Browsing: Θηράματα

Θηράματα
0 Το δίλημμα της απελευθέρωσης

Το θέμα της αναγκαιότητας απελευθέρωσης θηραματικών ειδών απασχολεί έντονα τις τελευταίες δεκαετίες τον κυνηγετικό κόσμο. Αρκετή συζήτηση με πολλά επιχειρήματα έχει αναπτυχθεί και έχουν εκφραστεί αρκετά διαφορετικές απόψεις. Βέβαια κάθε άποψη είναι σεβαστή. Μέσα όμως από την ολοκληρωμένη προσέγγιση και την εξέταση όλων των παραμέτρων μπορούμε να οδηγηθούμε στις σωστές επιλογές…

Θηράματα
0 Ο Όμιλος Μπεκάτσας Ελλάδος μέλος της F.A.N.B.P.O

Το 2004 ιδρύθηκε ο ΟΜΙΛΟΣ ΜΠΕΚΑΤΣΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Η ίδρυση του ομίλου έγινε σε συνεννόηση με την Κ.Σ.Ε , με την οποία ο όμιλος μας συνεργάζεται. Από την ίδρυση του ο όμιλος έκανε μια προσπάθεια να αντλήσει γνώση ή πληροφόρηση για ότι αφορά την μπεκάτσα. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να έρθει σε επαφή με τους άλλους ομίλους σε…

Θηράματα
0 Σύγχρονη αντίληψη της διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών

Η συνύπαρξη της οικονομικής προσφοράς των προστατευομένων περιοχών στην κοινωνία, με την ορθολογική διαχείριση τους, είναι όχι μόνο εφικτή αλλά και επιβεβλημένη. Έτσι μεγιστοποιείται αφενός μεν το κοινωνικό όφελος και αφετέρου επιτυγχάνεται η επίτευξη μιας ισορροπίας μεταξύ ανθρώπου και φυσικών πόρων και εξασφαλίζεται η αρχή της αειφορίας. Μιας αρχής που ικανοποιεί τις ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου και των μελλοντικών γενεών …

Θηράματα
0 Δυναμική του πληθυσμού του αγριόχοιρου και κυνηγετική διαχείριση

Η δυναμική θηρευόμενου πληθυσμού αγριόχοιρου ερευνήθηκε σε περιοχή του Νομού Κοζάνης. Εκτιμήθηκαν τόσο ο πληθυσμός όσο και η ετήσια κάρπωση από το 1996 έως το 2005. Το ποσοστό της κυνηγετικής κάρπωσης (18,6% – 71%) ήταν ανάλογο του μεγέθους του πληθυσμού. H κυνηγετική κάρπωση είναι αντίστρόφος ανάλογη του αριθμού των θηρευθέντων θηλυκών της …

Θηράματα
0 Το μυστήριο των λευκών λαγών της Χαλκιδικής

Τι άλλο θα μπορούσε να προκαλέσει μεγαλύτερη έκπληξη από το να δει κανείς τα σκυλιά του να καταδιώκουν έναν… λευκό λαγό!!! Και αυτό βέβαια επειδή είναι γνωστό πως δεν υπάρχουν λευκοί λαγοί στην Ελλάδα. Λαγοί λευκού χρώματος απαντώνται στη Βόρεια Ευρώπη, μόνο κατά τη χειμερινή περίοδο και ανήκουν στο είδος του βουνίσιου λαγού (Lepus timidus) Σύμφωνα με έρευνες στην Ελλάδα απαντάται το είδος του ευρωπαϊκού λαγού…

Θηράματα
0 Η επικράτηση… των αρπάγων

Δεν υπάρχει κυνηγός ή άνθρωπος της υπαίθρου, που να μην “μοιράζεται” την κοινή διαπίστωση για τον υπερπληθυσμό της αλεπούς, του κουναβιού ή της καρακάξας, που αποδεκατίζουν τους λαγούς και τις πέρδικες… Πότε όμως ήταν η τελευταία φορά, που μια τουφεκιά στράφηκε στην αλεπού;…

Θηράματα
0 Μελέτη των κορακοειδών στην Ελλάδα

Έρευνα αυτής της μορφής, επιχειρείται για πρώτη φορά στη χώρα μας και έχει μεγάλο ενδιαφέρον προκειμένου να διαπιστωθεί η επίδραση των ειδών της παραπάνω οικογένειας στην πτηνοπανίδα και ιδιαίτερα στο είδος Perdix perdix (πεδινή πέρδικα), που απαντάται σε ικανοποιητικούς πληθυσμούς στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης και άλλων νομών …

Θηράματα
0 Προστατευόμενες Περιοχές και Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη της Υπαίθρου

Ζούμε σε μια εποχή όπου το περιβάλλον αποτελεί την τελευταία προτεραιότητα στην πολιτική ατζέντα. Η περιβαλλοντική υποβάθμιση, η εξάντληση του φυσικού κεφαλαίου της γης και η διατάραξη του οικολογικού ισοζυγίου στον πλανήτη αποτελούν αδιαμφισβήτητα τις ορατές επιπτώσεις αυτής της συνειδητής πολιτικής επιλογής.