Απαγορεύσεις θήρας

Επισκόπηση 15 δημοσιεύσεων - 31 έως 45 (από 104 συνολικά)
Απευθείας μετάβαση στη σελίδα:
 • Συμμετέχων
  Ημ. εγγραφής:
  10/08/2006
  Αρ. μηνυμάτων:
  115
  ΚΕΣΝ στις #241369

  Δεν είχα δει το παράρτημα στο τέλος του ΦΕΚ. Τα πράγματα είναι όπως τα έλεγε το Έθνος. Απαγορεύεται η γκρέκα σε τρεις ΖΕΠ:

  GR1140009 – OROS FALAKRO
  GR2450009 – EVRYTERI PERIOCHI GALAXEIDIOU
  GR2530006 – OROS ZIREIA (KYLLINI)

  Έτσι ακριβώς είναι….το θέμα είναι ότι χάσαμε (δεν ξέρουμε για πόσο) τη graeca και την ασπρομέτωπη από τη Βόρεια Ελλάδα (δε νομίζω ότι μπορεί να κυνηγηθεί πουθενά αλλού με αξιώσεις). Και φυσικά είναι οι ΑΜΕΣΕΣ απαγορεύσεις. Από την εν λόγω ΚΥΑ όμως προκύπτουν πολλές έμμεσες:

  Α)
  Για την άσκηση της θήρας των θηρεύσιμων ειδών της
  ορνιθοπανίδας, εντός των ΖΕΠ, εκτός των σχετικών
  προβλέψεων της κείμενης νομοθεσίας και ειδικότερα
  της υπ’ αριθμ. 87578/703/6.3.2007 (Β΄ 581) κοινής υπουρ−
  γικής απόφασης, καθορίζονται επιπλέον οι ακόλουθες
  απαιτήσεις:
  1. Με απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ, είναι δυνατόν για
  ορισμένα θηρεύσιμα είδη, να καθορίζεται αργότερα η
  έναρξη ή/και νωρίτερα η λήξη της κυνηγετικής περιόδου.
  Η απόφαση αυτή θα πρέπει να βασίζεται σε πρόσφατα
  επιστημονικά και τεχνικά δεδομένα που προσιδιάζουν
  σε κάθε ειδική περίπτωση και αποδεικνύουν ότι τυ−
  χόν κλιμάκωση των ημερομηνιών λήξης της θήρας δεν
  εμποδίζει την προστασία των ειδών χαρακτηρισμού που
  ενδέχεται να επηρεάζει η ανωτέρω κλιμάκωση.
  2. Η ημερομηνία έναρξης και λήξης της θήρας των
  αποδημητικών πτηνών και των υδροβίων θηραμάτων
  καθορίζεται βάσει μεθόδου σύμφωνα με τις κατευθύν−
  σεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπως εμπεριέχονται
  στa (α) Έγγραφο κατευθύνσεων για τη θήρα βάσει της
  οδηγίας 79/409/ΕΟΚ «Οδηγία για τα Πτηνά» −Guidance
  document on hunting under Council Directive 79/409/EEC
  on the conservation of wild birds «The Birds Directive» και
  (β) Βασικές έννοιες του άρθρου 7(4) της οδηγίας 79/409/
  ΕΟΚ −Key Concepts of Article 7(4) of Directive 79/409/EEC
  «Period of Reproduction and Prenuptial Migration of Αnnex
  II Bird Species in the 27 EU Member States», όπως ισχύουν
  και η οποία εγγυάται την προστασία των ειδών αυτών
  ενόσω διαρκεί η μετανάστευσή τους και η περίοδος
  φωλεοποίησης.

  ΚΛΙΜΑΚΩΤΗ ΛΗΞΗ ΘΗΡΑΣ = ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ ΘΑ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ ΣΤΙΣ 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

  Β)
  4. Ο Υπουργός ΠΕΚΑ μετά από εισήγηση της αρμόδι−
  ας υπηρεσίας και γνώμη της Επιτροπής «ΦΥΣΗ 2000»,
  μπορεί να λαμβάνει πρόσθετες περιοριστικές της θήρας
  ρυθμίσεις εντός ΖΕΠ, σε περίπτωση δυσμενών ή ακραί−
  ων καιρικών συνθηκών ή πυρκαγιάς ή σε περίπτωση
  κατά την οποία διαπιστώνεται βάσει των διαθέσιμων
  επιστημονικών στοιχείων μείωση του πληθυσμού ενός
  ή περισσοτέρων ειδών.

  ΕΝΑΣ ΕΜΠΑΘΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΝΕΙ ΟΤΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΘΕΛΕΙ ΠΑΙΡΝΟΝΤΑΣ ΟΛΑ (ΠΕΙΡΑΓΜΈΝΑ) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΤΟΥ

  Γ)
  α) Επόπτευση και φύλαξη για την εφαρμογή των υφι−
  στάμενων απαγορεύσεων και περιορισμών σε οχλούσες
  δραστηριότητες, όπως η θήρα, η αλιεία, η υλοτομία, η
  εκπαίδευση σκύλων, δράσεις αναψυχής, πλησίον αποι−
  κιών ή φωλιών προστατευόμενων ειδών.

  Η ΘΗΡΑ ΕΙΝΑΙ ΟΧΛΟΥΣΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ……ΜΟΝΟ ΣΤΑ ΘΗΡΕΥΣΙΜΑ Η ΚΑΙ ΣΤΑ ΜΗ ΘΗΡΕΥΣΙΜΑ??? ΑΥΤΟ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΡΧΙΖΕΙ ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΚΑΙ ΝΑ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ ΝΩΡΙΤΕΡΑ

  Δ)
  γ) Μέτρα προστασίας βραχονησίδων και νησίδων με
  έκδοση ενημερωτικού υλικού και ειδική σήμανση, ώστε
  να αποτρέπεται η προσέγγιση και αποβίβαση σε αυτές,
  από οποιονδήποτε και με οποιονδήποτε τρόπο, κατά την
  περίοδο αναπαραγωγής των ειδών χαρακτηρισμού.

  ΑΝ ΔΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΜΑΥΡΟΠΕΤΡΙΤΗ ( ΕΙΔΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΖΕΠ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΜΑΣ) ΘΑ ΔΕΙ ΟΤΙ Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΦΤΑΝΕΙ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ http://www.ornithologiki.gr/page_cn.php?tI…25&aID=332= ΑΥΤΟ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΣΤΙΣ ΒΡΑΧΟΝΗΣΙΔΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΕΧΟΥΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΕΝΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΩΣ ΖΕΠ (ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΑ) ΔΕΝ ΚΥΝΗΓΑΜΕ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕΧΡΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

  Ε)
  ε) Τρόπους διαρκούς ενημέρωσης – ευαισθητοποίη−
  σης συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων, όπως οι κυνη−
  γοί, οι αλιείς, οι γεωργοί και οι κτηνοτρόφοι, οι οποίοι
  αναπτύσσουν συστηματικές δραστηριότητες εντός των
  ΖΕΠ, ώστε να αποτρέπεται η χωρίς πρόθεση θανάτωση
  ή όχληση προστατευόμενων ειδών όπως από δηλητη−
  ριασμένα δολώματα, παγίδευση σε αλιευτικά εργαλεία
  ή εξαιτίας σύγχυσης προστατευόμενων με θηρεύσιμα
  είδη.

  ΟΙ ΚΥΝΗΓΟΙ ΣΥΓΧΕΟΥΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΜΕ ΘΗΡΕΥΣΙΜΑ ΕΙΔΗ = ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΘΗΡΑΣ ΕΝΤΟΣ ΖΕΠ(ΣΥΝΟΛΙΚΟΥΣ Η’ ΚΑΤΑ ΕΙΔΗ) ΜΙΑ ΚΑΙ ΕΚΕΙ ΕΧΟΥΝ ΒΡΕΘΕΙ (ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ????) ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ


  Συμμετέχων
  Ημ. εγγραφής:
  09/12/2007
  Αρ. μηνυμάτων:
  3659
  louis στις #241236

  @louis Ηλία πάρε μια ιδέα εδώ πως θα εκτιμηθούν οι πληθυσμοί: [url=”http://www.ethnos.gr/entheta.asp?catid=23386&subid=2&pubid=42046948″]http://www.ethnos.gr/entheta.asp?catid=233…;pubid=42046948[/url]

  Για την πέρδικα:
  Αν τελικά υπογραφεί η υπουργική απόφαση που προωθεί η κ. Μπιρμπίλη για τις Ζώνες Ειδικής Προστασίας, η ορεινή πέρδικα θα απαγορευθεί για [s]τρία [/s] δύο χρόνια στο Γαλαξίδι, στη Ζήρεια και στο Φαλακρό της Δράμας, αφού σε εκείνες τις Ζ.Ε.Π. η «γκρέκα» αποτελεί… «είδος χαρακτηρισμού και προτεραιότητας» που πρέπει να προστατευθεί από το κυνήγι!

  Μπορεις να δεις το χάρτη εδώ: [url=”http://natura2000.eea.europa.eu/#”]http://natura2000.eea.europa.eu/#[/url]

  Καταλαβα ψωνισαμε απο ζβερκο παλι,,,θα μπορουσα να σκεφτω οτι δεν με νοιαζει αφου εγω δεν κυνηγαω την περδικα εκει
  αλλα δεν ειναι ετσι,,αμα πιασει φωτια το σπιτι του διπλανου το ζβηνεις γιατι θα ερθη και η σηρα του δικου σου
  την ξερουμε την τακτικη τους,,πρωτα θα αρχισουν απο εκει ,του παραχρονου θα κλεισουν και αλλο μερος
  μεχρι να την απαγορευσουν παντου,,και επιδη τα βουνα τις γκρεκα δεν μπορουν να τα ελεγχουν ευκολα εως καθολου σε καποια μερη
  μετα θα γινουν τα περδικια βορα των λαθροθηρων που χωρις εμας στο βουνο θα δρουν με ολη την ανεση τους

  Αυτο παλι που γινετε με τα κομενα δεντρα φετος δεν υπαρχη λεμε,,κανενας σεβασμος στο δασος παιδια
  μπαινουν και κοβουν οτι ειναι ευκολο και ανετο,,και το χειρωτερο ειναι οτι κοβουν ζωντανα δεντρα ενω υπαρχουν ξερα
  να κοψουν,,αλλα βλεπεις αυτα δεν βγαινουν ευκολα να τα πας στο αμαξι,,τι να πω δεν εχω λογια με αυτα που ειδα φετος

  ΥΣ
  οποιος εχει προβλημα θερμανσης με ξυλα και ειναι απο αττικη,και εχει τρειλερ και τζιπακι να μου στηλη πμ να ερθει εδω
  σε εμενα να παμε να κοψουμε ξερα πευκα, να ζεσταθη ο ανθρωπος και να ζεστανη και τα παιδια του αμα εχει
  μην κοβετε τα ζωντανα δεντρα παιδια ειναι εγκλημα,σκεφτητε και τα παιδια που μεγαλωνουνοτι πρεπει κατι να βρουνε και αυτα απο εμας
  και οχι μονο καμενα και κομενα δαση..αλλα ολα αυτα δεν τα βλεπει η πρασινη αναπτυξη τους

  Συμμετέχων
  Ημ. εγγραφής:
  08/10/2008
  Αρ. μηνυμάτων:
  1646
  samael ☭ στις #241223

  Αυτο παλι που γινετε με τα κομενα δεντρα φετος δεν υπαρχη λεμε,,κανενας σεβασμος στο δασος παιδια
  μπαινουν και κοβουν οτι ειναι ευκολο και ανετο,,και το χειρωτερο ειναι οτι κοβουν ζωντανα δεντρα ενω υπαρχουν ξερα
  να κοψουν,,αλλα βλεπεις αυτα δεν βγαινουν ευκολα να τα πας στο αμαξι,,τι να πω δεν εχω λογια με αυτα που ειδα φετος

  ΥΣ
  οποιος εχει προβλημα θερμανσης με ξυλα και ειναι απο αττικη,και εχει τρειλερ και τζιπακι να μου στηλη πμ να ερθει εδω
  σε εμενα να παμε να κοψουμε ξερα πευκα, να ζεσταθη ο ανθρωπος και να ζεστανη και τα παιδια του αμα εχει
  μην κοβετε τα ζωντανα δεντρα παιδια ειναι εγκλημα,σκεφτητε και τα παιδια που μεγαλωνουνοτι πρεπει κατι να βρουνε και αυτα απο εμας
  και οχι μονο καμενα και κομενα δαση..αλλα ολα αυτα δεν τα βλεπει η πρασινη αναπτυξη τους

  sorry για το of topic

  Λιακο απαγορεύεται τώρα η κοπή …ακόμα και των ξερών και των καμένων με τη χρήση αλυσοπριόνου.
  Επιτρέπεται μόνο ότι μπορεί να κοπεί με χειροπριονο !!!

  …άλλος ένας παράξενος νόμος !!!

  και κατί τελευταίο

  Μεταπολεμικά, στη κατοχή έγινε αποψίλωση σε όλα τα βουνα της Αττικης (Διονυσος – Πεντλελη – Παρνηθα – Γεράνεια ) … για να καταφέρει να επιβιώσει κόσμος το βαρύ χειμώνα.
  Μέσα σε 3 χρόνια είχαν “καραφλιάσει” τα βουνά.

  Εκεί οδηγείτε και τώρα η κατάσταση …η υλοτομία ειδικά στη Πάρνηθα έχει αρχίσει και ξεφεύγει. Τελείωσαν τα καμένα και έχουβ πάρει θέση τα χλωρά ;)

  Πλέον το τζάκι είναι βασική πηγή θέρμανσης για ΠΟΛΛΑ σπίτια :o

  Επισκέπτης
  Ημ. εγγραφής:
  01/01/1970
  Αρ. μηνυμάτων:
  7208
  Ανώνυμος στις #198517

  Τροποι να προστατευθη το θυραμα,αλλα και οι νομοταγεις κυνηγοι υπαρχουν ,γιατι μην κρυβομαστε γινετε και της πουτανας.
  Ομως τους οικολογους δεν τους ενδιαφερη ,αυτοι θελουν καταργηση του κυνηγιου ,πως θα το καταφερουν ;σιγα-σιγα, απαγορευσεις χρονικες ,εδαφικες .ειδων ,
  θα ρθει και θα μας κλεισουν στα [κοτετσια].
  Δε ξερω αν εχετε γνωριση καποιον απο αυτους τους αντικυνηγους;ΦΑΣΙΣΤΟΕΙΔΗ σε ολες της πλευρες της ζωης ους.

  Συμμετέχων
  Ημ. εγγραφής:
  09/12/2007
  Αρ. μηνυμάτων:
  3659
  louis στις #241217

  [size=3]sorry για το of topic

  Λιακο απαγορεύεται τώρα η κοπή …ακόμα και των ξερών και των καμένων με τη χρήση αλυσοπριόνου.
  Επιτρέπεται μόνο ότι μπορεί να κοπεί με χειροπριονο !!!

  …άλλος ένας παράξενος νόμος !!!

  και κατί τελευταίο

  Μεταπολεμικά, στη κατοχή έγινε αποψίλωση σε όλα τα βουνα της Αττικης (Διονυσος – Πεντλελη – Παρνηθα – Γεράνεια ) … για να καταφέρει να επιβιώσει κόσμος το βαρύ χειμώνα.
  Μέσα σε 3 χρόνια είχαν “καραφλιάσει” τα βουνά.

