Επικαιρότητα
0 ΣΤ’ Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας – Θράκης

Η ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΣΤ’ ΚΟΜΑΘ) πραγματοποίησε στις 15 Ιουνίου ενημερωτική συνάντηση με κύριο θέμα τη δυνατότητα συμμετοχής του Σώματος Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής στην αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών.