέον φόρων, μεσιτικών, συμβολαιογραφικών κ.λπ)
5. Να διερευνηθεί η δυνατότητα ανέγερσης συνεδριακού κέντρου στο κτήμα του ΚΣ Θεσσαλονίκης στο Ωραιόκαστρο αφού έρθει σε επικοινωνία ο Κ.Σ.Θ. με την Ομοσπονδία και καταθέσει ολοκληρωμένη πρόταση
6. Να επιβληθεί έκτακτη εισφορά υπέρ Συλλόγου ποσού τουλάχιστον 8,8 ευρώ (πλην μιας διαφωνίας)
7. Να επιβληθεί έκτακτη εισφορά υπέρ ΚΟΜΑΘ ποσού 4,4 ευρώ (πλην μιας διαφωνίας)
8. Εγκρίνεται ο προτεινόμενος τρόπος διάθεσης των εσόδων από την έκτακτη εισφορά υπέρ ΚΟΜΑΘ
9. Να ασκηθεί πίεση προς την ΚΣΕ για την προώθηση θεσμικών και άλλων θεμάτων.

Ιδιαίτερη μνεία έγινε για τον τρόπο διάθεσης των εσόδων της έκτακτης εισφοράς. Με τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν:

• θα ενισχυθεί η πρόσληψη εποχιακών θηροφυλάκων από τους Συλλόγους και η αγορά νέων τετρακίνητων οχημάτων και πλωτών μέσων,
• θα αποκτηθούν 1 – 4 τετρακίνητα οχήματα από την ΚΟΜΑΘ,
• θα εκδοθεί το περιοδικό “ΠΑΝ – ΘΗΡΑΣ”,
• θα γίνει εφικτή η σχεδίαση και υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων και η συμμετοχή σε συνέδρια και ημερίδες,
• θα συμπληρωθεί το ποσό συντήρησης και επισκευής των οχημάτων των συλλόγων όπου κριθεί αναγκαίο,
• θα χρηματοδοτήσει την έκδοση ενημερωτικών εντύπων
• και θα βοηθήσει την εκπαίδευση των νέων κυνηγών.

Σημαντικό βάρος δίνει η Ομοσπονδία στις μελέτες και τα ερευνητικά προγράμματα από τα οποία τα σημαντικότερα απ’ αυτά που υλοποιεί τα τελευταία χρόνια είναι τα παρακάτω: μεσοχειμωνιάτικες μετρήσεις, παρακολούθηση πληθυσμών υδροβίων, γενετική του λαγού, ασθένειες θηραματικών ειδών, επαναεισαγωγή πεδινής πέρδικας, κονωνικοοικονομική μελέτη των λαγοκυνηγών κ.λπ..
Ως γνωστόν η ΣΤ’ ΚΟΜΑΘ είναι η πρώτη κυνηγετική οργάνωση που ενισχύθηκε οικονομικά από το ΥΠΕΧΩΔΕ, μέσω των δύο προγραμμάτων που ήδη εκπονούνται σχετικά με τη διάσωση του κολχικού φασιανού και τη βελτιστοποίηση της φύλαξης στην ορεινή Ροδόπη.

Η επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στο τέλος Μαΐου.

Share.

Τα σχόλια είναι κλειστά σε αυτό το θέμα


Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων