Προκήρυξη Περιφερειακών Πρωταθλημάτων Σκοποβολής I.P.S.C. έτους 2003

0

Προκήρυξη Περιφερειακών Πρωταθλημάτων Σκοποβολής I.P.S.C. έτους 2003
18-3-2003

Προκήρυξη Περιφερειακών Πρωταθλημάτων Σκοποβολής I.P.S.C. έτους 2003

Η ΣΚ.Ο.Ε προκηρύσσει τα Περιφερειακά Πρωταθλήματα Σκοποβολής I.P.S.C. έτους 2003.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι σκοπευτές / σκοπεύτριες κάτοχοι ΔΕΣΚ της ΣΚ.Ο.Ε. θεωρημένου και ανανεωμένου κατά Ε.Τ.Ε.Π.Σ. για το έτος 2003.

Κάθε αθλητής / αθλήτρια μπορεί να συμμετάσχει μόνο σε μία από τις ακόλουθες Κατηγορίες και μόνον στην Περιφέρεια της έδρας του Σωματείου του.

Κατ’ εξαίρεση, αθλητές των οποίων η μόνιμη κατοικία τους είναι σε διαφορετική Περιφέρεια από την Περιφέρεια της έδρας του Σωματείου τους και το Σωματείο τους συναινεί, δικαιούνται να δηλώσουν την κατ’ εξαίρεση συμμετοχή τους στην Περιφέρεια της μόνιμης κατοικίας τους, αντί της Περιφέρειας της έδρας του Σωματείου τους.

Η δήλωση αυτή γίνεται εγγράφως από το Σωματείο που ανήκει ο σκοπευτής και πρέπει να κατατεθεί στα γραφεία της ΣΚ.Ο.Ε., είτε να αποσταλεί με fax μέχρι την προηγούμενη της πρώτης συμμετοχής του αθλητή σε οποιονδήποτε Πρωταθληματικό Αγώνα οποιασδήποτε Περιφέρειας, άλλως θα θεωρείται ότι αγωνίζεται στην Περιφέρεια της έδρας του Σωματείου του.

Οι Περιφέρειες στις οποίες κατανέμονται γεωγραφικά τα Περιφερειακά Πρωταθλήματα είναι:
Ζώνη Α: Μακεδονία & Θράκη
Ζώνη Β: Νήσοι Ιονίου, Ήπειρος & Θεσσαλία
Ζώνη Γ: Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος και Νήσοι Κεντρικού Αιγαίου
Ζώνη Δ: Κρήτη & Δωδεκάνησα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ:
1) OPEN Ανδρών – Γυναικών – Εφήβων (Juniors) – Βετεράνων (Seniors)
2) MODIFIED Ανδρών – Γυναικών – Εφήβων (Juniors) – Βετεράνων (Seniors)
3) STANDARD Ανδρών – Γυναικών – Εφήβων (Juniors) – Βετεράνων (Seniors)
4) PRODUCTION Ανδρών – Γυναικών – Εφήβων (Juniors) – Βετεράνων (Seniors)
5) REVOLVER Ανδρών – Γυναικών – Εφήβων (Juniors) – Βετεράνων (Seniors)

Θα βραβευθούν μετά το πέρας κάθε Περιφερειακού Πρωταθλήματος οι 1ος, 2ος και 3ος κάθε κατηγορίας και από κάθε Περιφέρεια ως ακολούθως:
1ος: Κύπελλο – Χρυσό Μετάλλιο – Δίπλωμα.
2ος: Ασημένιο Μετάλλιο – Δίπλωμα
3ος: Χάλκινο Μετάλλιο – Δίπλωμα

Θα βραβευθούν επίσης, εφόσον συμπληρωθούν, και οι υποκατηγορίες, καθώς και οι τυχόν αντίστοιχες ομαδικές συμμετοχές στο Πρωτάθλημα.

Για την συμπλήρωση κάθε κατηγορίας θα απαιτούνται τουλάχιστον πέντε (5) αθλητές που θα συμπληρώσουν τον ελάχιστο αριθμό αγώνων για να συμπεριληφθούν στην κατάταξη του Πρωταθλήματος. Για την συμπλήρωση της υποκατηγορίας θα απαιτούνται τουλάχιστον τρεις (3) αθλητές. Αγώνας στον οποίο δεν θα συμπληρώνεται συγκεκριμένη κατηγορία δεν θα μπορεί να προσμετρηθεί για βράβευση στον αγώνα, πλην όμως οι βαθμοί των συμμετασχόντων στον αγώνα αυτό θα προσμετρώνται για την βαθμολογία του Πρωταθλήματος. Για τα αντίστοιχα ομαδικά θα πρέπει να συμπληρώνονται τουλάχιστον τρεις (3) ομάδες κάθε κατηγορίας σε κάθε αγώνα.

Θα ισχύσουν οι κανονισμοί της ΣΚ.Ο.Ε. και της IPSC (14Η έκδοση – αναθεώρηση Σεπτεμβρίου 2002).

Για την βαθμολογία θα εφαρμοσθούν τα Προγράμματα MSS 6.6b ή WinMSS για όλους τους αγώνες που θα προσμετρώνται στα Περιφερειακά Πρωταθλήματα.

Τα αποτελέσματα των αγώνων αυτών πρέπει να αποσταλούν στην Ομοσπονδία και σε ηλεκτρονική μορφή (αντίγραφο ασφαλείας – backup σε δισκέτες, CD-Rom ή μέσω internet) εκτός από την έντυπη μορφή τους.

Θα διεξαχθούν συνολικά σε κάθε Περιφερειακό Πρωτάθλημα ένας (1) αγώνας Level III (μίας ημέρας) και κατ’ ελάχιστο τρεις (3) Level II (5 σταδίων & 85 φυσιγγίων), η βαθμολογία των οποίων θα προσμετρά στο Πρωτάθλημα. Εξ αυτών, ο σκοπευτής θα μπορεί να προσμετρήσει κατ’ επιλογή τους 3 καλύτερους, ανεξαρτήτως επιπέδου (Level II ή Level IIΙ).

Η Βαθμολογία θα υπολογισθεί με βάση τον ακόλουθο πίνακα:

LEVEL III LEVEL II
1ος 23 Βαθμοί 20 Βαθμοί
2ος 22 Βαθμοί 19 Βαθμοί
3ος 20 Βαθμοί 17 Βαθμοί
4ος 18 Βαθμοί 16 Βαθμοί
5ος 17 Βαθμοί 15 Βαθμοί
6ος 15 Βαθμοί 13 Βαθμοί
7ος 14 Βαθμοί 12 Βαθμοί
8ος 12 Βαθμοί 10 Βαθμοί
9ος 10 Βαθμοί 09 Βαθμοί
10ος 09 Βαθμοί 08 Βαθμοί
11ος 08 Βαθμοί 07 Βαθμοί
12ος 06 Βαθμοί 05 Βαθμοί
13ος 05 Βαθμοί 04 Βαθμοί
14ος 02 Βαθμοί 02 Βαθμοί
15ος 01 Βαθμοί 01 Βαθμοί

Σε περίπτωση ισοβαθμίας (Tie), κατατάσσεται στην ανώτερη θέση αυτός που έχει πιο πολλές 1ες νίκες και σε περίπτωση ίσων νικών, αυτός που θα έχει την καλύτερη κατάταξη στον Level III της Περιφέρειάς του.

Παράβολα συμμετοχών (ατομικά):
Level 2 30 €
Level 3 45 €

Το ομαδικό παράβολο συμμετοχής ορίζεται 30 € σε κάθε αγώνα.

Κατηγορίες Γυναικών (Ladies) και Εφήβων (Juniors) δωρεάν.

Παράβολο ενστάσεων: 45 €.

Σημ.: Στους αγώνες Level III που έχουν έγκριση της I.P.S.C. και είναι πλέον διεθνείς, τότε, σύμφωνα με τον Κανονισμό της I.P.S.C. (14η έκδοση), το παράβολο ενστάσεων πρέπει να είναι το ισόποσο των $100 U.S.A. το οποίο αποδίδεται στο Διεθνές Ινστιτούτο Κριτών (I.R.O.A.).

Ο Πανελλήνιος Αγώνας 2003 που διοργανώνεται κάθε χρόνο από την ΣΚ.Ο.Ε., θα είναι ανεξάρτητος των Περιφερειακών Πρωταθλημάτων, θα διεξαχθεί δε στο τέλος Ιουνίου 2003. Για να γίνει όμως δεκτή συμμετοχή αθλητή στον Πανελλήνιο, θα πρέπει ο αθλητής αυτός να έχει συμμετάσχει σε ένα Περιφερειακό Πρωτάθλημα και οι διαθέσιμες θέσεις στον Πανελλήνιο (slots) θα καλυφθούν κατά προτεραιότητα από τους σε υψηλότερη θέση ευρισκόμενους αθλητές στα Περιφερειακά Πρωταθλήματα.

Κατ’ εξαίρεση και μέχρι ποσοστού 25% των συνολικών συμμετοχών του Πανελληνίου, δικαιούνται να συμμετάσχουν σ’ αυτόν τον αγώνα και αθλητές οι οποίοι δεν παρακολούθησαν και δεν συμμετείχαν σε ένα από τα 4 Περιφερειακά Πρωταθλήματα, πλην όμως έχουν συμμετάσχει σε τουλάχιστον 3 από τους 4 συνολικά αγώνες Level III που θα διοργανωθούν για τους σκοπούς των Περιφερειακών Πρωταθλημάτων.
Η ευθύνη και επιμέλεια κατάρτισης του τοπικού προγράμματος αγώνων για κάθε Περιφερειακό Πρωτάθλημα ανήκει στα σωματεία της κάθε Ζώνης με την εποπτεία της Ομοσπονδίας, πλην των αγώνων Level III οι οποίοι θα καθορισθούν κατά προτεραιότητα από την ΣΚ.Ο.Ε. και οι οποίοι δεν πρέπει να συμπίπτουν χρονικά.

Στους αγώνες των Τοπικών Πρωταθλημάτων (Level II & Level III) μπορούν να συμμετέχουν αθλητές από όλη την Ελλάδα και όχι μόνον από την αντίστοιχη Περιφέρεια χωρίς όμως το δικαίωμα συγκέντρωσης βαθμών για το Τοπικό Πρωτάθλημα της περιοχής που αγωνίζονται ή της περιοχής που ανήκουν.
Για την προσμέτρηση των βαθμών Τοπικού Πρωταθλήματος, και μόνον, θα διαγράφονται από την κατάσταση αποτελεσμάτων του αγώνα που συμμετείχαν (Εργασία που θα περαιωθεί από την Ομοσπονδία) έτσι ώστε η διανομή των βαθμών Τοπικού Πρωταθλήματος να αντικατοπτρίζει την πραγματική σειρά επιτυχίας των Τοπικών αθλητών χωρίς να επηρεάζει την τοπική κατάταξη η συμμετοχή των εκτός ζώνης αθλητών στον αγώνα. Ευνόητο είναι ότι ο αγώνας κατά τα άλλα θα προσμετρά ως αγωνιστική δραστηριότητα και ο αθλητής θα βραβεύεται σύμφωνα με την κατάταξη του μετά το πέρας του αγώνα.

Οι προτιθέμενοι σε διοργάνωση τοπικών Πρωταθληματικών αγώνων Level II σύλλογοι παρακαλούνται να κοινοποιήσουν εγγράφως μέχρι τις 10/2/2003 στην ΣΚ.Ο.Ε. το πρόγραμμα που μετά από συνεννόηση μεταξύ των διοικήσεών τους θα καταρτισθεί, άλλως το πρόγραμμα αυτό θα καταρτισθεί από την ΣΚ.Ο.Ε. με απ’ ευθείας ανάθεση σε σωματεία της κάθε Περιφέρειας διοργάνωση αγώνων Level II.

Η Εθνική Ομάδα 2003 θα προκύψει από την αξιολόγηση των αθλητών που συμμετείχαν στους αγώνες αυτούς και τον Πανελλήνιο.

Υπενθυμίζεται ότι είναι σημαντική για την επιτυχία του Πρωταθλήματος η έγκαιρη σχεδίαση των αγώνων και αποστολή των σταδίων με τα λοιπά σύμφωνα με τις εγκυκλίους στοιχεία στην ΕΤΕΠΣ/ΣΚΟΕ, προκειμένου να εκδοθούν έγκαιρα οι εγκρίσεις, τόσο σε Εθνικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο I.P.S.C.

Τα Σωματεία θα ενημερωθούν άμεσα μετά το πέρας των δηλώσεων των Σωματείων για την Διεξαγωγή των αγώνων των τοπικών Πρωταθλημάτων.

Πηγή: ΣΚΟΕ

Share.

Τα σχόλια είναι κλειστά σε αυτό το θέμα


Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων