Επικαιρότητα
0 Η σημασία της δακτυλίωσης για την παρακολούθηση της πτηνοπανίδας

Οι κυνηγοί, αλλά και άλλες κατηγορίες χρηστών των φυσικών πόρων (αγρότες, κτηνοτρόφοι, κλπ) συχνά βρίσκουν δακτυλιωμένα πτηνά, φέροντας δηλαδή δακτυλίδι στο πόδι τους.

Επικαιρότητα
0 Πρόγραμμα Ταυτοποίησης DNA της Ορεινής Πέρδικας [Alectoris graeca graeca]

Η ορεινή Πέρδικα Alectoris Graeca Graeca που ενδημεί στον Ελληνικό χώρο και στην Βαλκανική συγγενεύει με τα υποείδη που βρίσκονται στον Αλπικό χώρο, στην Κεντρική Ιταλία και στην Σικελία!

1 747 748 749 750 751 766