  Εκεί οδηγείτε και τώρα η κατάσταση …η υλοτομία ειδικά στη Πάρνηθα έχει αρχίσει και ξεφεύγει. Τελείωσαν τα καμένα και έχουβ πάρει θέση τα χλωρά ;)

  Πλέον το τζάκι είναι βασική πηγή θέρμανσης για ΠΟΛΛΑ σπίτια :o
  [/size]

  Xρηστο το κοψιμο επιτρεπετε ακομα 1 μηνα φιλε νομιμα,,τωρα πηρα τον δασικο τις περιοχης μου τηλεφωνο μπας και εκανα λαθος
  παρε και ρωτα τους να σου πουν,και το καψιμο επισης,το ξερω γιατι καιω λιοκλαδα τωρα,,εγω φετος πηγενω και κλαδευω ελιες φιλε
  και δεν τους περνω λεφτα αλλα τους περνω τα ξυλα,ετσι θα εχω και του χρονου,,για αυτο λεω αμα θελει καποιος ξερω αρκετα πευκα
  πεσμενα να παμε κοψη ο ανθρωπος να ζεσταθη,,το μονο που θελουμε ειναι τζιπακι και τρειλερ,,πριονι βαζω εγω το δικο μου
  και αμα ειναι και μπεκατσας θα του δειξω και κανα κοτετσακι χα χα

  Συμμετέχων
  Ημ. εγγραφής:
  08/10/2008
  Αρ. μηνυμάτων:
  1646
  samael ☭ στις #241215

  Xρηστο το κοψιμο επιτρεπετε ακομα 1 μηνα φιλε νομιμα,,τωρα πηρα τον δασικο τις περιοχης μου τηλεφωνο μπας και εκανα λαθος
  παρε και ρωτα τους να σου πουν,και το καψιμο επισης,το ξερω γιατι καιω λιοκλαδα τωρα,,εγω φετος πηγενω και κλαδευω ελιες φιλε
  και δεν τους περνω λεφτα αλλα τους περνω τα ξυλα,ετσι θα εχω και του χρονου,,για αυτο λεω αμα θελει καποιος ξερω αρκετα πευκα
  πεσμενα να παμε κοψη ο ανθρωπος να ζεσταθη,,το μονο που θελουμε ειναι τζιπακι και τρειλερ,,πριονι βαζω εγω το δικο μου
  και αμα ειναι και μπεκατσας θα του δειξω και κανα κοτετσακι χα χα

  πάσο … :o

  εδω πάνω σε μένα στο οροπέδιο.
  Επιτρέπεται απο 15 Οκτώβρη … μέχρι 31 Δεκέμβρη …μετά κανει βόλτες το δασαρχειο …αλλά μόνο για τους "ξένους" ;)

  Συμμετέχων
  Ημ. εγγραφής:
  09/12/2007
  Αρ. μηνυμάτων:
  3659
  louis στις #241209

  [size=3]

  πάσο … :lol:

  εδω πάνω σε μένα στο οροπέδιο.
  Επιτρέπεται απο 15 Οκτώβρη … μέχρι 31 Δεκέμβρη …μετά κανει βόλτες το δασαρχειο …αλλά μόνο για τους "ξένους" ;) [/size]

  A καλα ποιο δασαρχειο φιλε,αυτοι δεν κουνανε καθολου τωρα που τους κοψανε τον μισο μισθο,ηταν που ηταν παραγινανε τωρα :o
  εδω τους περνουν τηλεφωνο και τους λενε οτι κοβουν στο ταδε μερος και σου λενε ναι ναι και δεν πατανε καθολου

  εχουμε βλεπεις και τους πονηρους που πανε και κοβουν και τα πουλανε φιλε,,να παει καποιος γιατι το παιδι του κρυωνει καπου τον καταλαβαινω
  λες ενταξει ηρθε σε απογνωση ο ανθρωπος και το εκανε,τι να κανει να πεθανει απο το κρυο,,αλλα οχι να πας μονο και μονο για να τα πουλας
  αυτο ειναι που μου την βαρεσε φετος,,γιατι εμειναν απο ξυλα οι μαντρες που πουλαγανε και αγοραζανε μαυρα μετα απο οποιον τους εφερνε ξυλα
  και εγω εχω προβλημα φιλε με την κριση και πολυ σοβαρο μαλιστα,,καποιες μερες δεν εχω λεφτα ουτε για τσιγαρα που λενε
  αλλα το δασος δεν το πειραζω ρε φιλε,,αυτο θα μου δωσει να φαω στα δυσκολα ,,και οχι τα κολοχαρτα τους που τα μαζευουν και τα εχουν για θεο

