Επικαιρότητα
0 Συμμετοχή του ΚΣ Καρδίτσας σε δράσεις της Πολιτικής Προστασίας

Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Καρδίτσας ανταποκρίθηκε στο αίτημα της  Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και συμμετείχε εθελοντικά σε δράσεις δασοπροστασίας, στις 10-7-19 λόγω του υψηλού…

1 2 3 4 791