  Συμμετέχων
  Ημ. εγγραφής:
  11/01/2011
  Αρ. μηνυμάτων:
  218
  Alex.308 στις #241144

  Τα δεντρα που ειναι μεσα σε δικο σου χωραφι δεν μπορεις να τα κοψεις;Εδω περα εχουν ριμαξει αρκετες βελανιδιες (αριες τις λεμε εδω) που ερχονταν οι φασσες ;)

  Συμμετέχων
  Ημ. εγγραφής:
  08/10/2008
  Αρ. μηνυμάτων:
  1646
  samael ☭ στις #241143

  Τα δεντρα που ειναι μεσα σε δικο σου χωραφι δεν μπορεις να τα κοψεις; [color=”#8B0000″][b]…αν είναι είδος δέντρου που απαγορεύεται στη περιοχή σου, θες άδεια απο το δασαρχείο και ας ειναι και στο κήπο σου :lol:
  πχ το πεύκο και το ελατο απαγορευονται παντου . Σε κάποια συγκεκριμενα μέρη της Ηπείρου απαγορέυεται ο πλάτανος …αλλόυ το πουρνάρι…[/b][/color]

  Εδω περα εχουν ριμαξει αρκετες βελανιδιες (αριες τις λεμε εδω) που ερχονταν οι φασσες ;) [color=”#8B0000″][b]…αν το κάνουν με την άδεις του δασαρχείου , δε μπορεις να κάνεις τίποτα .
  Αν όχι …πήδα τους :o [/b][/color]

  Συμμετέχων
  Ημ. εγγραφής:
  11/08/2005
  Αρ. μηνυμάτων:
  1164
  tzanampeths στις #199911

  ΝΕΑ Γαύδος έως 23-4-2015

  Συμμετέχων
  Ημ. εγγραφής:
  11/08/2005
  Αρ. μηνυμάτων:
  1164
  tzanampeths στις #199912

  Ευρυτανία έως 20-8-2017

  Συμμετέχων
  Ημ. εγγραφής:
  11/08/2005
  Αρ. μηνυμάτων:
  1164
  tzanampeths στις #200252

  Πέλλα έως 19-8-2016 – 3 περιοχές

  Συμμετέχων
  Ημ. εγγραφής:
  21/12/2011
  Αρ. μηνυμάτων:
  1100
  anrizoss στις #201162

  http://www.zougla.gr/greece/article/kinigi-telos

  για οσα παιδια κυνηγουν εκει …

  Συμμετέχων
  Ημ. εγγραφής:
  18/05/2003
  Αρ. μηνυμάτων:
  8660
  victz στις #234173

  Aναστολη στο κυνηγι επρεπε να λεει ο τιτλος. Αλλα η κακομοιρα η Ελληνικια Γραμματικη υποφερει καθημερινα στα τοσα blog και στις εφημεριδες :)

  Συμμετέχων
  Ημ. εγγραφής:
  14/10/2011
  Αρ. μηνυμάτων:
  609
  Krateros στις #201171

  Με τόσες απαγορεύσεις πραγματικά φοβάσαι που να πας.

  Εύχομαι να υπάρξουν κυνηγετικοί χάρτες την ερχόμενη περίοδο, δεν πάει άλλο! Είναι υποχρέωση της ομοσπονδίας και των συλλόγων!

Επισκόπηση 15 δημοσιεύσεων - 31 έως 45 (από 104 συνολικά)
Απευθείας μετάβαση στη σελίδα:

Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι για να απαντήσετε σ' αυτό το θέμα.


Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων